Translate

Wednesday, November 14, 2018

KCRM - NORTH AMERICA -യുടെ പതിനൊന്നാമത് ടെലികോൺഫറൻസ്

കെ സി ആർ എം - നോർത്ത് അമേരിക്ക (KERALA CATHOLIC CHURCH REFORMATION MOVEMENT)-യുടെ പതിനൊന്നാമത് ടെലികോൺഫറൻസ്
നവമ്പർ 14, 2018 (November 14, 2018) ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് ഒമ്പതുമണിക്ക് (9 PM EASTERN STANDARD TIME)
നടത്തുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരംഎല്ലാവരേയും വീണ്ടും അറിയിച്ചുകൊള്ളന്നു.
വിഷയം: " ക്രൈസ്തവസഭകളിലെ ചൂഷണവിധേയരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
കന്യാസ്ത്രീക
വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്സിസ്റ്റർ ജെസ്മി (Sr. Jesme)
ടെലികോൺഫറൻസ് വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
November 14, 2018 Wednesday evening 9 pm Eastern Standard Time (New York Time)
Moderator: Mr. A. C. George
This time we have a new number to call and new access code.
Here it is: 1-605-472-5785
Access Code: 959248#
Please see your time zone and enter the teleconference accordingly.
9 pm Eastern Time
8 pm Central time
7 pm Mountain time
6 pm Pacific Time
For more information, please contact Chacko Kalarickal (586-601-5195) and Jose Kalliduckil (773-943-0416)  
സ്നേഹാദരവുകളോടെ,
ചാക്കോ കളരിക്കൽ,
General Coordinator
Mobile: 586-601-5195, Email: kcrmnorthamerica.gmail.com

Monday, November 12, 2018

എന്താണീ റീത്തുകളും സ്വായാധികാരസഭകളും?

 

ചാക്കോ കളരിക്കൽ

സഭ, റീത്ത് എന്നീ സംജ്ഞകൾ നാം സാധാരണയായി കേൾക്കാറുണ്ട്. അവകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സഭയെന്നാൽ എന്താണ്, റീത്തെന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാകുക ദുഷ്കരമാണ്. റോമൻ കത്തോലിക്കസഭ എന്നുപറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആഗോള കത്തോലിക്കസഭ എന്നാണ്. അതിൽ ആർക്കും സംശയമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നാൽ സീറോ മലബാർ സഭ, സീറോ മലബാർ റീത്ത് എന്നിപ്രകാരമുള്ള വ്യത്യാസപ്പെട്ട പ്രയോഗങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസമാണ്. സഭയും റീത്തും രണ്ടാണെന്ന് പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ കാനോനകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കാനോന 27: "നിയമാനുസൃതം ഒരു ഹയരാർക്കിയാൽ കൂട്ടിയോജിക്കപ്പെട്ടതും സ്വയാധികാരമുള്ളതെന്ന് പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സഭയുടെ പരമാധികാരത്താൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ ക്രൈസ്തവവിശ്വാസികളുടെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഈ നിയമസംഹിതയിൽ "സ്വായാധികാര (sui iuris) സഭ" എന്നു വിളിക്കുന്നു." അപ്പോൾ ഒരു സ്വയാധികാരസഭ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമായിരിക്കണം, നിയമാനുസൃതമായ ഹയരാർക്കിയാൽ ഒന്നിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം, കൂടാതെ കത്തോലിക്കസഭയുടെ പരമാധികാരത്താൽ സ്വായാധികാരസഭയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായിരിക്കണം. വ്യക്തികൾക്ക് സഭകളാകാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. വളരെക്കാലത്തേക്ക് സ്വായാധികാരസഭകളെ വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവയുടെ ആരാധനക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിമാത്രമായിരുന്നു.

എന്താണീറീത്തുകൾ? കാനോന: 28: §1. "ആരാധനക്രമം, ദൈവശാസ്ത്രം, ആദ്ധ്യാത്മികത, ശിക്ഷണക്രമം ഇവയിലൂടെ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ളതും ജനപദങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളാലും സംസ്കാരത്താലും വ്യതിരിക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഓരോ സ്വയാധികാരസഭയും തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ വിശ്വാസം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് വെളിവാക്കുന്നതുമായ പൈതൃകമാണ് റീത്ത്" എന്നാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ കാനോനകളിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ റീത്തെന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ അതൊരു പൈതൃകത്തെയാണ് ദ്വനിപ്പിക്കുന്നത്‌. പല ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു പൈതൃകം രൂപംകൊള്ളുന്നത്. പൈതൃകത്തിലെ ഒരു ഘടകം മറ്റു ഘടകങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല. സമപൂരകങ്ങളാണ് ഓരോ ഘടകങ്ങളും. ആരാധനക്രമം, ദൈവശാസ്ത്രം, ആദ്ധ്യാത്മികത, ശിക്ഷണക്രമം എന്നിവ പല സഭകൾക്കും പൊതുഘടകമാകാം. എന്നാൽ ഓരോ ജനപദത്തിനും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരവും, സഭാപാരമ്പര്യങ്ങളും ചരിത്രവുമെല്ലാമുണ്ട്. അതുപോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ മറ്റ് ജനതകളിൽനിന്നും ഒരു പ്രത്യേക പൈതൃകത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു.

