Translate

Saturday, March 24, 2018

സഭാസ്വത്തുക്കൾ വിശ്വാസികളുടേത് - അവ അന്യാധീനപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ചർച്ച് ആക്റ്റ് നടപ്പാക്കുക


     ഓൾ കേരള ചർച്ച് ആക്റ്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിലി(AKCAAC)നുവേണ്ടിക്രിസ്തുശിഷ്യനായ തോമ്മാശ്ലീഹാ നേരിട്ടുനടത്തിയ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനംവഴി CE -52ൽത്തന്നെ കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവസഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഭാരതസഭയ്ക്ക് നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാരമ്പര്യം 1599വരെ നിലനിന്നിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസ് മെത്രാനായി വന്ന മെനേസിസ് ‘ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ്’ എന്നൊരു സമ്മേളനം, കൊച്ചിരാജാവിനെ സ്വാധീനിച്ച് വിളിച്ചുകൂട്ടി, സമ്മേളനപ്രതിനിധികളെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ തോക്കിൻമുനയിൽ നിർത്തി, ഭരതനസ്രാണിസഭയുടെ ജനാധിപത്യരീതിയിലുള്ള ഭരണക്രമം അട്ടിമറിച്ച്, മെത്രാന്റെ` സർവാധിപത്യമുള്ള സഭാഭരണം നടപ്പാക്കി. വത്തിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണാധികാരിയായ മാർപാപ്പാ അംഗീകരിച്ചു നൽകിയ കാനോൻനിയമം അനുസരിച്ചാണ് മെത്രാന്മാർ ഇവിടെ സഭാഭരണം നടത്തുന്നത്. പതിനാറുനൂറ്റാണ്ടു നിലനിന്ന കേരളസഭയിലെ വിശ്വാസികൾ ഒരു കാലത്തും പാശ്ചാത്യകാനോൻ നിയമത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നില്ല. വിശ്വാസികൾ കാനോനകൾ പഠിക്കുകയോ മനസിലാക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നുമില്ല.

ഈ മെത്രാൻഭരണം ശരിയല്ലെന്നു തോന്നിയതുകൊണ്ടാവണം, മെത്രാന്മാർ സംഘടിച്ച് ‘പൗരസ്ത്യകാനോൻ നിയമം’ എന്ന ഒരു പുതിയനിയമം ഉണ്ടാക്കി വത്തിക്കാനെക്കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിച്ച് 1992 മുതൽ ഭരണം തുടർന്നത്. പൗരസ്ത്യകാനോൻനിയമവും ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിശ്വാസികളും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. വിശ്വാസികൾ സംഘംചേർന്ന് പൗരസ്ത്യകാനോൻനിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും നിയമപരിഷ്കരണകമ്മീഷനിലുംമറ്റും നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു ഭരണക്രമം ക്രൈസ്തവസഭയുടെ നടത്തിപ്പിലും ഉണ്ടാകണം എന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ ആവശ്യം.
                ജനാധിപത്യഭരണക്രമം ക്രൈസ്തവവിശ്വാസത്തിന് അനുഗുണവും ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതവുമാണ്. ‘അതിനാൽ, സഹോദരരേ, നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്ന് സമ്മതരും വിജ്ഞാനവും ആത്മാവും നിറഞ്ഞവരുമാായ് ഏഴുപേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. അവരെ ഞങ്ങൾ ഈ ജോലിക്കായി നിയോഗിക്കാം. ഞങ്ങളാകട്ടെ, പ്രാർഥനയിലും വചനശുശ്രൂശ്രൂഷയിലും ഏകാഗ്രചിത്തരായി ഇരുന്നുകൊള്ളാം’(അപ്പസ്തോലപ്രവൃത്തികൾ6:3-4)എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
കേരളസഭയിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്...
1)         പള്ളിയോഗ നടപടിക്രമം. മെത്രാന്മാർ എഴുതിയുണ്ടാക്കി സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിച്ച് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം മാറ്റം വരുത്തി നടപ്പാക്കുകയാണിപ്പോൾ. അവിടെ പുരോഹിതർക്കുപോലും പ്രസക്തി ഇല്ലാതാക്കി. പൗരന്റെ മൗലികാവകാശ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട്, മെത്രാന്റെയും പള്ളിവികാരിമാരുടെയും തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് അതു നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നതുതന്നെ!
2)        സഭാ ട്രസ്റ്റികൾ: മെത്രാന്റെയും പള്ളിവികാരിയുടെയും സഹായികൾ മാത്രമാണ് സഭാ ട്രസ്റ്റികൾ. അവർക്ക് സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശമോ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമോ ഇല്ല. മൽസരിച്ച് പള്ളിപണി നടത്തി വികാരിമാർ ‘നന്നാകുമ്പോൾ’’ കാഴ്ചക്കാരാകുന്നവർ!
3)        ന്യൂനപക്ഷാവകാശം: ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ക്രൈസ്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കുമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ അവകാശം മെത്രാൻ സ്വകാര്യാവകാശമായി കൈയടക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽത്തന്നെ സഭയിലെ  സാധാരണവിശ്വാസികൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
4)        കാനോൻനിയമം: സഭയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷമായ വിശ്വാസികൾക്ക് നിയമപരമായി ഒരവകാശവും മെത്രാൻപക്ഷകാനോൻനിയമം നൽകുന്നില്ല. അതിനാൽ സഭാസ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിയമപരമായി അധികാരമോ അവകാശമോ ഇല്ല. സിവിൽ കോടതിയിൽ സഭാനിയമങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ കാനോൻ നിയമം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ മെത്രാൻ, വികാരി, ആശ്രമാധികാരി എന്നിവർക്കു മാത്രമേ ഇന്നു സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നുള്ളു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഭാഭരണം അഴിമതിയും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും സാമ്പത്തികദുരുപയോഗവും ധൂർത്തും ധാർമികമായ അധ:പതനവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കുന്നു. സ്വത്തുകുംഭകോണം, അതിക്രമം, അധാർമികത, സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിക്കൽ, അപഥസഞ്ചാരം ഇവയൊക്കെ നിത്യസംഭവങ്ങളായിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾ സമാഹരിച്ചു നൽകുന്ന സഭാസമ്പത്ത് ധൂർത്തടിച്ച് ആത്മീയനേതൃത്വം വഴിതെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ പീഡനക്കേസുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനായി പള്ളിയും സ്വത്തുക്കളും മെത്രാന്മാർ വിറ്റുതിർത്തത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെയും എല്ലാ രൂപതകളിലും സഭാസ്വത്തിനുടമകളായ മെത്രാന്മാർ മത്സരിച്ച് ഭൂമിയും സ്വത്തും വിറ്റുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു! ചച്ച് ആക്റ്റ് വരുമെന്നും പിന്നീടിതിനു കഴിയില്ലെന്നും അവർ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നർഥം.
മറിയക്കുട്ടി കൊലക്കേസിൽ പ്രതി ഫാ.ബനഡിക്റ്റിനെ രക്ഷിക്കാൻ 1966ൽ തുടങ്ങിയ പണത്തിന്റെ കളികൾക്ക്, 27 വർഷമായിട്ടും വിചാരണപോലും തുടങ്ങാൻകഴിയാത്ത അഭയാക്കേസുവരെയുള്ള എത്ര ഉദാഹരണങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. അഭയാക്കേസിൽമാത്രം 500 കോടിയിലേറെ രൂപ ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സംസാരം! ആരുടെ പണം? എന്തിനുവേണ്ടി? ഏതു വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ? രണ്ടോ മൂന്നോ പുരോഹിതരെ ആശ്രയിച്ചാണോ സഭ നിലനിൽക്കുന്നതും നിലനിൽക്കേണ്ടതും?
‘കാനോൻ നിയമമാണ് എന്റെ നിയമം.’ ‘ഞാനാണ് സർവാധികാരി’,‘മാർപ്പാപ്പാ മാത്രമേ എനിക്കു മുകളിലുളളു’ എന്നിങ്ങനെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി സഭാധികാരികൾ ഭരണഘടനയെത്തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ധനസമാഹരണയന്ത്രങ്ങളായിമാത്രം വിശ്വാസികളെ കാണുന്ന സഭാനേതൃത്വത്തെ തിരുത്താൻ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസികൾ അടിമകളല്ല ഉടമകളാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസിസമൂഹം കൈവലിച്ചാൽ കൊട്ടാരങ്ങളും സിംഹാസനങ്ങളും തകർന്നു വീഴുമെന്നതിനു ചരിത്രം സാക്ഷി!
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ 26-)o ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്, മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾ നിയമ വിധേയമായി ഭരിക്കപ്പെടണമെന്നാണ്. സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരരാഷ്ട്രമായ ഇന്ത്യയിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടത് പാർലമെന്റൊ സംസ്ഥാനനിയമസഭകളോ ആണ്. അതിനാൽത്തന്നെ പല മതസമൂഹങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി നിയമസഭകൾ നിയമനിർമാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദുവിനു ദേവസ്വംബോർഡ്, മുസ്ലീമിനു വഖഫ്ബോർഡ്, സിഖുകാർക്ക് ഗുരുദ്വാര പ്രബന്ധക് കമ്മിറ്റി മുതലായവ ഇത്തരത്തിലുള്ളവയാണല്ലോ. അതായത് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്കുപോലും രാഷ്ട്രനിയമം ഉണ്ടെന്നർഥം. എന്നാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിയമം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതു മതപരമായ വിവേചനമാണ്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്, ജസ്റ്റീസ് വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ ചെയർമാനായിരുന്ന കേരള നിയമപരിഷ്ക്കരണ കമ്മീഷൻ, വിശ്വാസികളുടെ നിവേദനം പരിഗണിച്ച്, എല്ലാ ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാകത്തക്കവണ്ണം സർക്കാരിനു മുൻപിൽ 2009-ൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ‘‘The Kerala Christian Church Properties and Institutions Trust Bill’ (viz. Church Act) എന്ന നിയമനിർദ്ദേശം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച്, നിയമമാക്കി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ബൈബിൾതത്വങ്ങൾക്കും ഭാരതപാരമ്പര്യമായ വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിനിധിഭരണക്രമത്തിനും അനുസൃതമായി രൂപംകൊടുത്ത പ്രസ്തുത നിയമം  പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയാൽ സഭാസ്വത്തുക്കളുടെ ഭരണം നിയമാനുസൃതവും ജനാധിപത്യപരവും സുതാര്യവും ആകുന്നതാണ്.
യഥാർഥ ഉടമകളായ വിശ്വാസികൾ അടിമകളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് വിശ്വാസികളെ ഉടമകളാക്കി പുന:സ്ഥാപിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു പുലരിക്കായി നമുക്കു കൈകോർക്കാം.
എറണാകുളം,                                                                                         എന്ന് ,   
21/03/2018                                           ഓൾ കേരള ചർച്ച് ആക്റ്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിലി(AKCAAC)നുവേണ്ടി,
         ചെയർമാൻ- ജോർജ് ജോസഫ്, കോട്ടയം (9037078700), ജനറൽ സെക്രട്ടറി- വി.കെ.ജോയി, തൃശൂർ (9447037725), ട്രഷറർ- എൽ. തങ്കച്ചൻ, കൊല്ലം (9447316680) ലീഗൽ അഡ്വൈസർ-അഡ്വ. ഇന്ദുലേഖ ജോസഫ്, എറണാകുളം(9400721252) വൈസ് ചെയർമെൻ - എം.എൽ.ജോർജ്, കോഴിക്കോട് (9400953632) ബോറിസ് പോൾ, കൊല്ലം(9447332516), പ്രൊഫ. പി.സി.ദേവസ്യ, തൊടുപുഴ(996125575), സിൽവി സുനിൽ, കാക്കനാട്(9495714192), ജോസഫ് വർഗീസ്,എറണാകുളം (9446561252) അഡ്വ. സി.ജെ.ജോസ്, കോട്ടയം (7293144342), അഡ്വ. പോളച്ചൻ പുതുപ്പാറ, അങ്കമാലി (9895969898), അഡ്വ. ബെൻസൻ ലോറൻസ്, ആലപ്പുഴ (8891025949), ടി.ഓ. ജോസഫ്, ചേർത്തല (9447056146), സാമുവേൽ കൂടൽ,പത്തനംതിട്ട (9447333494), ജോർജ് മൂലേച്ചാലിൽ, പാലാ(9497088904), ജോഷി ആന്റണി, പാലക്കാട്(9495089304), എൻ.ജെ, ജോൺ, വയനാട് (9496440633 ), ബേബി മാത്യു, എറണാകുളം (9539193500),  സെക്രട്ടറിമാർ-അഡ്വ. വർഗീസ് പറമ്പിൽ, എറണാകുളം (9446571139) ഈ.ആർ. ജോസഫ്, ചങ്ങനാശേരി(9446560098), റെജി റാഫേൽ, ആലപ്പുഴ (9446052009), ആന്റോ കോക്കാട്ട്, തൃശൂർ (9446017690),ഐവിൻ ഗ്നേഷ്യസ്, ശക്തികുളങ്ങര (9895738396), മേരി ജെയിൻ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ (9895475495) പ്രൊഫ. ഫിലോമിന ജോസഫ്, തളിപ്പറമ്പ് (9495572796), അലോഷ്യ ജോസഫ്, എറണാകുളം (9747815025) പ്രൊഫ.ചാൾസ്, തിരുവനന്തപുരം (9446578174) അഡ്വ. പി.എം ജെയിംസ്, തൊടുപുഴ (9447824252),ഫ്രാൻസിസ് ഏണസ്റ്റ്, തിരുവനന്തപുരം (8136957584), ഹിലാരി,കൊല്ലം (9645555619), കെ.സി. വർഗിസ്, കണ്ണൂർ (9446268581) ജെ. ജെ. പള്ളത്ത്, കണ്ണൂർ (9447482210), റ്റി.ജെ. ജോസഫ്, കടവന്ത്ര (9447374680) ലോനൻ ജോയി, വരാപ്പുഴ (8289827337)