അപ്പോസ്തലന്മാർ യേശുസന്ദേശത്തെ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ സന്ദേശത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അതത് സംസ്കാരങ്ങളിൽ അലിഞ്ഞുചേരുകയും അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും വേഷഭൂഷകളിലും ഭാഷകളിലുംകൂടി പ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു. കത്തോലിക്കസഭയിൽ ഒരേ വിശ്വാസപൈത്രുകമാണെങ്കിലും വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ വിവിധ സഭകൾവഴി അത് ആവിഷ്‌ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യനൂറ്റാണ്ടിലെ വേദപ്രചാരണം റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൻറെ ഭാഗമായിരുന്ന റോമാ (ഇറ്റലി), കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ (ടർക്കി), അന്ത്യോഖ്യ (സിറിയ), അലക്‌സാണ്ഡ്രിയ (ഈജിപ്റ്റ്), ജെറുശലേം (പാലസ്റ്റൈൻ) എന്നീ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലായിരുന്നു. മേല്പറഞ്ഞ അഞ്ചു പ്രവിശ്യകളും പിൻകാലത്ത് പാത്രിയാർക്കൽ സഭകളായി. അതിൽ റോം പാശ്ചാത്യ പാത്രിയാർക്കൽ സഭയും മറ്റ് നാല് പാത്രിയാർക്കൽ സഭകൾ പൗരസ്ത്യ പാത്രിയാർക്കൽ സഭകളുമായി. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൻറെ പാശ്ചാത്യ/പൗരസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങളുടെ അതിർത്തി വിഭജനത്തിൻറെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് പാശ്ചാത്യ/പൗരസ്ത്യ പാത്രിയാർക്കൽ സഭകൾ ഉണ്ടായത്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ നാല് പൗരസ്ത്യ പാത്രിയാർക്കൽ സഭകളും  പിൻകലങ്ങളിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ 22 പൗരസ്ത്യറീത്തുകളുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ റോമൻ പാത്രിയാർക്കൽ സഭ വിഭജിക്കപ്പെടാതെ ഇന്നും പാശ്ചാത്യ ലത്തീൻറീത്തായി തുടരുന്നു. പൗരസ്ത്യസഭകൾ എന്നുകേൾക്കുമ്പോൾ അത് റോമാസാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപെടുത്തിയെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയു. കാരണം റോമാസാമ്രാജ്യാതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വളർന്നുവികസിച്ച സഭകളാണ് പൗരസ്ത്യസഭകൾ. മറിച്ച്, റോമായുടെ കിഴക്കു സ്ഥിചെയ്യുന്ന ഭാരതത്തിൽ തോമാശ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച സഭയായ മാർതോമാനസ്രാണിസഭ റോമൻപൗരസ്ത്യസഭകളിൽപ്പെട്ട സഭയല്ല. അത് തോമാസ്ലീഹ സ്ഥാപിച്ച കേരളത്തിലെ തനതായ അപ്പോസ്തലിക സഭയാണ്.

റോമാസാമ്രാജ്യത്തിനു പുറത്ത് കേരളത്തിൽ മാർതോമാശ്ലീഹാ സഭ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് മാർതോമാനസ്രാണിസഭ. നസ്രാണിസഭ ഒരു കാലത്തും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നിട്ടില്ലന്നുള്ള ചരിത്രസത്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിൽ വളർന്നു വികസിച്ച പാശ്ചാത്യ/പൗരസ്ത്യ സഭകളെപ്പോലെതന്നെ ഭാരതത്തിൽ വളർന്നു വികസിച്ച ഒരു അപ്പോസ്തലിക സഭയാണ് മാർതോമാ നസ്രാണിസഭ. നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ, റോമിലെ പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘം പൗരസ്ത്യറോമാസഭകളിൽപ്പെടാത്ത മാർതോമാ നസ്രാണിസഭയേയും കല്ദായസഭയുടെ ഭാഗമാക്കി പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ പൗരസ്ത്യതിരുസംഘം പൗരസ്ത്യ റീത്തുകളുടെ എണ്ണം 23 ആക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണിന്ന്.

മാർതോമായാൽ സ്ഥാപിതമായ നസ്രാണിസഭയുടെ പൈതൃകത്തെ മാർതോമാക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് 'മാർതോമായുടെ മാർഗവും വഴിപാടും' എന്ന കുറുമൊഴികൊണ്ടാണ്. ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നുവന്ന മാർതോമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആകമാന ജീവിതചര്യയെയാണ് 'മാർഗവും വഴിപാടും' എന്ന വിശേഷണംകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മാർതോമാസഭാപൈതൃകത്തിൻറെ അഭിവാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ആരാധനക്രമം, ദൈവശാസ്ത്രം, ആദ്ധ്യാത്മികത, ശിക്ഷണക്രമം, സഭാപാരമ്പര്യങ്ങൾ, സഭാഭരണരീതികൾ, സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ ഘടകങ്ങൾ, നസ്രാണി ചരിത്രം, ഭാഷ എല്ലാം മാർതോമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ 'മാർഗവും വഴിപാടും' എന്ന ചൊല്ലിൽ അടങ്ങിയിക്കുന്നു. 

മുൻകാലങ്ങളിൽ സ്വയാധികാരസഭകളെ വേർതിരിച്ചു കണ്ടിരുന്നത് അവയുടെ ആരാധനക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിമാത്രമായിരുന്നു. നസ്രാണിസഭയ്ക്ക് സീറോ മലബാർ സഭ എന്ന പേരിട്ടതുതന്നെ അതിൻറെ ആരാധനക്രമപൈതൃകം കല്ദായമായതിനാലായിരുന്നില്ല. മറിച്ച്, സുറിയാനിഭാഷ ആരാധനക്രമഭാഷയായതിനാലായിരുന്നു. (സീറോ മലബാർ എന്ന പേര് മാറ്റേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ന് ആരാധനക്രമഭാഷ മലയാളമാണല്ലോ.) മാർതോമാനസ്രാണികളുടെ ആരാധനക്രമ പൈതൃകം കല്ദായമാണെന്ന് വാദിച്ചിരുന്ന പൗരസ്ത്യതിരുസംഘത്തിൻറെ കൂടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ മാർ പവ്വത്തിലും ചുരുക്കം ചില കല്ദായപ്രേമികളായ മറ്റു മെത്രാന്മാരും കൂടിയതിൻറെ ഫലമായി ബഹുഭൂരിപക്ഷം സഭാംഗങ്ങളുടെയും എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ച് കൽദായ റാസകുർബാന സീറോ മലബാർ സഭയിൽ അടിച്ചേല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ചരിത്രപരമായി തെറ്റായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നത്. കാരണം ഉദയമ്പേരൂർ സൂനഹദോസിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ കത്തനാരന്മാർ റാസകുർബാന ചൊല്ലിയിരുന്നില്ല. കല്ദായയിൽനിന്നു വന്നിരുന്ന മെത്രാന്മാർ മാത്രമെ റാസകുർബാന ചൊല്ലിയിരുന്നൊള്ളു. കൽദായ റാസകുർബാന മാർതോമാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആരാധനക്രമ പൈതൃകമല്ല (ശ്രീ ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേലിൻറെ 'നമ്മുടെ കത്തനാരന്മാർ കൽദായ കുർബാന ചൊല്ലിയിരുന്നുവോ?' എന്ന ലഘുലേഖ കാണുക).  ഉദയമ്പേരൂർ സൂനഹദോസിനുശേഷം 1622-ൽ ഫ്രാൻസിസ് റോസ്‌ മെത്രാൻ പുതിയ കുർബാന (അത് കൽദായ കുർബാന ആയിരുന്നില്ല) നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നല്കിയപ്പോൾ അന്നുവരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആരാധനക്രമഭാഷയായ സുറിയാനി തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. അത് റോസ്‌മെത്രാൻറെ കൂർമബുദ്ധിയോടെയുള്ള വിജയകരമായ മതരാഷ്ട്രീയ നീക്കമായിരുന്നു. കാരണം നസ്രാണികൾ അന്നുവരെ ആരാധനഭാഷയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സുറിയാനിഭാഷ മാറ്റി ലത്തീൻഭാഷ ആരാധനക്രമത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ സഭയിൽ വൻ വിപ്ലവമുണ്ടാകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിമാത്രമായിരുന്നു സുറിയാനിഭാഷ ആരാധനക്രമഭാഷയായി തുടർന്നത്.

ഉദയമ്പേരൂർ സൂനഹദോസിനുശേഷം (1599), കൽദായ സുറിയാനി മെത്രാന്മാരെ കിട്ടാൻവേണ്ടി മുറുമുറുത്തു നിന്നിരുന്ന കത്തനാരന്മാരെയും എണങ്ങരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻവേണ്ടി മാത്രമാണ് റോസ്‌മെത്രാൻ പുതിയ കുർബാനയുടെ ഭാഷ സുറിയാനിയാക്കിയത്. എന്നിട്ടരിശം തീരാഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ കൂനൻകുരിശുസത്യ വിപ്ലവത്തിൽ (1653) ചെന്നവസാനിച്ചത്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനോടുകൂടി, 1962-ൽ സുറിയാനിഭാഷമാറ്റി തദ്ദേശഭാഷയായ മലയാളം ആരാധനക്രമഭാഷയാക്കി. ഈ പരിണാമങ്ങളിലൊന്നും സുറിയാനി ഭാഷ ആരാധനഭാഷയായി ഉപയോഗിച്ചതല്ലാതെ കൽദായ ആരാധനക്രമം നസ്രാണികളുടെ സഭാപൈതൃകമായി കാണാൻ സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ കൽദായ ആരാധനക്രമം നസ്രാണിസഭയുടെ പൈതൃകമായി സ്ഥാപിച്ചതുവഴി അപ്പോസ്തലികസഭയായ മാർതോമാസഭയെ നസ്രാണി മെത്രാന്മാർ പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘത്തിന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ശുഷ്ക്കമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

ആരാധനക്രമത്തെക്കാളുപരി ഓരോ സഭയുടെയും സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും സഭാഭരണ സമ്പ്രദായ പൈതൃകവുമാണ് സ്വയാധികാര സഭകളെത്തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ.

സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിച്ചതിനുശേഷം സീറോ മലബാർ സഭാമേലധികാരികൾ (മെത്രാന്മാർ) മാർതോമായുടെ മാർഗവും വഴിപാടും എന്ന നസ്രാണി പൈതൃകത്തെ കാലോചിതമായി പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വൈദികരായോ അല്മായരായോ സംസാരിക്കാൻപോലും മെത്രാന്മാർ കൂട്ടാക്കിയില്ല. "ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെ അഭംഗമായും പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് തിരുസഭയുടെ ലക്‌ഷ്യം” എന്ന രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻറെ നിർദേശത്തെ മാനിക്കാതെ സീറോ മലബാർ മെത്രാന്മാർ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അല്മായർക്ക് സഭാഭരണത്തിൽ പൂർണമായ ഭാഗഭാഗിത്വം ഉണ്ടായിരുന്ന പള്ളിപൊതുയോഗങ്ങൾ വഴിയുള്ള സഭാഭരണരീതി മാർതോമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ തനിമയാർന്ന പൈതൃകമായിരുന്നു. വിദേശമെത്രാന്മാർ നസ്രാണിസഭയുടെ ഭൗതികവസ്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സമുദായം ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ എതിർത്തു. 1632 -ൽ ജാതിക്കുകർത്തവ്യൻ ഗീവർഗീസ് അർക്കാദിയാക്കോൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടോ മെത്രാനെതിരായി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച്, യാതൊരു കാരണവശാലും പള്ളിഭരണത്തിലും ഭൗതികകാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് എഴുതിവാങ്ങിച്ചു (Fr. Kollaparambil, St. Thomas Christian Revolution in 1653, Page 52). തുടർന്നുവന്ന ഗാർഷ്യ മെത്രാൻ പള്ളികളുടെ ഭൗതകഭരണം വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തപ്പോളാണ് കൂനൻകുരിശ് സത്യം 1653 -ൽ നടന്നത്. പിന്നീട് ലവീഞ്ഞ് മെത്രാനും (1887-1896) അതിനുശേഷം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ നിയമിതനായ മത്തായി മാക്കീൽ നാട്ടുമെത്രാനും പള്ളിഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു (1904-ലെ ദക്രേത്തുപുസ്‌തകം കാണുക). മാർത്തോമാ നസ്രാണിസഭയുടെ ഭൗതക കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് പള്ളിയോഗങ്ങൾവഴി നടന്നിരുന്ന പൂർവ പാരമ്പര്യ പൈതൃകത്തെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുപകരം സീറോ മലബാർ മെത്രാന്മാർ ഈ അടുത്തകാലത്ത് പാശ്ചാത്യ സഭാഭരണരീതിയിലുള്ള വികാരിയെ ഉപദേശിക്കുന്ന പാരിഷ് കൗൺസിൽ സ്ഥാപിച്ച് തൃപ്തരായി. നസ്രാണികളുടെ എല്ലാമായ പള്ളിപൊതുയോഗഭരണസംമ്പ്രദായത്തെ തകിടം മറിച്ച്‌ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മെത്രാൻറെ ഭരണത്തിൻകീഴിലാക്കി. നസ്രാണികളുടെ വികേന്ദ്രീകൃത സഭാഘടനയെ ലത്തീനീകരിച്ച് അതികേന്ദ്രീകൃതമായ ഹയരാർക്കിക്കൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു കീഴിലാക്കി.  കൂടാതെ ഒരുകാലത്തും റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ പാശ്ചാത്യ/പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ പെടാത്ത മാർതോമാ അപ്പോസ്തലിക സഭയായ സീറോ മലബാർ സഭയിലും പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ കാനോനകൾ ബാധകമാക്കി (1991). ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മെത്രാന്മാർ കൊടും വഞ്ചനയാണ് നസ്രാണികളോട് ചെയ്തത്. നസ്രാണികളുടെ ചരിത്രപരമായ സാഹചര്യങ്ങളാലും സംസ്കാരത്താലും വ്യതിരക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പൈതൃകത്തെ അത് ഇല്ലായ്മചെയ്തു. സഭാഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു. അല്മായരുടെ സഭയിലുള്ള അന്തസ്സും അവകാശങ്ങളും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു.