Friday, March 23, 2018

ആറാമത് ടെലികോൺഫെറൻസ് റിപ്പോർട്ട്


 

പ്രിയരേ,

KCRM - North America -യുടെ ആറാമത്തെ ടെലികോൺഫെറൻസ് മാർച്ച് 14, 2018 ബുധനാഴ്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. രണ്ടുമണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്നതും ശ്രീ എ സി ജോർജ് മോഡറേറ്റ് ചെയ്തതുമായ ആ ടെലികോൺഫെറൻസിൽ അമേരിക്കയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുമായി വളരെയധികംപേർ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.  ഇപ്രാവശ്യത്തെ ചർച്ച " പൗരോഹിത്യവും അവിവാഹിതാവസ്ഥയും" എന്ന വിഷയമായിരുന്നു. മൗന ഈശ്വരപ്രാർത്ഥനയോടെ ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോ. ഔസേപ്പറമ്പിലച്ചനാണ് വിഷയം അവതരിപ്പി ച്ചു സംസാരിച്ചത്. അച്ചൻറെ അവതരണത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ:

കല്ല്യാണം കഴിച്ച സഭാധികാരികൾ വോട്ടുചെയ്താണ് പുരോഹിതർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ബ്രഹ്മചര്യനിമയം പാസാക്കിയത്. നിയമം ഉണ്ടാക്കിയവർ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്തവരായിരുന്നു. പുരോഹിതവിവാഹനിയമങ്ങൾ മാനുഷ്യത്യരഹിതവും, മനുഷ്യാവകാശലംഘനവും, ദൈവനീതിയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതും, സ്ത്രീവിദ്വേഷം പുലർത്തുന്നതും, അജ്ഞതയിൽ അടിയുറച്ചതും, സ്വന്തം സത്തയെത്തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നതുമാണ്.

ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുവെച്ചാൽ ദൈവത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മറിച്ച്, സെക്സ് കൂടാതെ ജീവിക്കുകയെന്നല്ല. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധത്തിൻറെ പൂർണതയാണ് ദൈവം. ബ്രഹ്മതുല്യമാണ് ലൈംഗികാസ്വാദനം. ദൈവസങ്കല്പത്തിന് അനുകൂലമാണ് വൈവാഹിതജീവിതം. അത് ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻറെയും ബോധാവസ്ഥ ഒന്നായിത്തീരുന്നത് ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്ക് അടുക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് പുരോഹിതർ വിവാഹിതരാകുന്നത് നല്ലതാണ്; എതിരല്ല. പുരോഹിതന് ബ്രഹ്മചര്യത്തിൻറെ ആവശ്യമില്ല. ലൈംഗിക നിയന്ത്രണത്തിന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈംഗികതയോടെ ജീവിച്ചാൽ സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ കേറിപിടിക്കാൻ തോന്നുകയില്ല. ലൈംഗിക നിയന്ത്രണം എളുപ്പമാകും. പുരോഹിതന് ഒരു ഭാര്യ ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഒളികണ്ണിട്ടുനോക്കുന്നത്.

കെട്ടാനും അഴിക്കാനുമിരിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ദൈവം. മനുഷ്യൻറെ ലിംഗപ്രയോഗത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുമല്ല ദൈവം. പുരോഹിതർ പറയുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമില്ല. എന്നാൽ സഭയുടെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടാൽ സഭയാണ് സ്വർഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും.

സഭാചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പോസ്തലർ എല്ലാവരുംതന്നെ വിവാഹിതരായിരുന്നു. സഭയിൽ മെത്രാൻസ്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടായത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പൗരോഹിത്യബ്രഹ്മചര്യം സഭയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.

വൈദികരുടെ ബ്രഹ്മചര്യനിയമം സഭയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്തിൻറെ പിന്നിൽ സാമ്പത്തീകമാണ്. വൈദികബ്രാഹ്മചര്യം സാമ്പത്തികഘടനയാണ്; മതഘടനയല്ല. പൊതുസ്വത്ത് അനിയന്ത്രിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടാനുസരണം വിനയോഗിക്കാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് വൈദികബ്രാഹ്മചര്യം. ആ കാരണം ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് വൈദികബ്രഹ്മചര്യത്തെ ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നത്.

മനുഷ്യജീവിതത്തിൻറെ മൂല്ല്യം കാണിക്കാനാണ് നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻറേതല്ലാത്ത സഭയ്ക്കുവേണ്ടി ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.

വിഷയാവതരണത്തിനുശേഷം സജീവമായ നീണ്ട ചർച്ച നടന്നു.

ആദ്യക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിൽ ക്ലർജികൾ/അല്മായർ എന്ന വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പത്രോസ് ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ യേശുഅനുയായികളെപ്പറ്റി എഴുതിയതിപ്രകാരമാണ്: "തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വംശവും രാജകീയപുരോഹിതഗണവും വിശുദ്ധജനതയും ദൈവത്തിൻറെ സ്വന്തം ജനവുമാണ്" (പത്രോ. 2: 9). ഇന്ന് പല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിശ്വാസികളുടെ ആ പൗരോഹിത്യത്തെ അടിവരയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. യേശു തൻറെ സഭ ഒരു മതമാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. മറിച്ച്, അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പൂർണമായി സ്നേഹിക്കുക എന്ന വളരെ ലളിതമായ കല്പനയാണ് യേശു നൽകിയത്. സ്ഥാപിതനിയമങ്ങളെക്കാൾ അന്നും ഇന്നും മനുഷ്യത്വത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലെ പങ്കുവയ്ക്കലായി യൂക്കറിസ്റ്റിനെ യേശു അവതരിപ്പിച്ചത്. യേശുവിനെ അനുകരിച്ച് "അവർ ഏകമനസ്സോടെ താത്പര്യപൂർവം അനുദിനം ദേവാലയത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടുകയും ഭവനംതോറും അപ്പം മുറിക്കുകയും ഹൃദയലാളിത്യത്തോടും ആഹ്ളാദത്തോടുംകൂടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു" (അപ്പ. പ്രവ. 2: 46). ആദ്യക്രൈസ്തവരെപ്പോലെ വീടുകളിൽ ഒരുമിച്ചുക്കൂടി അപ്പംമുറിക്കലും പങ്കുചേരലും നടത്തിയാൽ വൈവാഹിതപൗരോഹിത്യത്തിൻറെയും സ്ത്രീപൗരോഹിത്യത്തിൻറെയും പ്രശ്‍നം സഭയിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെ ന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, മറ്റ് ക്രിസ്തീയസഭകളിൽ വിവാഹിതരായ പുരോഹിതർ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കത്തോലിക്കാസഭയിലും എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹിതരായ വൈദികർ ആയിക്കൂടാ എന്ന ചോദ്യവും പൊന്തിവന്നു. ലൈംഗികവികാരത്തെ അടിച്ചമർത്തുകവഴി വൈദികരുടെ സമനില തെറ്റുമെന്നും പൂർണ വ്യക്തിത്വം അവരിൽ വികസിക്കുകയില്ലെന്നും ഒരു ഭാര്യയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മെച്ചപ്പെടുമെന്നുമെല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ പൊതു അഭിപ്രായം പുരോഹിതവിവാഹം ഓപ്‌ഷണൽ ആയിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു.

സഭ ഒരു സംഘടനയാണെന്നും അച്ചന്മാർ അവിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്ന നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കാനും പാലിക്കാനും തയ്യാറല്ലാത്തവർ ആ സംഘടനയിൽനിന്ന് പുറത്തുപോകണമെന്ന ഒരാളുടെ അഭിപ്രായമല്ലാതെ, സജീവമായിരുന്ന നീണ്ട ചർച്ചയിൽ മറ്റാരും പുരോഹിതബ്രഹ്മചര്യത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചില്ല എന്ന വസ്തുത എടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രായോഗികമായി എന്തുചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യവും ഉയർന്നുവന്നു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പലരും വിഷയംവിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. കത്തോലിക്കാസഭ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കും അരാജകത്വത്തിനും മൂല്യച്ചുതിക്കും തടയിടാൻ അടിസ്ഥാനപരമായി നമുക്കെന്തുചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ്യവിഷയം.

KCRM - North America- യുടെ ഏഴാമത് ടെലികോൺഫെറൻസ് ഏപ്രിൽ 11, 2018 ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് ഒൻപതുമണിയ്ക്ക് (9 pm Eastern Standard time) നടത്തുന്നതാണ്. വിഷയം: "പള്ളിയോഗപുനഃസ്ഥാപനം ചർച്ചാക്റ്റിലൂടെ". ടെലികോൺഫെറൻസിലേയ്ക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദ്ദവമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

സ്നേഹാദരവുകളോടെ,
ചാക്കോ കളരിക്കൽ

(ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ)

മാർച്ച് 22, 2018
 

Thursday, March 22, 2018

പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതവും വിവാദങ്ങളും
ജോസഫ് പടന്നമാക്കൽ 

പുരോഹിതരുടെ അവിവാഹിതാവസ്ഥ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ കാലാകാലങ്ങളായുള്ള ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ്. പൗരാഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയും അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും യേശു ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം, യേശു പുരോഹിതരോട് പലപ്പോഴും കലഹമുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടാണ് വചനങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. യേശു ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ടിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവിവാഹിതനായിരുന്നുവെന്നും സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തോലന്മാർ വിവാഹിതരായിരുന്നെങ്കിലും അവർ തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരും കുടുംബങ്ങളുമായി യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചതായി ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കാനോൻ നിയമത്തിൽ പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതമെന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ വരദാനമെന്നും സഭയുടെ അനുസരണവ്രതം എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹിതർക്ക് ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളിലും സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിവാഹിതർക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു.

ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷൻ വേണം. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. സന്താനോത്‌പാദനം, പക്ഷി മൃഗാദികൾ തൊട്ട് മനുഷ്യൻവരെ പ്രകൃതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കു വരുന്ന വികാരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതു ഒരു മാനസിക സംഘർഷത്തിനു കാരണമാകുന്നു. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിശ്ചയത്തിനും എതിരാണ്. തീവ്രമായ വികാരങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടു ജീവിച്ചാൽ മനസിന്റെ സമനില തെറ്റുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. പൂർണ്ണമായി വളർച്ചയെത്തേണ്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം മിക്ക പുരോഹിതർക്കും ഇല്ലാതെ പോവുന്നതും പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ച വികാരങ്ങളെ സ്വയം പീഢിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

പുരോഹിതർ അവിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലോ പഴയ നിയമത്തിലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പുരോഹിതരോ സഭാശുശ്രുഷകരോ വിവാഹം അരുതെന്ന് കൃസ്തുവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്രിസ്തു പൗരാഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമില്ല. പോളിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കൊരിന്ത്യാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ആദ്യത്തെ കത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പുരോഹിതരുടെ അവിവാഹിതാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചല്ല. ആദ്യത്തെ മാർപാപ്പായെന്നു കരുതുന്ന പീറ്റർ വിവാഹിതനായിരുന്നുവെന്ന് 'മാത്യു'എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ 8:14 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യേശു പത്രോസിന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവും ബൈബിളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോസ്തോലരിൽ കുറെ പേർ വിവാഹിതരും മറ്റുള്ളവർ അവിവാഹിതരുമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ വിവാഹിതരാകണമോ അവിവാഹിതരായി ജീവിക്കണമോയെന്നു പ്രത്യേകമായ ഒരു നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു. മദ്ധ്യകാല യുഗത്തിൽ പുരോഹിതർ അവിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്നുള്ള സങ്കല്പം സഭയിൽ എങ്ങനെയോ വന്നുകൂടി. പുരോഹിതർ വിവാഹം ചെയ്യരുതെന്നുള്ള തീരുമാനം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് മാറ്റാവുന്നതേയുള്ളൂ. പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യാനുഷ്ഠ സഭയുടെ പ്രാമാണിക തത്ത്വങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

എ.ഡി.304-ൽ പുരോഹിതർ അവിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്ന കാനോൻ എഴുതപ്പെട്ടു. 'എൽവിറ കൗൺസിലിൽ' പുരോഹിതർ അവരുടെ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നു അകന്ന് ജീവിക്കണമെന്നും അവർക്ക് കുട്ടികൾ പാടില്ലാന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്കിന്റെ കത്തോലിക്കരും ഓർത്തോഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളും കൗൺസിലിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നിരാകരിച്ചിരുന്നു. വിവാഹിതരായവരെയും പുരോഹിതരായും ഡീക്കന്മാരായും അവരുടെ സഭകൾ വാഴിച്ചിരുന്നു.