പണ്ട് ഉദയമ്പേരൂർ സൂനഹദോസിൽ പോർട്ടുഗീസുകാർ നമ്മുടെ പൂർവീകരെക്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയിപ്പിച്ച അതുതന്നെ, "മിശിഹാ കർത്താവിനാൽ സ്ലിഹൻമ്മാര പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട നടത്തിയ മാർഗ്ഗം ഒന്നത്രെ എന്നും ശമഹൊൻ കെപ്പാടെയും മർത്തൊമ്മാടയും മാർക്കവും വഴിപാടും ഒന്ന അത്രെ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നെൻ. അത രണ്ടിച്ച പറയുന്നത ഉപെക്ഷിക്കുന്നെൻ" ഇന്ന് ‘പണ്ഡിതന്മാരായ’ സീറോമലബാർ നാട്ടുമെത്രാന്മാർ യാതൊരു ശങ്കയും ഉളിപ്പുമില്ലാതെ നസ്രാണികളെകൊണ്ട് ഏറ്റുപറയിപ്പിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യർ നമ്മെ ലത്തീനീകരിച്ചുയെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അവർ പ്രസംഗിച്ചു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു! എന്തൊരു വിരോധാഭാസം!!

കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ ജീവിത പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ് മാർതോമാ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്നതിൻറെ ശക്തമായ ഏക തെളിവ്. നസ്രാണികളുടെ ആസ്തിത്വത്തിൻറെയും നിലനില്പിൻറെയും സുപ്രധാന ഘടകമാണ് പാരമ്പര്യപൈതൃകങ്ങൾ. അതിൻറെ കടയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷംകൊണ്ട് നസ്രാണി മെത്രാന്മാർ കോടാലി വെച്ചത്. ആ അട്ടിമറിക്കലിനെപ്പറ്റി വിശ്വാസികൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമെ കാര്യത്തിൻറെ ഗൗരവം തിരിച്ചറിയൂ. നീണ്ട ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾകൊണ്ട് വികസിച്ചുവന്ന കേരള മാർതോമാ നസ്രാണി പൈതൃകത്തെ ഇല്ലാതാക്കി അവരെ ‘സുറിയാനിക്രിസ്ത്യാനികൾ’ ആക്കാനും പള്ളികളുടെ ഭൗതികഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനും കൂട്ടുനിന്ന നാട്ടുമെത്രാന്മാർ ഒരു കാലത്തും മാപ്പ് അർഹിക്കുന്നില്ല.

മാർതോമാ പൈതൃകമായ മുൻകാല പള്ളിഭരണത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ ഇനി ഒരേയൊരു മാർഗമെ ഉള്ളൂ. നിയമപരിഷ്‌കരണ കമ്മീഷൻറെ ചെയർമാനായിരുന്ന അന്തരിച്ച ജസ്റ്റിസ് വി. ആർ. കൃഷ്‌ണയ്യർ തയ്യാറാക്കി കേരള സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ച കേരള ക്രൈസ്‌തവസഭകളുടെ വസ്‌തുക്കളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രസ്റ്റ് ബില്ലിൻ പാസാക്കി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുക. അല്മായരും അല്മായ സംഘടനകളും അതിനായി ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