എ.ഡി.325-ൽ കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ചക്രവർത്തി, വിവാഹിതരായവർ പുരോഹിതരാകുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ആയിരം വർഷങ്ങളോളം പുരോഹിതരുടെ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവാദ വിഷയങ്ങളായി ചർച്ചകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവാഹിതരെയും പൗരാഹിത്യ ജോലിക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ലാന്നും നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കി. മദ്ധ്യകാലങ്ങളിലാണ് പുരോഹിതർ പൂർണ്ണമായും അവിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്നുള്ള നിയമം വന്നത്. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗ്രിഗറി ഏഴാമൻ മാർപാപ്പാ, പുരോഹിതർ ബ്രഹ്മചാരികളായിരിക്കണമെന്നുള്ള ചാക്രിക ലേഖനമിറക്കി. ഈ നിയമം അതാത് രൂപതയിലെ ബിഷപ്പുമാർ നടപ്പാക്കണമെന്ന കൽപ്പനയും കൊടുത്തു. അന്നു മുതൽ ലത്തീൻ റീത്തനുസരിച്ച് പുരോഹിതർ അവിവാഹിതരായിരിക്കണമെന്നുള്ള സഭയുടെ നിയമം നിർബന്ധമാക്കി.

ഗ്രിഗറി ഏഴാമൻ മാർപാപ്പായുടെ ചാക്രിക ലേഖനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പുരോഹിതരും ബിഷപ്പുമാരും പോപ്പുമാർ വരെയും നിയമങ്ങളെ ലംഘിച്ച് ലൈംഗികതയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പത്തു നൂറ്റാണ്ടുകാലം പുരോഹിതർക്കും മാർപാപ്പാമാർക്കും കുടുംബവും ഭാര്യയും മക്കളുമുണ്ടായിരുന്നു. ചില മാർപാപ്പാമാർ വെപ്പാട്ടികളുമായി കഴിഞ്ഞവരുമുണ്ട്. ലൈംഗികത പാപമായി കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും കുമ്പസാരവും പശ്ചാത്താപവും വഴി അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്‌താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പുരോഹിതരായി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം വിവാഹം അനുവദനീയമല്ല. എങ്കിലും കിഴക്കിന്റെ പുരോഹിതരായ കത്തോലിക്കർക്കും ഓർത്തോഡോക്സ്കാർക്കും വിവാഹിതരാകാം. വിവാഹം എന്നത് പൗരാഹിത്യത്തിനു മുമ്പായിരിക്കണം. വിവാഹം കഴിക്കാത്ത പുരോഹിതർക്കു മാത്രമേ അവരുടെയിടയിൽ ബിഷപ്പാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

പുരോഹിതർ വിവാഹിതരായാൽ! സ്വവർഗ രതിക്ക് ശമനം വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അത് സത്യമാണൊയെന്നറിയില്ല. ആഗോള തലത്തിൽ സ്വവർഗ രതിക്കാരായ പുരോഹിതർ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളൂവെന്നാണ് വെപ്പ്. ബാക്കിയുള്ളവർ എതിർ ലിംഗത്തോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതരിൽ രണ്ടു ശതമാനത്തിൽ താഴെ ലൈംഗികത ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായും വത്തിക്കാനിൽ നിന്നുള്ള സർവ്വേ കണക്കാക്കുന്നു. കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്ന വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാരും അത്രയും തന്നെ പരസ്ത്രീകളെ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കാവുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പുരോഹിതർക്കും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. പുരോഹിതരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് വെറും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ഒരിയ്ക്കൽ വിവാഹിതരായി എപ്പിസ്ക്കോപ്പൽ സഭകളിൽ നിന്ന് വന്ന പുരോഹിതർക്കും വിവാഹം കഴിച്ച അല്മായർക്കും പൗരാഹിത്യം സ്വീകരിക്കാൻ കത്തോലിക്കാ സഭ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പൗരസ്ത്യ സഭകളിലെ പുരോഹിതർക്കും വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദനീയമാണ്.  പുരോഹിതപ്പട്ടം അവസാന കൂദാശയെന്നാണ് വെപ്പ്. ആ നിലയിൽ ഒരാൾ പുരോഹിതനായ ശേഷം പൗരാഹിത്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. അതുപോലെ ഭാര്യ മരിച്ച പുരോഹിതരെയും പിന്നീട് വിവാഹിതരാകാൻ സഭയിൽ അനുവദനീയമല്ല. അക്കാര്യം മാർപാപ്പാ വത്തിക്കാനിൽ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എപ്പിസ്‌കോപ്പൽ സഭകളിലും മറ്റു സഭകളിലും വിവാഹിതരായവർ, പള്ളിക്കാര്യങ്ങൾ വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടെ നോക്കുന്നതു കാണാം. കൂടാതെ വിവാഹിതരായ പുരോഹിതരുടെ ഭാര്യമാർ പള്ളിക്കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതും സാധാരണമാണ്. പുരോഹിതനായ ഭർത്താവിന്റെ പോരായ്മകൾ ഭാര്യ അവിടെ പരിഹരിക്കുന്നു. മക്കളും കുടുംബവുമുണ്ടെങ്കിൽ പുരോഹിതർ കൂടുതൽ മനുഷ്യത്വമുള്ളവരായും പ്രവർത്തിക്കും. സന്മനസ്സുള്ള മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പിതാവിനെ സഹായിക്കാൻ ഒപ്പം കാണും. 

ബ്രിട്ടനിലെയും അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെയും ആംഗ്ലിക്കൻ പുരോഹിതരായിരുന്ന കത്തോലിക്ക പുരോഹിതർ എല്ലാവരും തന്നെ വിവാഹിതരാണ്. ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിയ കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതരും വിവാഹിതർ തന്നെ. അവരുടെ നാടുകളിലുള്ള കിഴക്കൻ സഭകളിൽ പുരോഹിതർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാം. എന്നാൽ ലോകം മുഴുവനുള്ള ബിഷപ്പുമാർ പുരോഹിതർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ഒരു തലമുറക്കുള്ളിൽ ഇന്നുള്ള വിവാഹിതരായ പുരോഹിതർ ഇല്ലാതാവും. ഇതര സഭകളിൽനിന്നും വന്നു ചേർന്ന അവിവാഹിതരായ പുരോഹിതർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പൗരാഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വിവാഹം അനുവദനീയമല്ല.

ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 50,000 പുരോഹിതരുടെ കുറവുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹം കഴിച്ചവരെ പൗരാഹിത്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ സഭയ്‌ക്ക്‌ ആ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്ക്കോപ്പൽ സഭകൾപോലെ സ്ത്രീകൾക്കും പൗരാഹിത്യം നൽകിയാൽ സഭയുടെ പുരോഹിത ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഫ്രാൻസീസ് മാർപാപ്പാ സ്ത്രീകളെ പൗരാഹിത്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിൽ അനുകൂലിയല്ല.  അത് വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുമെന്ന് സഭ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഫ്രാൻസിൽ ശരാശരി പുരോഹിതരുടെ പ്രായം അറുപതു വയസ്സാണ്. അയർലണ്ടിൽ 'മെയ്നൂത്ത്‌ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള സെമിനാരി 500 വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുവേണ്ടി പണിതുയർത്തിയതാണ്. അവിടെ ഈ വർഷം പഠിക്കാനെത്തിയ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ആറുപേര് മാത്രമാണ്. പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം അവസാനിപ്പിച്ച് അവർക്കു വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു മാർപാപ്പായ്ക്ക് പേനാത്തുമ്പിൽ ഒപ്പിടാനുള്ള കാര്യമേയുള്ളൂ. അപ്രമാദിത്വം വരദാനമായി മാർപ്പാപ്പാമാർക്കുള്ളപ്പോൾ ഇക്കാര്യം ഒരു സിനഡു സമ്മേളിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. സഭയുടെ യാതൊരു തത്ത്വങ്ങളും മാറ്റേണ്ടതുമില്ല. അസാധാണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പുരോഹിതർക്കു വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതു പടിഞ്ഞാറൻ സഭകളിൽപ്പോലും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്

വത്തിക്കാന്റെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് ലോക ജനസംഖ്യയിൽ കത്തോലിക്കരുടെ എണ്ണം 1975 നു ശേഷം നേരെ ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട്. 710 മില്യൺ ജനതയുണ്ടായിരുന്ന സഭ ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ രണ്ടുബില്യൺ  ജനങ്ങളിൽ കൂടുതലുണ്ട്. എന്നാൽ പുരോഹിതർ രണ്ടു ശതമാനം താഴെ മാത്രമേ വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മൊത്തം പുരോഹിതരിൽ കൂടുതലും യുറോപ്യന്മാരാണ്. അവരുടെ എണ്ണവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1975-ൽ 404,783 പുരോഹിതർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അവരുടെ എണ്ണത്തിനു കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.

പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റിന്റെ രാജിക്കുശേഷം അമേരിക്കയിൽ പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സർവ്വേ എടുത്തപ്പോഴും 60 ശതമാനം പുരോഹിതരും വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന താൽപ്പര്യമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പള്ളിയിൽ നിത്യം പോവുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഒരു സർവേയിൽ 46 ശതമാനം ജനങ്ങൾ പുരോഹിതരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ പിന്താങ്ങി. പള്ളിയിൽ വല്ലപ്പോഴും കുർബാനക്ക് പോവുന്ന വിശ്വാസികളിൽ 70 ശതമാനം പേരും പുരോഹിതർ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു.

കോൺവെന്റ് സ്‌കൂളിലും പുരോഹിതർ നടത്തുന്ന സ്‌കൂളിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ റോൾ മോഡലായി കാണിക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രികളെയും പുരോഹിതരേയുമായിരിക്കും. അവരുടെ കുപ്പായങ്ങൾ പരിശുദ്ധങ്ങളെന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കും. പുരോഹിതരുടെയും കന്യാസ്ത്രികളുടെയും സേവനം ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് പഠിപ്പിക്കും.  കുട്ടികൾ കൗമാരമാകുമ്പോഴേ അവരെ സ്വാധീനിക്കാനും തുടങ്ങും. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയെന്നുള്ള സുന്ദരമായ പദങ്ങൾ കുട്ടി മനസ്സിൽ അലങ്കരിക്കും. കന്യാസ്ത്രിയാകാൻ അവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. 'കുഞ്ഞനുജന്മാരെ, കർത്താവിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലിചെയ്യാൻ വരൂവെന്നു' സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നൽകി കൗമാരപിള്ളേരുടെ മനസ്സുകളിലും വിഷയമ്പുകൾ എയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിൽപ്പെട്ടു പുരോഹിതരാകുന്നവർ പിന്നീട് സഭയ്ക്ക് തലവേദനയാവുകയേയുള്ളൂ. കുടുംബമായി ജീവിക്കണമെന്ന മോഹന സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ വന്നടിയുന്ന സമയം അവരിൽ പൗരാഹിത്യത്തിന്റെ കുരുക്കുകൾ വീണു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഒരിക്കൽ മഠത്തിൽ ചേർന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ, പള്ളിയിലെ വികാരിയാണ് മണവാളനെന്ന സത്യം മനസിലാക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവർക്ക് അവിടെനിന്നും രക്ഷപ്പെടാനും എളുപ്പമല്ല. സെമിനാരിയിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികൾ മുന്തിരിത്തോപ്പിനു പകരം കാണുന്നത് സ്വയം കഴുത്തിൽ നുകം വെച്ച കാളകളെപ്പോലെയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. സെമിനാരിയിൽനിന്നു പഠനം കഴിഞ്ഞു പുറത്തുവരുമ്പോൾ അയാൾ പിന്നീട് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വിചിത്ര വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയുമാകും.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത, പാകത വരാത്ത കുട്ടികളെ സെമിനാരികളിൽ പഠനത്തിനായി അയക്കുന്നത് നിരോധിക്കണം. സെമിനാരിയിലും കോൺവെന്റുകളിലും കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. സീനിയർ സെമിനാരിയൻ മുതൽ അറുപതു വയസുകഴിഞ്ഞ കിളവൻ അച്ചന്മാർ വരെ കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ നിത്യവും നാം വായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ നിയമമനുസരിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിവാഹപ്രായം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ നിയമം തന്നെ സെമിനാരിയിൽ പോവുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രിയാകാൻ പോവുന്ന പെൺകുട്ടിയ്ക്കും നിശ്ചയിക്കണം. അതിനുശേഷം അവരുടെ ദൈവവിളിയെന്ന സങ്കല്പം തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ.