http://www.malayalamdailynews.com/?p=421798 

Sunday, November 11, 2018

അനാചാരങ്ങള്‍-ദുരാചാരങ്ങള്‍തുലയട്ടെ

 (കവിത- കവിത എ.സി. ജോര്‍ജ്ജ്

ഈ മണ്ണില്‍ മാനവന്‍ തീര്‍ത്ത....
അനാചാരങ്ങള്‍ - ദുരാചാരങ്ങള്‍....
ഇന്നെങ്കിലുംതുലയട്ടെ നശിക്കട്ടെ....
എത്രകാലംആചരിച്ചെന്നാലും...
അനാചാരങ്ങള്‍ദുരാചാരങ്ങള്‍തന്നെ...
അനാചാരദുരാചാരസംരക്ഷണാര്‍ത്ഥം...
വെട്ടിക്കുത്തിചോരചിന്തിചാകുംസഹജരെ..
തുറക്കൂ നിങ്ങള്‍തന്‍ കണ്‍കള്‍ മലര്‍ക്കെ...
സത്യമേത്മിഥ്യയേതെന്നറിയൂസോദരരേ...
ഏതോരുഈശ്വരപ്രീതിക്കാണീ അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍...
ദൈവമില്ലാദേവാലയങ്ങളില്‍സ്വയം...
ദൈവത്തേക്കാള്‍ഉത്തുംഗദനാം പൂജാരികള്‍...
കല്പിക്കും അനാചാരമാംദുരാചാരങ്ങളാല്‍....
വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട മതവിഷലബ്ധമാം...
അനാചാരദുരാചാരചാവുകടലില്‍....
മുങ്ങിത്താഴുംമൂഢവിശ്വാസികളെ...
ഇഹത്തിലും പരത്തിലുംകാത്തിരിപ്പൂ....
നിങ്ങള്‍ക്കായ്കള്ള പൂജാരികള്‍കല്പിക്കും...
നിഗൂഢമാംമൂഢമാം  പരബ്രഹ്മവുംസ്വര്‍ഗ്ഗവും...
അനാചാരദുരാചാരമതലഹരിയില്‍....
മത്തടിച്ചാടുംദുര്‍ബലരാം മന്ദബുദ്ധികളെ...
ഉണരൂഅകകണ്ണും പുറകണ്ണും....
തുറക്കൂ സനാതന ദൈവത്തിന്‍ നേര്‍ക്ക്...
മാനവ ഹൃദയസരസ്സില്‍കുത്തിനിറച്ചവിഷം...
അനാചാരദുരാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ തുലയട്ടെ...
ഹൃദയമാനസങ്ങളില്‍ ശുദ്ധികലശം നിറയട്ടെ...
അനാചാരദുരാചാരങ്ങള്‍വെടിയണംതൂത്തെറിയണം...
കള്ളമതാചാര്യ പൂജാരികള്‍വക്താക്കള്‍തുലയട്ടെ....
സ്ത്രീപുരുഷ ഭക്തര്‍ക്കെല്ലാംദൈവമുള്ള...
ആലയത്തിലെല്ലാംതുല്യനീതിതുല്യപ്രവേശനം...
ഏതൊരുപ്രായസ്ത്രീയേയുംദേവസന്നിധത്തില്‍...
തടുക്കുന്ന തന്ത്രികളോ പുജാരികളോതുലയട്ടെ....
അവര്‍ദൈവപ്രതിപുരുഷരോ പ്രതിനിധിയോഒന്നുുമല്ല...
വോട്ടുബാങ്കിനായ്കലക്കവെള്ളത്തില്‍ മീന്‍ പിടിക്കും...
രാഷ്ട്രീയമതകോമരങ്ങളെഅറിയണംസോദരരേ...
വിശ്വാസികള്‍ തന്‍ വിയര്‍പ്പിന്‍ ഫലം....
ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തുതടിച്ചുകൊഴുത്ത...
ദൈവത്തിനടുത്ത ആളായിനടിക്കും...വ്യാജസ്വാമി
തന്ത്രി അച്ചന്മാര്‍മുള്ളമാര്‍മൗലികള്‍ ബിഷപ്പര്‍...
മാനവരെദുരാചാരത്തില്‍ അനാചാരത്തില്‍....
നിത്യവുംകുടുക്കിവിനാശത്തിലേക്കാനയിക്കും...
അവര്‍ പകരുംമദോല്‍മത്തമാംമതലഹരിയില്‍...
നീന്തിത്തുടിക്കും മന്ദബുദ്ധികളാം വിശ്വാസികള്‍...
വോട്ടുബാങ്ക്മതരാഷ്ട്രീയ കോമരങ്ങളും....
ദുര്‍വൃത്തരാംമതാചാര്യന്മാരും....
അവിശുദ്ധമാം മുന്നണിചേര്‍ത്തൊടുവില്‍...
കഴുതകളാംപൊതുജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കും...
ദൈവമില്ലാമണിമന്ദിരങ്ങള്‍ആലയങ്ങള്‍...
കോട്ട കൊത്തളങ്ങള്‍ വമ്പന്‍ പ്രതിമകള്‍...
നമ്മള്‍ ജനങ്ങള്‍ തന്‍ വിയര്‍പ്പിനാല്‍...
അവര്‍തീര്‍ത്തുവിജയഭേരിമുഴക്കും...
അനാചാരദുരാചാരസംരക്ഷണത്തിനായവര്‍...
രഥയാത്രകള്‍, പദയാത്രകള്‍, ഹര്‍ത്താലുകള്‍...
വീഥിയില്‍വേദിയില്‍സംഘടിപ്പിച്ച്‌തൊള്ളതുറന്നു
മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍വച്ചുകാച്ചിതുലക്കും നമ്മളെ...
കേരളംഭ്രാന്താലയമാക്കുമീകൂട്ടര്‍നിഛയം...
തത്വമില്ലാ നീതിയില്ലാഅവസരോചിതമാം...
മലക്കംമറിയുംരാഷ്ട്രീയ പുരോഹിതകോമരങ്ങള്‍...
കോടതിവിധിയൊന്നും ഭൂഷണമല്ലിവര്‍ക്ക്...
അനാചാരദുരാചാരങ്ങളാണവര്‍ക്കാവശ്യം...
സത്യനീതിയുമൊന്നുമവര്‍തലയിലില്ലൊരിക്കലും...
അനാചാരങ്ങള്‍ദുരാചാരങ്ങള്‍പോയ്തുലയട്ടെ...
ന•കള്‍ തിരിവോടെമാനവഹൃത്തടത്തില്‍...
നിറയട്ടെ ശുഭശോഭന ചിന്തകള്‍സല്‍കര്‍മ്മങ്ങള്‍...
ശുദ്ധികലശമായ്് വേണ്ടിവന്നാല്‍ചാട്ടവാറെടുക്കൂ...
ഏകോദരസോദരരാംസഹജ മാനവവൃന്ദമേ....

Friday, November 9, 2018

നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മാർതോമാ പൈതൃകം

 

ചാക്കോ കളരിക്കൽ      

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർതോമാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രവും പൈതൃകവും പഠിച്ചുപോയത് വേദനയായി. മാർതോമാ നസ്രാണി കത്തോലിക്കാസഭയിൽ എൻറെ പൂർവീകർ ജനിക്കാനും ഞാൻ സഭയെ സ്നേഹിക്കാനും കാരണമായത് സങ്കടമായി. മാർതോമാ നസ്രാണി കത്തോലിക്കരുടെ മേലധ്യക്ഷന്മാർ (സീറോ മലബാർ മെത്രാൻ സിനഡ്) ഒറ്റക്കെട്ടായി അവർ സംരക്ഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മാർതോമാ പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും എന്നന്നേയ്ക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കിയത് ദുഃഖകരമായി.