ലോകമാകമാനം ലക്ഷക്കണക്കിന് വൈദികർ പൗരാഹിത്യം ഉപേക്ഷിച്ചതായി സർവേകളിൽ കാണുന്നു. കേരളത്തിൽ ആകാശം മുട്ടെ പള്ളികളും കത്തീഡ്രലുകളും പണിതുയരുമ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ ദേവാലയങ്ങൾ നിശാശാലകളും മദ്യ വിൽപ്പന ശാലകളുമായി പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന  കാഴ്ചകളാണ് നാം കാണുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് പുരോഹിതരോടും സഭയോടുമുളള വിശ്വാസം കുറയുന്നതാണ് കാരണം. സഭ അനുവർത്തിക്കുന്ന ചില നയങ്ങൾ, യാഥാസ്ഥിതികവും കാലഹരണപ്പെട്ടതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ്. അത്തരം പഴഞ്ചൻ ചിന്തകളിൽ നിന്നു വിശ്വാസസമൂഹം സ്വതന്ത്രമാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

തൊണ്ണൂറു ശതമാനം വിവാഹിതരായ കത്തോലിക്കരും കുടുംബാസൂത്രണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ഭ്രൂണഹത്യ സഭയിൽ പാപമായി കരുതുന്നു. അതുപോലെ ഗർഭച്ഛിദ്രവും അനുവദനീയമല്ല. എച്ച്.ഐ. വി. രോഗ ബാധിതർക്കു പോലും ഗർഭ നിരോധക ഉറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ സഭയിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ട്. സഭയിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റമുണ്ടാകണമെങ്കിലും നൂറ്റാണ്ടുകളെടുക്കും. ഇത്തരം മാറ്റമില്ലാത്ത സഭയിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ അകന്നു പോവുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ പുരോഹിതരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുന്നു. ദേവാലയങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ അഭാവംമൂലം പൂട്ടേണ്ട ഗതികേടും സംഭവിക്കുന്നു.

സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം സന്താനോത്ഭാദനത്തിനു മാത്രമേ പാടുള്ളുവെന്ന സഭയുടെ പ്രാചീന നിയമം ഇന്നുമുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം വൈദികരുടെ മുമ്പാകെ കുമ്പസാരിക്കണം. കുടുംബാസൂത്രണത്തിനു ഉറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ കണക്കിൻപ്രകാരം മാത്രം ലൈംഗികത അനുവദനീയമാണ്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്താനങ്ങളെ ഉത്ഭാദിപ്പിക്കാനാണ് സഭ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കർദ്ദിനാൾ ന്യുമാൻ പറയുമായിരുന്നു, "കത്തോലിക്കാ സഭയെപ്പോലെ സുന്ദരമായതും അതിനേക്കാൾ വൈരൂപ്യമേറിയതുമായ മറ്റൊരു സഭയില്ല. അതുകൊണ്ടു കാലത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ആവശ്യം സഭയിലുള്ള വൈരൂപ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയെന്നതാണ്. എത്രമാത്രം സഭയുടെ ചെളിപുരണ്ട മുഖം കഴുകി
വൃത്തിയാക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം സഭ വീണ്ടും സൗന്ദര്യാത്മകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും."

അടുത്ത കാലത്ത് ഇറ്റലിയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് യുവതികൾ തങ്ങൾ പുരോഹിതരായ കാമുകരുമൊത്ത് രഹസ്യബന്ധം തുടരുന്നുണ്ടെന്നും പൗരാഹിത്യം ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് ഫ്രാൻസീസ് മാർപാപ്പായ്ക്ക് ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പൗരാഹിത്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതീവ ദുഃഖത്തിലാണെന്നും കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുരോഹിതർക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാന്നുള്ള സഭയുടെ നയങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യം സഭയുടെ നിയമം അല്ലെന്നും അത് പുരോഹിതർക്കിടയിലുള്ള അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമാണെന്നും വിശ്വാസവുമായി പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യത്തിനു യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും സഭയ്ക്ക് ഏതു കാലത്തും അത്തരം തീരുമാനം മാറ്റാവുന്നതേയുള്ളുവെന്നും മാർപാപ്പാ എഴുതിയ 'സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും' (ഓൺ ഹെവൻ ആൻഡ് എർത്ത്) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2019 ഒക്ടോബറിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ 'പാൻ ആമസോൺ' സ്ഥലത്തു കൂടുന്ന സഭാ സിനഡിൽ പുരോഹിതർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാമെന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള വാർത്തകൾ  പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പുരോഹിതരുടെ ഈ നിയമം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കു മാത്രം ബാധകമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഊഹോപാഹങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം സഭയെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സഭയുടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷമുള്ള ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കാൽവെപ്പായിരിക്കും. വാർത്തകൾ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുരോഹിതർക്ക് വിവാഹം അനുവദിക്കുമോയെന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമോയെന്നതും സംശയത്തിലാണ്. അത് പിന്നീട് റോമിൽ നടക്കുന്ന സിനഡിലെ ചർച്ചാവിഷയങ്ങളായി മാറ്റിയേക്കാം. റോമിൽനിന്നും വേറിട്ട് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് സിനഡ് കൂടുന്നതും ഫ്രാൻസീസ് മാർപ്പാപ്പ ഭരണം ഏറ്റതിൽ പിന്നീടുള്ള ആദ്യത്തെ സംഭവമായിരിക്കും.

ബിഷപ്പുമാരുടെ ബ്രസീലിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സിനഡിൽ പുരോഹിതരുടെ അവിവാഹിതാവസ്ഥ ചർച്ചാവിഷയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുകളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം ഫ്രാൻസീസ് മാർപാപ്പാ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും പറയുന്നു. സിനഡിനെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പലതരത്തിലാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സെമിനാരി ജീവിതത്തിൽക്കൂടി വ്രതമെടുത്ത് പുരോഹിതരാകാൻ അധികമാളുകൾ രംഗത്ത് വരുന്നില്ല. പുരോഹിത ക്ഷാമം ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലാണ്.

ബ്രസീലിൽ വിവാഹിതരായ പുരോഹിതരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുവെന്നും സഭയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. 1970-ൽ 92 ശതമാനം ബ്രസീലിയൻ ജനത കത്തോലിക്കരായിരുന്നു. 2010-ൽ അവരുടെ എണ്ണം 65 ശതമാനമായി. പെന്തകോസ്റ്റൽ സഭകൾ അവിടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്കരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത്. കത്തോലിക്കരല്ലാത്ത സഭകളിൽ വിവാഹിതരായ പാസ്റ്റർമാരും സ്ത്രീകളും സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ബ്രസീലിൽ 140 മില്യൺ കത്തോലിക്കരുണ്ട്. അവരുടെ സേവനത്തിനായി ആകെ 18000 പുരോഹിതർ മാത്രമാണുള്ളത്. ആമസോൺ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അമിതമായ പുരോഹിത ക്ഷാമമുള്ളത്. രാജ്യത്ത് പുരോഹിതരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ മുഴുവൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സാംസ്ക്കാരികമായ അന്തരമാണ് കാരണം. യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും പുരോഹിത ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ വികസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽനിന്ന് അവരെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു. അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായതുകൊണ്ടു പുരോഹിതക്ഷാമം ഒരു അളവ് വരെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.  ബ്രസീലിൽ പുരോഹിതർ വിവാഹം കഴിക്കില്ലെന്നുള്ള ‌ പ്രതിജ്ഞയ്ക്കെതിരെ ബ്രസീലിലെ സിനഡിൽ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ റോമ്മായിൽ നടത്തുന്ന സിനഡിൽ സഭ അവരുടെ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടേണ്ടി വരും.

വിവാഹിതരായ പുരോഹിതരോടുള്ള ബിഷപ്പുമാരുടെ മനോഭാവം മനസിലാക്കാമെന്നേയുള്ളൂ! പുരോഹിതർ വിവാഹിതരായാൽ സഭയുടെ സാമ്പത്തികം തകർക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. സഭ പുലർത്തിവരുന്ന പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്‌കാരങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. ഇടവക ജനത്തിന് പുരോഹിതരുടെ കുടുംബത്തിനും ചെലവുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വഹിക്കേണ്ടി വരും. കുടുംബമായി താമസിക്കുമ്പോൾ ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിലും അതിന്റേതായ കുറവുകൾ വരാം. വിവാഹിതരായ പുരോഹിതരുടെയിടയിൽ വിവാഹമോചനവുമുണ്ടാകാം. അവിവാഹിതരായി ജീവിക്കുന്ന പുരോഹിതരിലും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം. അവർ സഹിച്ചതുപോലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ പുതിയതായി പുരോഹിതപ്പട്ടം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടതില്ലായെന്ന തീരുമാനം അവരിൽ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. തന്മൂലം ഇന്നത്തെ പുരോഹിതരുടെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവുമോയെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
Constantine the Great
Pope-Gregory-vii

വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരില്‍ ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞാടുകളെ കളിയാക്കുന്ന വൈദികര്‍ എന്ത് കൊണ്ട് സഭയില്‍ നടക്കുന്ന അനിഷ്ടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ മിണ്ടാത്തിരിക്കുന്നത്


http://news7kerala.com/?p=679കത്തോലിക്ക സഭയില്‍ കണ്ട് വരുന്ന തുറന്ന് കാട്ടി കാത്തലിക് യൂത്ത് മൂവ്‌മെന്റിന്റെ മുന്‍ ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ജോയ്‌സ് മേരി ആന്റണി രംഗത്ത്. ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് ലൈവിലൂടെ മേരി തുറന്നടിച്ചു.ആഡംബര ജീവിതവും മദ്യവും സേവിക്കുന്ന നിരവധി വൈദികരെ അറിയാമെന്ന് മേരി ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് ലൈവില്‍ പറയുന്നു.
ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലെ പ്രധാനഭാഗങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ:
2010 മുതല്‍ 2012 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില്‍ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക യുവജനപ്രസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യന്‍ കാത്തലിക് യൂത്ത് മൂവ്‌മെന്റഖിന്റെ (ഐസിവൈഎം) ദേശീയ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
സിബിസിഐയുടെ യൂത്ത് കമ്മീഷന്‍ ആസ്ഥാനത്താണ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്.നേരത്തെ കേരള കാത്തലിക് യൂത്ത് മൂവ്‌മെന്റിന്റെ സജീവപ്രവര്‍ത്തകയായിരുന്നു.അതിന് മുമ്ബ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിലും പാസ്റ്ററല്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും സജീവമായിരുന്നു. ഏറെക്കാലം സഭയെ നെഞ്ചേറ്റി നടന്ന താന്‍ സീറോമലബാര്‍ സഭയിലെ ഭൂമി കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളില്‍ അതീവ ദുഃഖിതയാണ്.സ്വന്തം മുഖത്താണ് ചെളി വാരിയെറിയുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ പറയട്ടെ.
സീറോമലബാറായായും, മലങ്കരയായാലും, ലാറ്റിനായാലും വൈദിക ശ്രേഷഠരെ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.കച്ചവട വെറിയും ആഡംബരഭ്രമവും ഇല്ലാതാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസപ്രഘോഷണം എന്ന കര്‍ത്തവ്യബോധത്തെയാണ്.സഭയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ സഭയ്‌ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.നിങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളിലെ വിശ്വാസമാണ്.നിങ്ങള്‍ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സഭയുടെ പരിപാവനമായ മുഖച്ഛായയാണ്.
ഇടുക്കിയിലെ കസ്തൂരിരംഗന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പേരില്‍ അന്നുവരെ സ്വീകാര്യമായ പാര്‍ട്ടിയെ തള്ളി മറ്റൊരു പാര്‍ട്ടിയെ നിങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തിയിട്ട് എന്തായി കത്തോലിക്ക യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കടന്നുവരണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ട് ആരെയാണ് നിങ്ങള്‍ നേതാവാക്കിയത്?
ഇന്ന് ശിശുക്കളെ പോലും പള്ളിമേടകളിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ മടിക്കുന്നതിന് കാരണമെന്താണ്? ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടായപ്പോള്‍ പേരുദോഷമാകുമെന്ന് കരുതി മൂടിവയ്ക്കുകയും നടപടി എടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്തരം പീഡനസംഭവങ്ങള്‍ ഏറിയത്.ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നടപടികള്‍ എടുത്ത് ഒരുമാതൃകയാകാമായിരുന്നു.
അഭയക്കേസൊക്കെ സഭയോട് തന്നെ പുച്ഛം തോന്നുന്ന സംഭവമായിരുന്നു.പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കിയ ഒരുവൈദികനെയെങ്കിലും പുറത്താക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഈ സഭ കാണിച്ചോ?
വികാരവും വിചാരവുമൊക്കെ എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ളതാണ്. ഞാന്‍ അതിനെ മാനിക്കുന്നു.കാമം തോന്നിയാല്‍ അത് അടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.സാധിച്ചില്ലായെങ്കില്‍ പൗരോഹിത്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പൊയ്‌ക്കൊള്ളുക.നിങ്ങളുടെ വ്രതമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ളത് അത് പാലിക്കുക.കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വൈദികരെ തിരുത്തേണ്ടത് രൂപതാസമിതികളാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളില്ല.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഡൊണേഷന്‍ വാങ്ങിക്കുമ്പോള്‍, ടേബിളിന് അടിയില്‍ കൂടി സ്വന്തം കീശയിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തെ സേവിക്കുന്ന വൈദികരെയും എനിക്കറിയാം.
നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്കും ബെംഗളൂരുവിലേക്കും നാലാംകിട നഴ്‌സിങ് കോളേജുകളിലേക്ക് സേവനം എന്ന പേരില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത കമ്മീഷന്‍ പറ്റുന്ന വൈദികരെയും അറിയാം.അതിനൊക്കെ പുറമേ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിവ് നടത്തും.
വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരില്‍ ഇടവകയിലെ കുഞ്ഞാടുകളെ കളിയാക്കുന്ന വൈദികര്‍ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ കോമാളി വേഷം കെട്ടുന്നതും അറിയാം.ലോകം മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറണം.
.....നല്ല കാര്യങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന നല്ലവരായ വൈദികരും സഭയിലുണ്ട്. വിശുദ്ധന്മാരുമുണ്ട്. 100 ല്‍ 10 പേരാണ് സഭയെ മോശമാക്കുന്നത്.താന്‍ കാണിക്കുന്നത് നന്ദികേടല്ല, നന്ദി പറഞ്ഞ കൊണ്ടാണ് ജോയ്‌സ് മേരി ആന്റണി ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

'അഖിലകേരള ചര്‍ച്ച് ആക്ട് ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സി'ലില്‍ പങ്കാളികളാകാന്‍’


 കേരളക്രൈസ്തവരുടെ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള സ്വതന്ത്രസഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു!

റീത്തിന്റെപേരിലും മറ്റെല്ലാവിധത്തിലും ക്രൈസ്തവപൗരോഹിത്യം ഏറ്റവുമധികം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിനു പുറത്തു ജീവിക്കുന്ന സഭാവിശ്വാസികളെയാണ്. കേരളനിയമസഭ ചര്‍ച്ച് ആക്ട് പാസാക്കിയാല്‍, കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ക്കെന്നപോലെ കേരളത്തിനു പുറത്തുള്ള ക്രൈസ്തവര്‍ക്കും പുരോഹിതാധിപത്യത്തില്‍നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാനാവും. സഭാവഴക്കുകള്‍ക്കും അയവുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട്, ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വലിയൊരു ആവശ്യമെന്ന നിലയില്‍ ചര്‍ച്ച് ആക്ടിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ നോക്കിക്കാണണമെന്നും, ‘AKCA  ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സി'ലിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മലയാളി ക്രൈസ്തവരുള്ള എല്ലാ ഇടങ്ങളിലേക്കുമായി വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും ലോകമലയാളി ക്രൈസ്തവസമൂഹങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.
'അഖിലകേരള ചര്‍ച്ച് ആക്ട് ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സി'ലില്‍ പങ്കാളികളാകാന്‍ കേരളത്തിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദേശങ്ങളിലും സഭയുടെ നവീകരണം ലക്ഷ്യംവച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, എല്ലാ സഭാവിഭാഗങ്ങളിലുംപെട്ട, കേരളക്രൈസ്തവരുടെ സ്വതന്ത്രസംഘടനകളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു!

'AKCA ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സി'ലിനോടുചേര്‍ന്ന് ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രസഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍
1. ലാറ്റിന്‍ കാത്തലിക് അസ്സോസിയേഷന്‍ (LCA)
2. കാത്തലിക് അസ്സോസിയേഷന്‍ ഫോര്‍ ജസ്റ്റീസ് (CAFJ) - അങ്കമാലി
3. കാത്തലിക് ലേമെന്‍സ് അസ്സോസിയേഷന്‍ (CLA) - കോഴിക്കോട്
4. കാത്തലിക് ലേമെന്‍സ് അസ്സോസിയേഷന്‍ (CLA) - വയനാട്
5. ആര്‍ച്ചു ഡയോസിസന്‍ മൂവ്‌മെന്റ് ഫോര്‍ ട്രാന്‍സ്‌പേരന്‍സി (AMT) - എറണാകുളം
6. ദളിത് ക്രിസ്ത്യന്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ (DCFI)
7. സെന്റ് റാഫേല്‍സ് ചര്‍ച്ച് ലേമെന്‍സ് അസ്സോസിയേഷന്‍, (RCLA) - എഴുപുന്ന 
8. ക്‌നാനായകത്തോലിക്കാ നവീകരണസമിതി (KCNA)
9. ക്‌നാനായ അസ്സോസിയേഷന്‍ ഓഫ് നോര്‍ത്ത് അമേരിക്ക (KANA)
10. കേരള കാത്തലിക് ഫെഡറേഷന്‍ (KCF) - തൃശൂര്‍
11. ആള്‍ ഇന്ത്യ കാത്തലിക് അസ്സോസിയേഷന്‍ (AICA) - പാലക്കാട്
12. ചര്‍ച്ച് ആക്ട് ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍ (CAAC) - കൊല്ലം
13. ജോയിന്റ് ക്രിസ്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ (JCC)
14. കേരളകത്തോലിക്കാ സഭാനവീകരണപ്രസ്ഥാനം (KCRM) - പാലാ
15. കേരളകത്തോലിക്കാ സഭാനവീകരണപ്രസ്ഥാനം (KCRM) - തൊടുപുഴ
16. കേരളകത്തോലിക്കാ സഭാനവീകരണപ്രസ്ഥാനം (KCRM) - നോര്‍ത്ത് അമേരിക്ക

കെ. ജോര്‍ജ് ജോസഫ് (ചെയര്‍മാന്‍) ഫോണ്‍: 9037078700            
വി.ജെ. ജോയി (സെക്രട്ടറി) ഫോണ്‍: 9495839725

Wednesday, March 21, 2018

വി.എം. ഫ്രാന്‍സീസ് വിലങ്ങുപാറയുടെ പുതിയ നോവല്‍, 'ഞാന്‍ യൂദാസ്'

'സത്യജ്വാല'യുടെ എഴുത്തുകാരനും സഹചാരിയുമായ ശ്രീ. വി.എം. ഫ്രാന്‍സീസ് വിലങ്ങുപാറയുടെ 'ഞാന്‍ യൂദാസ്' എന്ന റോമന്‍ചരിത്ര-ബൈബിള്‍-നോവല്‍ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടു മാസങ്ങളിലായി തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന സീനിയര്‍ സിറ്റിസന്‍സ് മാസികയായ 'ശാന്തിപര്‍വ്വ'ത്തില്‍ ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആസ്വാദകരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ നോവലാണ്, 'ഞാന്‍ യൂദാസ്.'
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരസ്യജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങള്‍, ഉപദേശങ്ങള്‍, അത്ഭുതങ്ങള്‍ എന്നിവയോടൊപ്പം, അഗസ്റ്റസ് സീസറിന്റെയും പീലാത്തോസിന്റെയും കൈയ്യേഫാസിന്റെയും ഭരണരീതികള്‍, കൂടാതെ ഉന്നതകുലജാതനും ധനാഢ്യനും റോമന്‍ പടയാളിയുമായിരുന്ന യൂദാസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ-വിപ്ലവാശയങ്ങള്‍, അയാള്‍ ക്രിസ്തുവിനെതിരായ ചാരവൃത്തിക്കു നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്, ക്രിസ്തുശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത്, ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഹോസാന പടയൊരുക്കം, പ്രേമം, പ്രണയനൈരാശ്യം, യാതനകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം കടന്നുവരുന്നു, 220 പേജുകളും 32 അദ്ധ്യായങ്ങളുമുള്ള ഈ നോവലില്‍. സ്ഥലകാല വ്യക്തതയ്ക്കുവേണ്ടി ഇസ്രായേലിലും സലാലയിലും ആഴ്ചകള്‍ താമസിച്ച്, ആറു നോവലുകളും നാലു ചലച്ചിത്രരേഖകളും 220 പേജിലധികം ശിലേൃില േറീംിഹീമറ-കളും പരിശോധിച്ചു പഠിച്ചാണ് കഥാകാരന്‍ ഈ  നോവല്‍ രചനയ്ക്കു തയ്യാറായത്.
എം.ജി. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മുന്‍വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോക്ടര്‍ ജാന്‍സി ജെയിംസിന്റെയും മറ്റു പ്രമുഖരുടെയും ആസ്വാദന, ആശംസകളോടെ 2018 മാര്‍ച്ച് അവസാനത്തോടെ ഈ നോവല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
സത്യജ്വാല വരിക്കാര്‍ക്ക് 220 രൂപാ മുഖവിലയുള്ള പുസ്തകം 100 രൂപയ്ക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നു! മാര്‍ച്ച് 31-വരെയായിരിക്കും ഈ ആനുകൂല്യം.
പണമയയ്ക്കാന്‍:
1. വി.എം. ഫ്രാന്‍സീസ്, ഗ16, കൈലാസ് നഗര്‍, പട്ടം, തിരുവനന്തപുരം-4 എന്ന വിലാസത്തില്‍ 100 രൂപയുടെ മണിയോര്‍ഡര്‍
2. ‘Premier Charity Society’-യുടെ പേരില്‍ 100 രൂപയുടെ ഉഉയോ തിരുവനന്തപുരത്തു മാറാവുന്ന ചെക്കോ.
3. Money Transfer to A/c. No.029803752117190001/ IFSC.CSBK0000298/ CATHOLIC SYRIAN   BANK.
ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവിനെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോണ്‍ നമ്പറുകള്‍ 9446307979/9074496067/0471-2447940
പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്: ആവശ്യമായ കൊറിയര്‍ ചാര്‍ജ് അയച്ചു നല്‍കുന്നപക്ഷം, അസ്സോസിയേഷനുകള്‍, ക്ലബ്ബുകള്‍, ലൈബ്രറികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് നോവലിന്റെ 3 കോപ്പികള്‍ ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ് സൗജന്യമായി അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

Small Christian Communities - direction of the future of the Church

എന്തു പേരിട്ടു വിളിച്ചാലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻറെ വളർന്നുവരുന്ന പുതിയ രൂപം അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളുടേതാണ്, ചെറിയ ക്രിസ്തീയ സമൂഹങ്ങളുടേതാണ്.  

Small Christian Communities, by whatever name given them, are the growing form of Christian life today and the future direction of the Church. TomorrowMarch 21-22, Fr. Joe Healey will give an online presentation entitled "Pastoral Responses to the Worldwide Eucharistic Famine." To register, go now to https://www.futurechurch.org/teleconference-with-fr-joseph-healey-mm . In some regions of the world, they are called Base Christian Communities (CEBs) and in other parts, Intentional Eucharistic Communities (IECs). 

From the perspective of many theologians today, the priesthood of the Faithful needs to be underscored and promoted among Christians. Jesus never intended for his Church to become a religion as such. Rather, he offered a simple commandment of loving God most often expressed through loving our neighbor. It is a new humanism given not to one culture but to all of humankind guiding us to a highly ethical way of life shown less in abiding by established laws and more in how we care for one another. The ultimate goal of Christianity is to bring the whole of humankind into a kind of fraternal unity.

In the early Church, there was no distinction between clergy and laity. This emerged and developed over centuries. We need to return to sharing in Christ's unique priesthood: the ordained ministry is there to keep the unity in faith and serve as collaborators to the bishops, while the common priesthood of the Faithful is there to spread the Gospel message and live as Christ in today's world. If understood in this way, according to the French theologian, Fr. Joseph Moingt, the problem is not of ordaining women or not, of allowing priests to marry or not, but of foreseeing a new way of living together within the Church."

Jesus introduced the Eucharist as a simple meal to be shared among his friends. He never intended it to be a highly ritualistic ceremony that could only be celebrated in the presence of an ordained minister. There is room within the structure of the Church for both the parish model and for small Christian communities. But as we witness more and more parishes closing and fewer people called to the ordained ministry of priesthood, in our capacity as baptized people, Christians could well be celebrating the Eucharist among ourselves in small communities.