ഏതൊരു സഭയ്ക്കും (റീത്തിനും) അതിൻറെതായ ചരിത്രവും അതിനെ മറ്റ് സഭകളിൽനിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കൃത്യമായ അതിരുകളുമുണ്ട്. വസ്തുശാസ്ത്രത്തിലാണെങ്കിൽ അത്തരം അതിരുകളെ 'പ്രാകാരവിധി' കൾ എന്നു പറയും. ഒരു സഭയെ സംബന്ധിച്ചുചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻറെ പ്രാകാരവിധികൾ ദൈവശാസ്ത്രം, ആരാധനക്രമം, ആധ്യാത്മികത, ശിക്ഷണക്രമം, ഭക്താഭ്യാസങ്ങൾ, പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ഭരണരീതികൾ, സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ ഘടകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ്. പ്രാകാരവിധികളാണ് ഭാരതീയ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിൻറെയും സഭകളുടെയും അസ്തിത്വത്തിൻറെ നിധാനം. അപ്പോൾ നസ്രാണി പാരമ്പര്യബന്ധങ്ങളെ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന സ്മാരകങ്ങളാണ് പൈതൃകപ്രാകാരവിധികൾ.

കാലികങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ സഭയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻറെ ചരിത്രത്തെയും പൈതൃകത്തെയും മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നവ ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. ചരിത്രബോധമോ സത്വബോധമോ ഇല്ലാത്ത സഭാധികാരികൾ പ്രാകാരവിധികളിൽ/പൈതൃകങ്ങളിൽ മുറിവുകൾ ഏല്പ്പിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥതാത്പര്യംകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. സ്വന്തം അധികാരത്തിനും അതിനു സമാനമായി സമ്പത്തിനുംവേണ്ടി പൈതൃകങ്ങളെ എങ്ങനെ വൈകൃതമാക്കാമെന്നാണ് ഇത്തരക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിന് സ്വന്തം കാര്യലബ്ധിക്കായി കണ്ണടച്ച് പിന്തുണനല്കുന്ന പുരോഹിതരും നക്കാപ്പിച്ച കാര്യലാഭത്തിനായി ചൂട്ടുപിടിക്കുന്ന സഭാപൗരരും ഒന്നുപോലെ തെറ്റിന് കൂട്ടുനില്ക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും സഹിക്കാനാവുന്നതിനപ്പുറമാണത്.

മാർതോമാ മലങ്കരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാകി മുളപ്പിച്ചു വളർത്തിയ യേശുസന്ദേശങ്ങൾ സ്ഥലകാല സാഹചര്യങ്ങളിലൊതുങ്ങി പലവിധ മതിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് പതിനഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടുകൾ താണ്ടി. പിന്നീടത് മതകൊളോണിയപിടിയിലമർന്ന് അതിൻറെ പല മതിലുകളും പൊളിച്ചുപണിതു. അത് നസ്രാണിസമൂഹത്തിനേറ്റ വൻ പ്രഹരമായിരുന്നു. ചരിത്രബോധമില്ലാത്ത അഥവാ ചരിത്രബോധത്തെ മനഃപൂർവം തമസ്ക്കരിച്ച അധികാരികൾ തങ്ങൾ എന്താണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാതെ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത്, മതിലുകളെ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വീണ്ടും പൊളിച്ചുകെട്ടി. അതുമൂലം സഭാമക്കൾക്കുണ്ടായ നൊമ്പരവും വേദനയും ആരറിയാൻ!

സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നാം സംരക്ഷിക്കണം; പൊളിച്ചടുക്കുകയല്ലാ വേണ്ടത്. അതല്ലായെങ്കിൽ വരും തലമുറയോട് നാം ചെയ്യുന്ന വലിയ പാതകമായിരിക്കുമത്. ആയതിനാൽ പൊളിച്ചുകെട്ടിയ മതിലുകളെ പൂർവപാരമ്പര്യത്തിലും പൈതൃകത്തിലുമധിഷ്ഠിതമായി പ്രാകാരവിധികളോടെ പുനർനിർമിക്കപ്പെടണം. മാർതോമാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും വകവയ്ക്കാതെയും അവഗണിച്ചും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷംകൊണ്ട് സീറോ മലബാർ മെത്രാൻ സിനഡ് മാർതോമാ നസ്രാണി സഭയെ ലത്തീൻ സഭയുമായി അനുരൂപപ്പെടുത്തി. ഹൃദയമുള്ള ഒരു നസ്രാണിക്കും സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത്. എന്തിനുവേണ്ടി? യേശുപഠനത്തിന് കടകവിരുദ്ധമായി അധികാരത്തിനും സമ്പത്തിനും വേണ്ടി.

ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന സഭയുടെ മൗലികത നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയതിൽ ഞാൻ കഠിനമായി വേദനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും അതിൽ വേദനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മഹത്തായ നസ്രാണി പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും തകർത്ത് പാശ്ചാത്യർ പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നതേയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്നീകർമ്മം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ  ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ നാട്ടുമെത്രാന്മാരും അവർക്ക് ഓശാന പാടിനിന്ന ക്ലർജികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂട്ടുകുറ്റക്കാരാണ്. മാറിമാറിവരുന്ന വികാരിമാരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളനുസരിച്ച് തകർന്നടിയുന്ന നമ്മുടെ അതിപുരാതന  ദേവാലയങ്ങൾപോലെ നസ്രാണി പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും നാമാവിശേഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഭാപൗരരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ശ്രവിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത മെത്രാന്മാർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തോന്യാസങ്ങളെ നമുക്കകലെനിന്ന് വേദനയോടെ അനുഭവിക്കാനെ കഴിയൂ. ഇവർക്കുള്ള അധികാരം ദൈവത്തിൽനിന്ന് നേരിട്ടുകിട്ടിയതാണെന്നുള്ള തട്ടിപ്പുപറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ചാൽ ധിക്കാരികളെ മൊത്തത്തോടെ മഹറോൻ ചൊല്ലാൻ കഴിയും.