By joining or beginning a Small Christian Community, we could indirectly change the structure of the universal church. No one with power ever willingly gives it up. But a reform movement can find grounds for moving beyond Christianity as a religious institution and toward the humanness of the Gospel message: love of God and love of neighbor. We may not be able to change the clericalism of the hierarchy, but we could, by our teaching and example, educate the Faithful to better understand their own call to priesthood and, as a follower of Jesus, to live as Christ in the world today.

If you would be interested in exploring this opportunity, join Fr. Healey online as Future Church offers this workshop. These are the corresponding times for this meeting:
LocationLocal TimeTime ZoneUTC Offset
San Francisco (USA - California)Tuesday, March 21, 2018 at 5:00:00 pmPDTUTC-7 hours
New York (USA - New York)Tuesday, March 21, 2018 at 8:00:00 pmEDTUTC-4 hours
Nairobi (Kenya)Wednesday, March 22, 2018 at 3:00:00 amEATUTC+3 hours
Mumbai (India - Maharashtra)Wednesday, March 22, 2018 at 5:30:00 amISTUTC+5:30 hours
Paris (France - Île-de-France)Wednesday, March 22, 2018 at 1:00:00 amCETUTC+1 hour
Auckland (New Zealand - Auckland)Wednesday, March 22, 2018 at 1:00:00 pmNZDTUTC+13 hours
Sydney (Australia - New South Wales)Wednesday, March 22, 2018 at 11:00:00 amAEDTUTC+11 hours
Mexico City (Mexico - Ciudad de México)Tuesday, March 21, 2018 at 6:00:00 pmCSTUTC-6 hours
Karachi (Pakistan - Sindh)Wednesday, March 22, 2018 at 5:00:00 amPKTUTC+5 hours
Rio de Janeiro (Brazil - Rio de Janeiro)Tuesday, March 21, 2018 at 9:00:00 pmBRTUTC-3 hours
Corresponding UTC (GMT)Wednesday, March 22, 2018 at 00:00:00
To learn more about joining or beginning a Small Christian Community, we invite you to go towww.ThePeopleSpeakOut.org.  We welcome your participation in Fr. Healey's presentation and in helping create the movement of more small gatherings of Christians in home settings.

Rene Reid
CCRI Director

Monday, March 19, 2018

ചര്‍ച്ച് ആക്ട് നിയമമാക്കാന്‍ അത്മായര്‍ - ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേല്‍

http://www.josephpulikunnel.com/wp-content/uploads/2017/03/April-June-2017.pdf

ഓശാന ത്രൈമാസികയുടെ അവസാന (ഏപ്രില്‍- ജൂണ്‍ 2017) ലക്കത്തില്‍നിന്ന്

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയില്‍ ഹിന്ദുക്കളുടേയും മുസ്ലീങ്ങളുടേയും സ്വത്തു ഭരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിയമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വഖഫ് നിയമവും ദേവസ്വം നിയമങ്ങളും. എന്നാല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളിഭരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു നിയമവും ഉണ്ടാക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കണമെന്നതായിരുന്നു അല്‍മായ അസ്സോസിയേഷന്‍ സ്ഥാപകരുടെ ലക്ഷ്യം.
2009-ല്‍ കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് വി. ആര്‍. കൃഷ്ണയ്യര്‍ അധ്യക്ഷനായ ഒരു വിപുലമായ കമ്മറ്റിയെ നിയമിക്കുകയും ആ കമ്മറ്റി പള്ളിവകസ്വത്തുക്കള്‍ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ അതു നടപ്പിലാക്കാന്‍ അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവണ്‍മെന്റ് തയ്യാറായില്ലെന്നുള്ളത് അതീവ ഖേദകരമാണ്.
ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ പല സംഘടനകളിലൂടെയും ഈ ആവശ്യം പിന്നീട് ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ഇന്നും അതു സാധിതപ്രായമായില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പരമ്പരാഗത പള്ളി ഭരണ സമ്പ്രദായമായ ഇടവകയോഗങ്ങള്‍ പുനരുദ്ധരിക്കണമെന്നായിരുന്നു കൃഷ്ണയ്യര്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല കേരള ഗവണ്‍മെന്റ് ഈ നിര്‍ദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാന്‍ തയ്യാറായില്ല.
കേരള ക്രൈസ്തവരുടെ പള്ളിഭരണത്തിനുള്ള മാര്‍ത്തോമ്മായുടെ ഈ നിയമം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുനരുദ്ധരിക്കാത്തത് എന്നത് ക്രൈസ്തവര്‍ക്ക് ഒരു അത്ഭുതമാണ്. ഇന്നും പള്ളികളെ ഭരിക്കുന്നത് വത്തിക്കാനില്‍ രൂപം കൊടുത്ത കാനോന്‍ നിയമമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിയമമാണെന്ന സത്യം ലജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. വിദേശ ഭരണത്തിനെതിരെ ആദ്യമായി കലാപമുയര്‍ത്തിയ കൂനന്‍കുരിശു സത്യത്തിന്റെ കാര്‍മ്മികരായ ക്രിസ്ത്യാനികളെതന്നെ ഈ വിദേശ ഭരണനിയമം ഭരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നത് ഓരോ ഭാരതീയനും നാണക്കേടാണ്.
ചര്‍ച്ച് ആക്ട് നിയമമാക്കാന്‍ അത്മായര്‍ ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതു നിയമമാക്കിയാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കു നഷ്ടപ്പെടുന്ന അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരും വേവലാതിപ്പെടുകയാണ്. ഗവണ്‍മെന്റിനെതിരെ കത്തോലിക്കാ സഭ സമരത്തിനിറങ്ങുമോ എന്ന് ഗവണ്‍മെന്റ് ഭയപ്പെടുന്നു. വേണ്ടിവന്നാല്‍ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ഈ സമരത്തെ നേരിടാനുള്ള തന്റേടമാണ് ഗവണ്‍മെന്റ് കാണിക്കേണ്ടത്.
ശ്രീ. വി. ആര്‍ കൃഷ്ണയ്യര്‍ അതിപണ്ഡിതനായ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റാണെങ്കിലും ഈ നിയമത്തിന്റെ ക്രോഡീകരണത്തില്‍ ചില പാകപ്പിഴകള്‍ വന്നുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിരുത്തിവേണം ഗവണ്‍മെന്റ് ചര്‍ച്ച് ആക്ട് പാസ്സാക്കാന്‍. ഉദാഹരണത്തിന് 4 definitios(i) 'Christian' means a person who believes in Jesus Christ as his Lord and Saviour' ഈ നിര്‍വചനം ശരിയല്ല. ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവവും കര്‍ത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല. നേരെമറിച്ച് വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം നടത്തി മാമ്മോദീസ സ്വീകരിച്ച് ഓരോ സഭയിലും അംഗമാകുന്നവരാണ് ക്രിസ്ത്യാനികള്‍. കേരളത്തില്‍ വിവിധ സഭകള്‍ ഉണ്ട്; റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ, ഓര്‍ത്തഡോക്‌സ്, മാര്‍ത്തോമാ, യാക്കോബായ, സി.എസ്.ഐ, പെന്തക്കോസ്ത്. ഈ സഭകളിലോരോന്നിലും അംഗമാകുന്നതിന് അതതുസഭകളിലെ മാമ്മോദീസാ ആവശ്യമാണ്. ഈ ഓരോ സഭയ്ക്കും അവരുടേതായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്രിയയാണ് മാമ്മോദീസ. അതുപോലെതന്നെ ഈ മാമ്മോദീസാ മുങ്ങുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും ഓരോ ഇടവകയില്‍ അംഗങ്ങളായിതീരുന്നു. ഇടവകയില്‍ അംഗമാകുമ്പോള്‍തന്നെ പ്രാദേശിക സഭയില്‍ അംഗമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ മാമ്മോദീസാ മുങ്ങി സഭാംഗങ്ങളാകുന്നവര്‍ പ്രാദേശികമായി ഓരോ ഇടവകാംഗങ്ങളാകുന്നു. അവര്‍ക്ക് അവരുടേതായ പള്ളികളും ഉണ്ടാകാം. ഈ പള്ളികള്‍ ഓരോ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും.

Sunday, March 18, 2018

കാനോന്‍നിയമവും ചര്‍ച്ച് ആക്ടും നേര്‍ക്കുനേര്‍!