പ്രിയരേ, ചരിത്രം നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും പൈതൃകങ്ങളും ഇന്നെവിടെ? കടപുഴക്കി മെത്രാൻസംഘം അതിനെ വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ തള്ളി. സത്യത്തിൽ ഇന്നവർ സഭാപൗരരുടെ നേരെ കൊലച്ചിരിയുമായി നില്ക്കുകയാണ്, അധികാരവും സമ്പത്തും അവരുടെ പിടിയിൽ അമർന്നതിൻറെ പേരിൽ. മാർതോമാ നസ്രാണി കത്തോലിക്കാസഭയിൽ നടക്കുന്ന സമകാലിക സംഭവവികാസങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും ഈ സഭയ്ക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുക്കുന്ന അപചയം.
This article is published in Malayalam Daily News. Link given below
 
 

Tuesday, November 6, 2018

കെ. സി. ആർ. എം. - നോർത്ത് അമേരിക്ക ലേഖനമത്സരം - വിജയികളുടെ വിവരങ്ങൾ

കെ. സി. ആർ. എം. - നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു ലേഖന മത്സരം നടത്തുകയുണ്ടായല്ലോ. അതിലെ വിജയികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:
ഒന്നാം സമ്മാനം
ഡോ. എം. അൽഖാഫ്
പുലാശ്ശേരി പി. ഒ.
പട്ടാമ്പി, കേരളം 679307
ഫോൺ: +91-773-668-5246
ഇമെയിൽ: nicesmile77@rediffmail.com

രണ്ടാം സമ്മാനം (രണ്ടുപേർ രണ്ടാം സമ്മാനത്തിന് അർഹരായി)
കെ. സി. വർഗ്ഗീസ്
ആർക്കാഡിയ
കരിമ്പം പി. ഒ.
തളിപറമ്പ, കേരളം 670142
ഫോൺ: +91-944-626-8581
ഇമെയിൽ: izone050@gmail.com

ജോസാൻറണി മൂലേച്ചാലിൽ
പ്ലാശ്ശനാൽ പി. ഒ.
കോട്ടയം, കേരളം 686579
ഫോൺ: +91-884-882-7644
ഇമെയിൽ: josantonym@gmail.com

സ്നേഹാദരവുകളോടെ,
ചാക്കോ കളരിക്കൽ
ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ

Thursday, November 1, 2018

ക്രൈസ്തവസഭകളുടെ ലൗകികസ്വത്തുഭരണത്തിന് ട്രസ്റ്റ് ബില്‍ എന്തുകൊണ്ട്?


(ഭാഗം - 2) 

ചാക്കോ കളരിക്കല്‍ (USA) ഫോണ്‍: (001)5866015195

            പള്ളിസ്വത്തുക്കള്‍ കാനോന്‍ നിയമപ്രകാരമല്ല ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പരസ്പരസ്‌നേഹത്തെ ആധാരമാക്കി ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു നിയമമല്ല കാനോന്‍നിയമം. സ്‌നേഹത്തിന്റെ പശ അതില്‍ തൊട്ടുതേച്ചിട്ടില്ല. വിശ്വാസിയെ വരിഞ്ഞുകെട്ടാനും മെത്രാന് പരമാധികാരം ഉറപ്പാക്കാനുംവേണ്ടി രൂപംകൊടുത്ത ഒരു നിയമമാണത്. ആദിമക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിനോ മാര്‍ത്തോമ്മാ നസ്രാണിസഭാ പാരമ്പര്യത്തിനോ ചേര്‍ന്ന ഒരു പള്ളിനിയമമല്ലത്. റോമാസാമ്രാജ്യത്തിനുള്ളില്‍ വളര്‍ന്ന പാശ്ചാത്യ-പൗരസ്ത്യസഭകള്‍ക്കു പൊതുപൈതൃകമാണുള്ളത്. അതിന്‍പ്രകാരം എല്ലാ അധികാരങ്ങളും മെത്രാനില്‍ കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ മാര്‍ത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനി കളുടെ പൈതൃകം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പള്ളിയും സ്വതന്ത്ര ഭരണമേഖലയായിരുന്നു. ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷകരായ മെത്രാന്‍, പുരോഹിതര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പള്ളിവസ്തുക്കളുടെമേല്‍ യാതൊരു അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനധികാരമുണ്ടായിരുന്നത് സഭാസമൂഹ ത്തിനായിരുന്നു. ഈ പൈതൃകം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സഭാ സ്വത്തുക്കളുടെ ഭരണം സുതാര്യമാക്കണമെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ച് ട്രസ്റ്റ് ബില്‍ പാസാക്കി നടപ്പിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
            മുസ്ലീം, സിഖ്, ക്രിസ്ത്യന്‍, ഹിന്ദു എന്നിങ്ങനെ നാല് മുഖ്യ മതവിഭാഗങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും അവരുടേതായ സാമൂഹികസമ്പത്തുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് മുസ്ലീം, സിഖ്, ഹിന്ദു മതസമൂഹങ്ങളുടെ പൊതുസമ്പത്ത് പുരോഹിതപിടിയില്‍നിന്നു നിയമനിര്‍മാണ ത്തിലൂടെ വിമുക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവരുടെ പള്ളികള്‍ ഭരിക്കുന്നതിന് നിയമങ്ങളൊന്നും അവര്‍ നിര്‍മിച്ചില്ല. അതിനു പ്രധാന കാരണം ക്രൈസ്തവരുടെ സമൂഹസമ്പത്ത് പുരോഹിതര്‍ ഒരിക്കലും അടക്കിഭരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ്.
            ട്രസ്റ്റ് ബില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നു വ്യക്തമാക്കട്ടെ. ചര്‍ച്ച് ട്രസ്റ്റ് ബില്‍' എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭാരതീയമായ പാരമ്പര്യവും വീക്ഷണവും സഭയുടെ ഭൗതികഭരണത്തില്‍ പുനര്‍ നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിയമം എന്നാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍, കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ട പള്ളിയോഗഭരണ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉയിര്‍ത്തെഴുനേല്‍പ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു നിയമം. സഭാവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവം അര്‍ഹിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് ബില്ലിന്റെ രൂപരേഖയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങള്‍ വ്യാപകമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ബില്ലുവഴി കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവസഭകളുടെ മതപരമായ ആസ്തികളുടെ ഭരണത്തില്‍ പൂര്‍വകാലത്തെപ്പോലെയും ബൈബിളധിഷ്ഠിതമായുമുള്ള  ശരിയായ ജനാധിപത്യ ചട്ടക്കൂട് പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇടവക-രൂപത-സംസ്ഥാന തലങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികഭരണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇടവകപ്രതിനിധികളുടെ ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റികള്‍വഴി നിര്‍വഹിക്ക പ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണിതില്‍ വിഭാവനംചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
1.          യേശുക്രിസ്തുവിനെ ദൈവവും രക്ഷകനുമായി വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയാകുന്നു. 18 വയസ്സ് പൂര്‍ത്തിയായ എല്ലാ അംഗങ്ങളും വോട്ടവകാശത്തോടുകൂടി ഇടവക ട്രസ്റ്റ് അസംബ് ളി (സമാജം) രൂപീകരിക്കും. ഇടവക ട്രസ്റ്റ് അസംബ് ളി അംഗങ്ങളില്‍നിന്നും ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയെയും, ഇടവകയുടെ കണക്കു പരിശോധിക്കാന്‍ മൂന്ന് അംഗങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
2.          ഇടവക ട്രസ്റ്റ്, രൂപതാ-സംസ്ഥാനതല ട്രസ്റ്റുകളിലേക്ക് അംഗങ്ങളെ തിരെഞ്ഞെടു
ക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ട്രസ്റ്റ് ബില്ലില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രൂപതാ-സംസ്ഥാനതല ട്രസ്റ്റുകള്‍ അവയുടെ കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ മൂന്ന് അംഗങ്ങളെവീതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
3.          ഇടവക-രൂപതാ-സംസ്ഥാനതല ട്രസ്റ്റുകള്‍ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ന്യായമായ കാരണങ്ങള്‍ക്ക് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റിയെയോ കണക്ക് പരിശോധകരെയോ നീക്കംചെയ്യാനും പുതിയ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുമുള്ള അധികാരം ബന്ധപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റ് സമാജങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
4.         അയോഗ്യരായവരെ ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ചുമതലകളില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
5.          ട്രസ്റ്റിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങള്‍ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്‍, സ്ഥാവരജംഗമസ്വത്തുക്കള്‍, മറ്റുസ്വത്തുക്കള്‍ തുടങ്ങിയവയിന്മേല്‍ കൂട്ടായ ഉടമസ്ഥാവകാശവും അധികാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും.
6.         എല്ലാ ഇടവക-രൂപതാ-സംസ്ഥാ നതല ട്രസ്റ്റുകളും ക്രൈസ്തവ ചാരിറ്റബിള്‍ ട്രസ്റ്റുകളായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നു.
7.          ത്രിതല ട്രസ്റ്റുകളുടെ ഭരണത്തിനും നടത്തിപ്പിനും ന്യായമായ ചെലവുകള്‍ ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റികള്‍ വഹിക്കേണ്ടതാണ്.
8.          കണക്കുപുസ്തകങ്ങള്‍ ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റികള്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ.്
9.         ഇടവക ട്രസ്റ്റ് അസംബ്ളിയുടെയും/കമ്മിറ്റിയുടെയും അദ്ധ്യക്ഷന്‍ വികാരിയും, രൂപതാ ട്രസ്റ്റ് അസംബ്ളിയുടെയും/കമ്മിറ്റിയുടെയും അദ്ധ്യക്ഷന്‍ മെത്രാനും, സംസ്ഥാന ട്രസ്റ്റ് അസംബ്ളി/കമ്മിറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന്‍ സംസ്ഥാനതല ആത്മീയാചാര്യനായ സ്ഥാനിയും ആയിരിക്കും. മേല്പറഞ്ഞയാള്‍ നിയോഗിക്കുന്ന ആള്‍ക്കും അദ്ധ്യക്ഷനാകാവുന്നതാണ്.
10. ത്രിതല ട്രസ്റ്റിന്റെ അനുദിനഭരണം ബന്ധപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റികളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
11. ത്രിതല ട്രസ്റ്റുകളുടെ അവകാശങ്ങളും കടമകളും ട്രസ്റ്റ് ബില്ലില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
12. വരുംവര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റും പൂര്‍ത്തിയായ വര്‍ഷത്തെ കണക്കുപരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ടും ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലോടെ ഗവണ്മെന്റിനു സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
13. ട്രസ്റ്റ് ബില്‍ നിയമമാകുമ്പോള്‍ അതിലെ വ്യവസ്ഥകളിലേതെങ്കിലും ലംഘിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സിവില്‍/ക്രിമിനല്‍ നിയമത്തിന്‍കീഴില്‍ ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്.
            ട്രസ്റ്റ് ബില്ലിന്റെ വ്യക്തതയ്ക്കായി ഏതാനും ചില വ്യവസ്ഥകള്‍കൂടി ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കേണ്ടി യിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ലേഖകന്റെ അഭിപ്രായം.  ട്രസ്റ്റ് അസംബ്ലിയില്‍ അംഗമാകാനുള്ള യോഗ്യത, ഭരണസമിതിയില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള സംവരണം, ട്രസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനുള്ള വോട്ടവകാശം, വികാരി/മെത്രാന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ നിയമന മാനദണ്ഡം, മെത്രാന്മാരും സിനഡുകളും, തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കു ന്നതിനുള്ള ട്രൈബ്യൂണലുകള്‍, ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ രൂപഘടനയും അധികാരങ്ങളും, സര്‍ക്കാരിന്റെ  ഇടപെടല്‍ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കരടു ബില്ലാണിത്. ഇതു നിയമസഭയില്‍ വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്ത് കുറ്റമറ്റതാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പഠനങ്ങള്‍ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സഭയോട് ആത്മാര്‍ത്ഥതയും കൂറുമുള്ള വിശ്വാസികളും സഭാ മേലധികാരികളും മുന്‍പോട്ടുവന്ന് ഈ ബില്ലിനെപ്പറ്റി പഠിച്ച,് വേണ്ട തിരുത്തലുകളോടെ അത് നിയമമാക്കിക്കിട്ടാന്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യേ ണ്ടതാണ്.
            അപ്പോസ്തലന്മാര്‍ സഭയുടെ ഭൗതികഭരണ ത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ, സഭയിലിപ്പോള്‍ ആധ്യാത്മികശുശ്രൂഷ കരായിരിക്കുന്ന മെത്രാന്മാരും വൈദികരും സഭയുടെ ഭൗതിക കാര്യനിര്‍വഹണത്തില്‍നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറേ ണ്ടതുണ്ട്, വിശ്വാസിസമൂഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷയില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായി മുഴുകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ട്രസ്റ്റ് ബില്‍ സഹായകമാകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല.
'ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒപ്പം സേവിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യമല്ല.' (മത്താ. 6:24).      (അവസാനിച്ചു.)