ജോര്‍ജ് മൂലേച്ചാലില്‍
സത്യജ്വാല മാര്‍ച്ച് 2018 എഡിറ്റോറിയല്‍

കുറെ നാളായി കേരളകത്തോലിക്കാസമൂഹത്തെയാകെ നാണക്കേടിന്റെ പാതാളക്കുഴിയിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയാണ്, സീറോ-മലബാര്‍സഭാ മേജര്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി. ഭൂമികുംഭകോണവിഷയത്തില്‍ അദ്ദേഹം പുലര്‍ത്തുന്ന കുറ്റകരമായ മൗനത്തെ ന്യായീകരിക്കാന്‍, കാനോന്‍നിയമം പൊക്കിപ്പിടിച്ച് അദ്ദേഹമുയര്‍ത്തുന്ന അവകാശവാദങ്ങള്‍ കേട്ട് പരിഷ്‌കൃതസമൂഹമെന്നല്ല, നിരക്ഷരകുക്ഷികള്‍പോലും മൂക്കത്തു വിരല്‍വയ്ക്കുകയാണ്. സഭ ഒരു ട്രസ്റ്റല്ലെന്നും, തന്റെ രൂപതയുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ സ്വകാര്യസ്വത്തുപോലെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാന്‍ തനിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്നും, അതിലിടപെടാന്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് അവകാശമില്ലെന്നും, സഭാസ്വത്തുഭരണം ഇന്ത്യന്‍ നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കുകീഴില്‍ വരില്ലെന്നും, തന്നെ ശിക്ഷിക്കാന്‍ മാര്‍പാപ്പായ്ക്കുമാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂവെന്നുമൊക്കെയുള്ള ധാര്‍ഷ്ട്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തി ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയെയും എന്തിന്, സ്വന്തം ഇന്ത്യന്‍പൗരത്വത്തെത്തന്നെയും നിന്ദിക്കുകയാണദ്ദേഹം. സഭയെ നൂറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട ഇരുണ്ടയുഗത്തിലേക്കു വലിച്ചിഴച്ച മുന്‍കാല മാര്‍പാപ്പമാരുടെയും മെത്രാന്മാരുടെയും നിലവാരത്തിലേക്ക് സ്വയം അധഃപതിക്കുകയാണോ അദ്ദേഹം എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകള്‍ കേട്ടാല്‍, ഇന്ത്യയിലെ കത്തോലിക്കാസമൂഹം വത്തിക്കാന്റെ ഒരു കോളനിയാണെന്നും, കത്തോലിക്കാസഭ ഒരു ഭൗതികസാമ്രാജ്യമാണെന്നും, സമ്രാട്ടായ മാര്‍പാപ്പയ്ക്കുവേണ്ടി ഇവിടെ അധികാരഭരണംനടത്താന്‍ നിയോഗിതനായ വൈസ്രോയിയാണ് അദ്ദേഹമെന്നും ആര്‍ക്കും തോന്നിപ്പോകും. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണില്‍ ചവിട്ടിനിന്ന്, റോമന്‍ അധികാരമദം പൊട്ടി ദേശദ്രോഹം വമിക്കുന്ന ഇത്തരം ധിക്കാരവചനങ്ങള്‍ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീറോ-മലബാര്‍ മേജര്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പിന്റെ നടപടിയെ അപലപിക്കാന്‍ ആദ്യം തയ്യാറാകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കത്തോലിക്കാസമൂഹംതന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കില്‍, അദ്ദേഹം പുലര്‍ത്തുന്ന ദേശവിരുദ്ധതയും ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയോടുള്ള അനാദരവും വത്തിക്കാന്‍ഭക്തിയും പിന്‍ചെല്ലുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ കത്തോലിക്കര്‍ എന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടാനും, ക്രൈസ്തവര്‍ക്കെതിരെ ഒരു സാമുദായിക ധൃവീകരണം രൂപപ്പെടാന്‍പോലും ഇടയുണ്ട്. അല്ലെങ്കില്‍ത്തന്നെ, അദ്ദേഹം സമുദായത്തിന് ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുന്ന നാണക്കേടുകള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഈ സമുദായത്തിനില്ല; അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലേക്കുതന്നെ വച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് സമുദായത്തിന് അന്തസ്.
മാര്‍ ആലഞ്ചേരിയെപ്പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മറ്റു മെത്രാന്മാരുടെ കാര്യം വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് അര്‍ത്ഥമില്ല. 'തനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള അധികാരം മാര്‍പാപ്പയ്ക്കു മാത്രമേയുള്ളൂ' എന്ന വാദമൊഴികെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റെല്ലാ വാദങ്ങളും മറ്റു മെത്രാന്മാരും വിവിധ കോടതികളില്‍ മുമ്പ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പൗരസ്ത്യകാനോന്‍ നിയമം സീറോ-മലബാര്‍ സഭയ്ക്കു ബാധകമായതിനുശേഷമുണ്ടായ അതിരമ്പുഴ പള്ളിക്കേസിലും എടത്വാപള്ളിക്കേസിലും സമാനവാദഗതികളുന്നയിച്ചുള്ള സത്യവാങ്മൂലമാണ്, അന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പായിരുന്ന മാര്‍ ജോസഫ് പൗവ്വത്തില്‍ കോടതിയില്‍ നല്‍കിയത്. മാര്‍ത്തോമ്മാ സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യന്‍ അപ്പോസ്തലികസഭയുടെ തുടര്‍ച്ചയാണ് സീറോ-മലബാര്‍ സഭയെന്നും, 'മാര്‍ത്തോമ്മായുടെ മാര്‍ഗ്ഗവും വഴിപാടും' (Law of Thomas) ആണ് ഈ സഭയുടെ പാരമ്പര്യനിയമമെന്നുമുള്ള പള്ളിക്കാരുടെ വാദത്തെ നിരാകരിക്കാന്‍, മാര്‍ത്തോമ്മായുടെ നിയമമെന്ന ഒരു നിയമമില്ല എന്ന വാദമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ''... അവരുടെ (മാര്‍ത്തോമ്മാ ക്രൈസ്തവരുടെ) പ്രത്യേകമായ ദൈവശാസ്ത്രപൈതൃകത്തിന്റെ ആകെത്തുക മാര്‍ത്തോമ്മായുടെ നിയമം എന്ന പദസമുച്ചയത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു....'' എന്ന് 1996-ല്‍ റോമില്‍ ചേര്‍ന്ന സീറോ-മലബാര്‍ സിനഡില്‍ മാര്‍ത്തോമ്മായുടെ നിയമത്തെപ്പറ്റി വാചാലനായതും ഇതേ മാര്‍ പൗവ്വത്തിലായിരുന്നു എന്നോര്‍ക്കുക!
പൗരസ്ത്യസഭയല്ലാത്ത കേരളസഭയ്ക്ക് പൗരസ്ത്യകാനോന്‍നിയമം ബാധകമല്ലെന്നു വാദിച്ചും എല്ലാ സീറോ-മലബാര്‍ മെത്രാന്മാരെയും പ്രതിചേര്‍ത്തും ശ്രീ ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേലും, സമാനവാദങ്ങളുന്നയിച്ച് 'കാത്തലിക് ലേമെന്‍സ് അസ്സോസിയേഷ'നുവേണ്ടി ശ്രീ. എം.എല്‍. ജോര്‍ജും കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേസുകളില്‍ അന്നത്തെ എല്ലാ സീറോ-മലബാര്‍ മെത്രാന്മാരും സംയുക്തമായി നല്‍കിയ സത്യവാങ്മൂലങ്ങളിലും, ഇപ്പോള്‍ മാര്‍ ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ വാദഗതികള്‍തന്നെയാണ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. ഇതില്‍, എം.എല്‍. ജോര്‍ജിന്റെ 1998-ലെ ഛട ചീ. 184 എന്ന കോഴിക്കോട് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സബ് കോടതിയിലെ കേസില്‍, മേജര്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് ഉള്‍പ്പെടെ മുഴുവന്‍ സീറോ-മലബാര്‍ മെത്രാന്മാര്‍ക്കുംവേണ്ടി അന്നത്തെ മേജര്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് പരേതനായ മാര്‍ വര്‍ക്കി വിതയത്തിലും പര്‍ട്ടിക്കുലര്‍ ലോകമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാനായിരുന്ന ബിഷപ്പ് പോള്‍ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയും ചേര്‍ന്ന് ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്ത സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കടുത്തതും തങ്ങളുടെ സഭാപൈതൃകത്തെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കേരളക്രൈസ്തവര്‍ പുലര്‍ത്തിപ്പോരുന്ന ധാരണകളെയെല്ലാം തകിടംമറിക്കുന്നതുമായ വിചിത്രവാദഗതികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന,് അതിലെ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കട്ടെ: ''.... സീറോ-മലബാര്‍ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ 12 ശിഷ്യരിലൊരാളായ മാര്‍ത്തോമ്മാശ്ലീഹായാല്‍ സ്ഥാപിതമായതല്ല; ബര്‍ത്തുലോമ്യായാല്‍ സ്ഥാപിതമായതാണ്. 'മാര്‍ത്തോമ്മായുടെ മാര്‍ ഗ്ഗവും വഴിപാടും' അനുസരിച്ചല്ല ഈ സഭയുടെ ഭരണം നടത്തിപ്പോന്നിട്ടുള്ളത്. സഭയുടെ പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും ജീവകാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനം മുന്‍ നിര്‍ത്തിയുള്ളതോ, മതപരമായി പൊതുവായിട്ടുള്ളതോ, ട്രസ്റ്റോ, ട്രസ്റ്റിന്റെ നിര്‍വ്വചനത്തില്‍പ്പോലുമോ വരുന്നതല്ല. അത്മായര്‍ക്ക് (പള്ളിക്കാര്‍ക്ക്) ഇവകളില്‍ യാതൊരു വക നിയന്ത്രണമോ അവകാശാധികാരങ്ങളോ ഇല്ല. ഇവകളുടെ ഭൗതിക ഉടമ റോമിലെ പോപ്പ് അവര്‍കളാണ്: പോപ്പിന്റെ സര്‍വ്വാധികാരങ്ങളും പോപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികളായ ഇവിടുത്തെ അതാതു രൂപതാമെത്രാന്മാര്‍ക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്....'' ഇതേ വാചകങ്ങളുള്ള സത്യവാങ്മൂലങ്ങളാണ്, ടി.ജെ. വര്‍ഗീസ് മുതല്‍പേര്‍ തിരൂര്‍ കോടതിയില്‍ കൊടുത്ത കേസിലും, മാര്‍ വര്‍ക്കി വിതയത്തിലും ബിഷപ്പ് പോള്‍ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയും ഇടവക വികാരിയും കൊടുക്കുകയുണ്ടായത്. വി.വി. ജോയി മുതല്‍ പേര്‍ മുവാറ്റുപുഴ സബ്‌കോടതിയില്‍ കൊടുത്ത കേസില്‍ ലിറ്റര്‍ജി കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാനായിരുന്ന ബിഷപ്പ് ജോര്‍ജ് പുന്നക്കോട്ടില്‍ കൊടുത്തതും ഇതേ ഉള്ളടക്കമുള്ള സത്യവാങ്മൂലമായിരുന്നു.
ലത്തീന്‍ റീത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ സഭാക്കേസുകളിലും, മുമ്പുമുതലേ സഭാസ്വത്തുക്കള്‍ മാര്‍പാപ്പയുടേതാണെന്നും തങ്ങളുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭരണാധികാരത്തിന്‍കീഴിലുള്ളവയാണെന്നുമുള്ള വാദഗതികള്‍തന്നെയാണ് മെത്രാന്മാര്‍ കൊടുത്തുപോന്നിട്ടുള്ളത്. മദ്രാസ്-മൈലാപ്പൂര്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പായിരുന്ന ഡോ. ആര്‍ അരുളപ്പയ്‌ക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു കേസില്‍ അദ്ദേഹമുന്നയിച്ചതും സമാനവാദങ്ങളായിരുന്നു. ഈ വാദമുഖങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാനും സഭാസ്വത്തുഭരണത്തെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാനും ഇജഇ 92-ാം വകുപ്പ് അപര്യാപ്തമാണെന്നും അതുകൊണ്ട്, സഭാസ്വത്തുക്കളുടെ ഭരണം സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തിരമായി ഒരു നിയമനിര്‍മ്മാണം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്നും ഈ കേസുകേട്ട ജസ്റ്റീസ് ടി. സത്യദേവ് 1980 നവം. 12-ലെ തന്റെ വിധി പ്രസ്താവത്തില്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. (ഇതു സംബന്ധിച്ച് 1980 നവം. 13-ലെ 'ഹിന്ദു' പത്രത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വാര്‍ത്താലേഖനം വന്നിരുന്നു.)
ഇതെല്ലാമെഴുതിയത്, മാര്‍ ആലഞ്ചേരി മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ള അസത്യജഡിലവും അക്രൈസ്തവവും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധവും സഭാവിരുദ്ധവും അധാര്‍മ്മികവും കപടവുമായ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ലെന്നും, മിക്ക മെത്രാന്മാരും ഒറ്റ സ്വരത്തില്‍ യാതൊരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ കോടതികളില്‍ പറഞ്ഞുപോന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാന്‍വേണ്ടിയാണ്. അതൊന്നും അന്നു വാര്‍ത്തയായില്ല. ഒരു ചലനവും സൃഷ്ടിച്ചുമില്ല. മാര്‍ ആലഞ്ചേരിയുടെ ദൗര്‍ഭാഗ്യത്തിന്, സഭയെയാകെ ഉലയ്ക്കുന്ന തരത്തില്‍ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രമാദമായ ഭൂമികുംഭകോണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ജനവും മാധ്യമങ്ങളും സാകൂതം ചെവികൂര്‍പ്പിച്ചിരുന്നപ്പോളായിപ്പോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജല്പനങ്ങള്‍ എന്നുമാത്രം! അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹംമാത്രം മോശക്കാരനും പരിഹാസ്യനും ആയിരിക്കുകയാണ്. വാസ്തവത്തില്‍, മാര്‍ ആലഞ്ചേരിയെപ്പോലെതന്നെ വിശ്വാസിസമൂഹത്തിന്റെ അപലപനം അര്‍ഹിക്കുന്നവരാണ്, യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം മാറ്റിവച്ച് കാനോന്‍നിയമമെന്ന മാമോന്‍നിയമത്തെ മാറോടുചേര്‍ത്ത് ദൈവജനത്തിന്റെ സ്വത്തുവകകള്‍ സൂത്രത്തില്‍ കൈയ്ക്കലാക്കുകയും അതു സംരക്ഷിക്കാന്‍ വേണ്ടി കോടതികളില്‍ കള്ള സത്യവാങ്മൂലങ്ങള്‍ നല്‍കി വാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ മെത്രാന്മാരും. പക്ഷേ, എത്ര അപലപിച്ചാലും എത്ര നാണംകെട്ടാലും ഇതേ നിലപാടുതന്നെ തുടര്‍ന്നും സ്വീകരിക്കാന്‍ അവര്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതരാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. തങ്ങളുടെ അമിതാധികാര-നിക്ഷിപ്തതാല്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മറ്റു വാദങ്ങളൊന്നും എവിടെയും കണ്ടെത്താന്‍ അവര്‍ക്കാവില്ല എന്നതാണ് അതിനു കാരണം. കാനോന്‍ നിയമമല്ലാതെ അവര്‍ക്കു മറ്റൊരാശ്രയമില്ലതന്നെ.
നാമിവിടെ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അധികാരദാഹികളെയും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളെയും സഭയുടെ ഉന്നതപീഠങ്ങളിലേക്കു മാടിവിളിച്ച് ആത്മീയത ചോര്‍ത്തിക്കളയുന്ന കാനോന്‍നിയമമെന്ന സാമ്രാജ്യത്വമതനിയമമാണ് ഇതിലെല്ലാം ഒന്നാംപ്രതി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഉപാസകരായിരിക്കുന്ന മെത്രാന്മാര്‍ സഹതാപമര്‍ഹിക്കുന്ന സഹപ്രതികള്‍മാത്രമാണ്.
അതുകൊണ്ട്, പുരോഹിതാധിപത്യപരവും വൈദേശികവും അക്രൈസ്തവവുമായ കാനോന്‍നിയമത്തെ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നു നാടുകടത്തുക; പകരം, ജനാധിപത്യപരവും ദേശീയവും ക്രൈസ്തവവുമായ മാര്‍ത്തോമ്മായുടെ നിയമത്തെ, അഥവാ അതിന്റെ ആധുനിക ആവിഷ്‌ക്കാരമായ ചര്‍ച്ച് ആക്ടിനെ, ഇന്ത്യന്‍ സഭകളിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനിന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
കാനോന്‍ നിയമം ക്രിസ്തീയതയെ ശീര്‍ഷാസനത്തില്‍ നിര്‍ത്തുന്ന ഒന്നാണെന്ന് അതു വ്യവസ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേണീബദ്ധമായ അധികാരഘടനയില്‍നിന്നുതന്നെ വ്യക്തമാണ്. യേശുവിന്റെ സഭ വിഭാവനംചെയ്യുന്നത്, ഒരേ സ്‌നേഹപിതാവിന്റെ മക്കളെന്ന നിലയില്‍ തുല്യതയും സാഹോദര്യവും പുലര്‍ത്തുന്നവരുടെ സ്‌നേഹക്കൂട്ടായ്മയാണെങ്കില്‍, വിവിധ അധികാരത്തട്ടുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യരുടെ തുല്യതയും സാഹോദര്യവും അസാദ്ധ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്, പൗരോഹിത്യാധികാരത്തിനുകീഴിലുള്ള ഒരു രാജാ-പ്രജാസംവിധാനത്തില്‍ വിശ്വാസിസമൂഹത്തെ ആക്കിത്തീര്‍ക്കുക എന്നതാണ് കാനോന്‍നിയമം ചെയ്യുന്നത്. യേശുവിന്റെ സഭ ശുശ്രൂഷാപരമാണെങ്കില്‍, കാനോന്‍നിയമപ്രകാരമുള്ള സഭ അധികാരപരമാണ്. അധികാരവും സമ്പത്തും സ്വയം വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കുവാനുള്ള ആത്മീയപ്രചോദനമാണ് യേശുവിന്റെ സഭയില്‍ വിശ്വാസികള്‍ക്കുണ്ടാകേണ്ടതെങ്കില്‍, റോമന്‍ കാനോന്‍നിയമസഭയില്‍ സമ്പത്തും അധികാരവും എങ്ങനെയും പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള സ്വാര്‍ത്ഥ-രാഷ്ട്രീയപ്രേരണകളാണ് അവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്നത്. ഒന്നാമന്‍ അവസാനക്കാരനാകാനുള്ള യേശുവിന്റെ കല്പനയ്‌ക്കെതിരെ, ഒന്നാമന്‍ കൂടുതല്‍ ഒന്നാമനാകാനും അവസാനക്കാരനെ കൂടുതല്‍ അവസാനക്കാരനായി തള്ളിയകറ്റാനുമുള്ള വ്യഗ്രതയാണ്, വിജാതീയമെന്ന് യേശു വിശേഷിപ്പിച്ച റോമന്‍ സാമ്രാജ്യത്വ അധികാരഘടനയുടേതന്നെ പുനരാവിഷ്‌ക്കാരമായ റോമന്‍ കാനോന്‍നിയമസഭാഘടന മനുഷ്യനില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം യേശുവിന് എതിര്‍സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ലോകം മുഴുവന്‍ വെട്ടിപ്പിടിക്കാന്‍ ക്രൈസ്തവസഭകള്‍ നടത്തിയ യുദ്ധസമാനസന്നാഹങ്ങളാണ്, ലോകത്തെ മൂല്യബോധമില്ലാത്ത, അഥവാ കച്ചവടമൂല്യങ്ങള്‍ മാത്രമുള്ള, ഒരു ആഗോള ചന്തവ്യവസ്ഥിതിയിലേക്കു നയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാല്‍ ആര്‍ക്കും കാണാനാകും.  ഇന്ത്യയിലെങ്കിലും ഈ ദുരവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിന്, കാനോന്‍നിയമത്തെ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുപകരം, ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന, നമ്മുടെ പുരാതന പള്ളിയോഗസഭാപാരമ്പര്യത്തെ ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ ദേശീയനിയമമാക്കി വ്യവസ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു രണ്ടും ഒരേയൊരു ആവശ്യത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങള്‍മാത്രമാണ്. ചര്‍ച്ച് ആക്ട് നടപ്പാക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ, നാം ഇതു രണ്ടുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
കേരളക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിനാകെ ഒരു പുതിയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കിക്കൊണ്ട്, ഈ ഒരേയൊരു ആവശ്യത്തിലൂന്നി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഒരു അഖിലകേരളപ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്നത് ഏറെ ശുഭോദര്‍ക്കമാണ്. 2018 ഫെബ്രു. 24-ന് എറണാകുളം ഐ.എം.എ. ഹാളില്‍ ചേര്‍ന്ന വിവിധ സ്വതന്ത്രസഭാസംഘടനകളുടെ നേതൃതലകൂടിയാലോചനായോഗത്തില്‍ ജന്മംകൊണ്ട 'അഖിലകേരള ചര്‍ച്ച് ആക്ട് ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍' (AKCA  Action Council)  കേരളസഭാചരിത്രത്തില്‍ ഒരു വഴിത്തിരിവിനു തുടക്കംകുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ അഖിലകേരള ചര്‍ച്ച് ആക്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദയത്തോടെ കാനോന്‍നിയമവും ചര്‍ച്ച് ആക്ടും നേര്‍ക്കുനേര്‍ വന്നിരിക്കുന്നു; എറണാകുളത്തെ 'മേജര്‍'ഭൂമികുംഭകോണത്തിലൂടെ കുടത്തിനുപുറത്തു ചാടിയ കുംഭകോണപരമ്പരകളുടെയും രൂപതാതല അഴിമതികളുടെയും ഭൂതം പര്‍വ്വതാകാരമായി വളരുകയാണ്. അതിനനുസരിച്ച്, വിശ്വാസിസമൂഹം അവഗണിച്ചു തള്ളിയിരുന്ന ചര്‍ച്ച് ആക്‌ടെന്ന ആശയം അവരുടെ മനസുകളിലും വളരുകയാണ്. കാനോന്‍നിയമത്തിന്റെ നിഷ്ഠൂരശക്തിക്കുമുന്നില്‍ തലയുയര്‍ത്തി നില്‍ക്കാന്‍ 'ചര്‍ച്ച് ആക്ട്' കരുത്തു നേടുകയാണ്. കാനോന്‍നിയമത്തെ മണിമഞ്ചലിലേറ്റി കിതച്ചുനില്‍ക്കുന്ന 'അഖിലകേരള കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്‍സംഘ' (KCBC) വും ചര്‍ച്ച് ആക്ടിനെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി ഊര്‍ജ്ജസ്വലമായി നിലകൊള്ളുന്ന 'അഖിലകേരള ചര്‍ച്ച് ആക്ട് ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സി' (AKCA  Action Council) ലും ഇതാ മുഖാമുഖം വന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ ധര്‍മ്മയുദ്ധത്തിനു കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ അവകാശാധികാരങ്ങള്‍ കവര്‍ന്നെടുത്തു സൃഷ്ടിച്ച സ്വയംസംരക്ഷണ നൈയാമികവ്യവസ്ഥകളുടെ ഇരുമ്പുചട്ടകളും അവരുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ കവര്‍ന്നെടുത്താര്‍ജ്ജിച്ച മസില്‍പവറുമായി ഗോലിയാത്തിനേപ്പോലെയാണ് KCBC നിലകൊള്ളുന്നതെങ്കില്‍, സത്യത്തിന്റെ കവണയില്‍, നീതിയുടെ കല്ലുകളുമായി, ദൈവികമായ ധാര്‍മ്മികശക്തിയൊന്നില്‍മാത്രം ഊന്നിയ ബാലകനായ ദാവീദിനേപ്പോലെയാണ് 'AKCA ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍' ഈ ധര്‍മ്മയുദ്ധത്തില്‍ ചുവടുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.


എറണാകുളം ഭൂമിവിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ മാര്‍ച്ച് 6-ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയും, 'കര്‍ദ്ദിനാള്‍ രാജാവല്ല' എന്നും, 'ആരും നിയമത്തിനതീതരല്ല, കാനോന്‍ നിയമത്തിനു പ്രസക്തിയില്ല' എന്നും മറ്റുമുള്ള അതിലെ പരാമര്‍ശങ്ങളും ജനമനസ്സുകളെ ചര്‍ച്ച് ആക്ടിലേക്കു വലിയ രീതിയില്‍ ആകൃഷ്ടമാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ സ്വതന്ത്രസഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന 'AKCA ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സിലി'ന്റെയും ശക്തി ഇരട്ടിപ്പിക്കാനും ഈ കോടതിവിധി ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കുന്നു.
''AKCA ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സിലി'ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വൈകാതെതന്നെ നടത്താനിരിക്കുന്ന 'ചര്‍ച്ച് ആക്ട് വിളംബര സെക്രട്ടറിയേറ്റുമാര്‍ച്ചും ധര്‍ണ'യും ചര്‍ച്ച് ആക്ടിന്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് ഗവണ്‍ മെന്റിന്റെയും ക്രൈസ്തവരുള്‍പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന്‍ കേരളജനതയുടെയും ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. തുടര്‍ന്നു നടത്താനുദ്ദേശിക്കുന്ന 'ചര്‍ച്ച് ആക്ട് സംസ്ഥാനജാഥ'യോടെ, ക്രൈസ്തവരുടെ വോട്ടുബാങ്ക് ഇനിമേല്‍ മെത്രാന്മാരുടെ കൈയിലാവില്ല എന്ന സന്ദേശം ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളും ഗവണ്‍മെന്റും ഉള്‍ക്കൊള്ളും എന്നു പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന കിരാതമായ ജന്മിത്വത്തെ, അന്നത്തെ കുടിയാന്മാര്‍ക്കും അടിയാളര്‍ക്കുമൊപ്പംനിന്ന് ചെറുത്തുതോല്പിച്ച രാഷ്ട്രീയപാരമ്പര്യത്തിന് കേരളത്തില്‍ വീണ്ടും ചോരയോട്ടമുണ്ടാകുമെന്നും, അത് കേരളക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്തുക്കളും സ്ഥാപനങ്ങളും കൈയടക്കി വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതജന്മിത്വത്തിനെതിരെ, അവകാശാധികാരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്ന് അടിയാളരായിത്തീര്‍ന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസിസമൂഹത്തോടൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്നുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. സഭാസമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ നിയമനീക്കങ്ങളുള്‍പ്പെടെ വിപുലമായ പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതികളാണ്, 'അഗഇഅ  അരശേീി ഇീൗിരശഹ' വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
സഭ ഒരു ട്രസ്റ്റല്ലപോലും! വിശ്വാസികള്‍ ആരുമല്ലപോലും! കര്‍ദ്ദിനാളിനെയും മെത്രാന്മാരെയും വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കാന്‍ കേരളത്തിലെ ഏത് എളിയ വിശ്വാസിക്കും കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നു! ''വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും ഒരു സമൂഹമായി. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവര്‍ക്കു പൊതുവായിരുന്നു'' (അപ്പോ.പ്രവ. 2:44-47) എന്ന ആദിമസഭയെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമര്‍ശംമാത്രംമതി, ക്രൈസ്തവസഭ രൂപംകൊണ്ടതുതന്നെ പൊതുട്രസ്റ്റായിട്ടാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാന്‍. വിശ്വാസികള്‍ 'രാജകീയപുരോഹിതഗണ'മാണെന്ന (1 പത്രോ. 2:9) പത്രോസ് ശ്ലീഹായുടെ ഒറ്റ പ്രഖ്യാപനംമതി, സഭയില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കാന്‍. സ്വകാര്യസ്വത്തുപോലെ രൂപതാസ്വത്തുക്കള്‍ ക്രയവിക്രയംചെയ്യാന്‍ രൂപതാധികാരിക്ക് അധികാരമുണ്ടുപോലും! അതേക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാന്‍ മറ്റാര്‍ക്കും അവകാശമില്ലപോലും! സഭാസംവിധാനത്തെയും ഭരണക്രമത്തെയുംകുറിച്ച്, 12 അപ്പോസ്തലന്മാര്‍ ഒന്നിച്ചുകൂടി നടത്തിയ ആദ്യപ്രഖ്യാപന (അപ്പോ.പ്രവ. 6:2-4) മാണ് സഭാനടത്തിപ്പിലെ എക്കാലത്തെയും മാര്‍ഗ്ഗരേഖയെന്ന് നമ്മുടെ കര്‍ദ്ദിനാളിനും മെത്രാന്മാര്‍ക്കും അറിയില്ലെന്നോ?
'സീറോ-മലബാര്‍ സഭയെ പിശാചുബാധിച്ചിരിക്കുന്നു' എന്ന് മുന്‍ സീറോ-മലബാര്‍ മേജര്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് മാര്‍ വര്‍ക്കി വിതയത്തില്‍ മുമ്പ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായി. (അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പിശാചു ബാധിച്ചിരുന്നുവെന്നതു വേറൊരു സത്യം.) ഈ പിശാചാണ് മാര്‍ ആലഞ്ചേരിയെക്കൊണ്ടും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെക്കൊണ്ടും ദൈവത്തിനും സഭയ്ക്കും നിരക്കാത്ത ഇത്തരം അസത്യപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തിക്കുന്നത് എന്നു കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പിശാചിനെ സഭയില്‍നിന്ന് ഉച്ചാടനംചെയ്യാന്‍ സഭാമക്കള്‍ ഒന്നടങ്കം തയ്യാറായേപറ്റൂ. അതിന്റെ ആദ്യപടി, ഈ പിശാചിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കാനോന്‍നിയമത്തെ അറബിക്കടലില്‍ എറിയുക എന്നതാണ്; ഒപ്പം, ചര്‍ച്ച് ആക്ടിനെ മാറോടുചേര്‍ക്കുക എന്നതും.