Translate

Sunday, October 23, 2016

യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അഥവാ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമം, ഒരു പരിചിന്തനം


ജോസഫ് പടന്നമാക്കൽ


(ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം വരാൻ പോകുന്ന ദേശീയ നിയമത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കർദ്ദിനാൾ ബസേലിയോസ് ക്ളീമീസ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ഈ നിയമത്തെ എതിർക്കുന്നതെന്തിന്? ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിയമം വിദേശ രാജ്യമായ കാനോൻ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്നു പറയാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. രാജ്യദ്രോഹമല്ലേ ഈ പറയുന്നത്? )


ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ എൺപത് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളും പതിനാലു ശതമാനം മുസ്ലിമുകളും രണ്ടു ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഏതാണ്ട് അത്രയും സിക്കുകാരും രണ്ടു ശതമാനം മറ്റു മതങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.  മതങ്ങൾക്കെല്ലാം തുല്യമായ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കണമെന്നുള്ളത് ബിജെപി സർക്കാരിന്റെ ഒരു അജണ്ടയായിരുന്നു.  ഒരുരാഷ്ട്രം, ഒരു ജനത, ഒരു നിയമം   കൈവരിക്കാൻ സാമൂഹിക സാംസ്ക്കാരിക വാദികളെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രത്തിന് ഇന്നാവശ്യമുള്ള ഏകീകൃത നിയമ നിർമ്മാണത്തിൽ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും പ്രായാഗികതലത്തിൽ അത്തരമൊരു നിയമം നടപ്പാക്കുക എളുപ്പമല്ല. മതവും മത തീവ്രതയും രാഷ്ട്രീയവുമാണ് വിലങ്ങുതടികൾ. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ നാളുമുതൽ മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ,  മതമാമൂലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  നിയമങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി സർവ്വർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായ നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴെല്ലാം രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒന്നായി ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തെ എതിർക്കുകയാണുണ്ടായത്.

കൊളോണിയൽ കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ്കാർ മതങ്ങളുടെ നിഷ്ടൂരമായ ആചാരങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പലവിധ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കാരങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിലെ ഗവർണറായിരുന്ന വില്യം ബെനറ്റിൻക് (William Bentinck) ഹൈന്ദവരുടെയിടയിലുണ്ടായിരുന്ന 'സതി' നിർത്തലാക്കി. അതുവരെ വിധവയായ സ്ത്രീ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ചിതയിൽ ചാടി ആത്മാഹൂതി ചെയ്യണമായിരുന്നു. 1829-ൽ ബംഗാളിൽ സതി നിരോധ നിയമം പാസാക്കി. പിന്നീട് ആ നിയമം ഇംഗ്ലീഷ്കാർ വസിക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗങ്ങളിൽ മുഴുവനായി വ്യാപിപ്പിച്ചു. 

രാജ്യത്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിമുകൾക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും വ്യത്യസ്‌തങ്ങളായുള്ള  സിവിൽ നിയമങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ സിവിൽ നിയമങ്ങളാണ് കൂടുതൽ നീതിയും മനുഷ്യത്വപരവുമായിട്ടുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചശേഷം ഹൈന്ദവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള പരിഷ്‌ക്കരിച്ച സിവിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കാരണമായത് അംബേദ്ക്കറായിരുന്നുവെന്നതും സ്മരണീയമാണ്. ക്രൈസ്തവർക്കും ഇസ്‌ലാമികൾക്കുമായുള്ള മറ്റു രണ്ടു നിയമങ്ങളും മതങ്ങളുടെ മൗലിക വിശ്വാസത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇന്ത്യാ മൊത്തമായുള്ള ഏകീകൃത നിയമത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ മതങ്ങൾ അവരുടെ നിയമങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ പരിഷ്‌ക്കരിക്കുമെന്നു രാഷ്ട്രശില്പികൾ കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ എഴുപതു വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും മതം തികച്ചും പരിവർത്തന വിധേയമാകാതെ പാരമ്പര്യ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ''ഇന്ത്യാ ലോ മിഷ്യൻ' പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും വിവാഹ മോചന കാര്യങ്ങളിലോ ജീവനാംശ കാര്യങ്ങളിലോ യാതൊരു പുരോഗതിയും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതിക്ക് മുസ്ലിം ബോർഡിന് സമുദായ സാമൂഹിക പുരോഗമനത്തിനായുള്ള തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. 

വിവാഹം, വിവാഹ മോചനം, പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ, സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യവകാശങ്ങൾ മുതലായ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്കായി ബില്ല് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തേടി സർക്കാർ ഒരു നിയമ കമ്മീഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ അത്തരമൊരു തീരുമാനം കാരണം വിവിധ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്നും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായി. ഭാരതത്തിൽ ഓരോ സമുദായത്തിനും പൗരനിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിലാണുള്ളത്. പാരമ്പര്യ സ്വത്തു വിഭജനകാര്യങ്ങളിലും വിവാഹം, വിവാഹമോചനത്തിലും ഹിന്ദുവിന് ഒരു നിയമം, മുസ്ലിമിനും, ക്രിസ്ത്യാനിക്കും പാഴ്സിക്കും മറ്റു നിയമങ്ങളുമാണുള്ളത്. ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമമെന്നാൽ നിലവിലുള്ള മതങ്ങളും ജാതികളും വേർതിരിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്ത് രാജ്യത്തിനു പൊതുവായ ഒരു നിയമം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതാണ്.

ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമങ്ങൾ ഭാരതമാകെയും നടപ്പാക്കണമെന്ന ശ്രമങ്ങൾ കൊളോണിയൽ കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ്. അവർ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും മതങ്ങളുടെ  എതിർപ്പുകൾ മൂലം അത്തരം സാമൂഹിക പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങളൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. വലിയൊരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ തീവ്ര ചിന്തകളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും പേടിച്ചു മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. ഒരേ മതത്തിലുള്ളവരുടെ വ്യക്തിഗത കാര്യങ്ങൾ അതാത് സ്ഥലത്തെ കോടതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളുടെ കേസുകളാണെങ്കിലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജാതി തിരിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിയമങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 1937-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ  ഷാരിയാ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്ന വേളകളിൽ ഓരോ മതങ്ങളുടെയും വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചു വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു. ഏകീകൃത നിയമം ഭാരതത്തിനു മൊത്തമായ ഐക്യബോധമുണ്ടാകുമെന്നും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ലഘുകരിക്കുമെന്നും അന്നുള്ളവരുടെയിടയിലും വാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ പുരോഗമനപരമായ മൂല്യങ്ങളെക്കാൾ എതിർപ്പുകാരായിരുന്നു കൂടുതലായുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരോ മതങ്ങളുടെയും മൂല്യങ്ങളും സാംസ്ക്കാരികതയും അതുമൂലം നശിക്കാനിട വരുമെന്നും മതന്യൂന പക്ഷങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാവുമെന്നും ബില്ലിനെ എതിർത്തവർ വാദിച്ചു. ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതുമൂലം അത്തരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകി. ഹൈന്ദവർക്ക് മാത്രമായി ബില്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബില്ലിനെതിരായി രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രക്ഷോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഏകീകൃത പൗരാവകാശ നിയമങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മതങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങളെ മാറ്റി മനുഷ്യത്വപരമായ നിയമങ്ങൾ പ്രാബല്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരം ഒരു നിയമ ഭേദഗതിയെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരും പിന്താങ്ങുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സും ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ബോർഡും എതിർക്കുന്നത് കാണാം. ഹിന്ദു മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവാഹമോചനം അനുവദനീയമല്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ സ്വത്തുക്കൾ നൽകുന്നതു സംബന്ധിച്ചും തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുമെന്നും തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാർ വാദിച്ചു. ഹൈന്ദവ മതത്തെ മാത്രം പരിഷ്കരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നീതിയല്ലെന്നു ചർച്ചകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളിൽ ഐക്യമത്യം ഉണ്ടാക്കാൻ അത്തരം നിയമം ആവശ്യമെന്നായിരുന്നു നെഹ്രുവിന്റെ ചിന്താഗതി. ദേശീയ ഐക്യമത്യത്തിനു അത് ഉതകുമെന്നും നെഹ്‌റു മനസിലാക്കി. നെഹ്‌റു നിയമങ്ങളെ തന്നെ നാലായി വിഭജിച്ചു. വിവാഹം, വിവാഹ മോചനം പാരമ്പര്യ സ്വത്തു വിഭജനം, കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നിവകൾ തരം തിരിച്ചു നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി. 1950-ൽ ഹൈന്ദവ പരിഷ്‌കാര നിയമങ്ങൾ അധികം പ്രതിഷേധങ്ങളില്ലാതെ പാസാക്കാനും സാധിച്ചു.

1985-ലെ 'ഷാ ബാനോ' കേസിന്റെ സുപ്രീം കോടതി വിധി മുസ്ലിം വ്യക്തിഗത നിയമത്തിനെതിരായിരുന്നു. കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം യാഥാസ്ഥികരായ മുസ്ലിമുകളിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുകളുമുണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യാ മുഴുവനായി ഏകീകൃത നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും അന്നത്തെ വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അഞ്ചു കുട്ടികളുടെ തള്ളയായ 'ഷാബാനോ'യെന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീയെ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഇസ്‌ലാമിക ആചാരപ്രകാരം മൂന്നുപ്രാവശ്യം തലാക്ക് ചൊല്ലി ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഇസ്‌ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ചു അവർ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നു മാസം വരെ  ജീവനാംശം കൊടുക്കാനെ അവരുടെ ഭർത്താവായിരുന്നയാൾക്ക് ബാദ്ധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇസ്‌ലാമിലെ ഹാഡിത്ത് നിയമമനുസരിച്ച് അയാൾ കോടതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളുന്നയിച്ചു. കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽവരെ പരിഗണനയിലുമെത്തി. അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാഞ്ഞതിനാൽ അവരുടെ പുനർവിവാഹം വരെയോ മരിക്കുന്നവരെയോ ജീവനാംശം കൊടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് 125 വകുപ്പുപ്രകാരം വിധിയുണ്ടായി. നിയമം ഏവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമെന്ന സുപ്രിം കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ മുസ്ലിം വ്യക്തിഗത  നിയമത്തിനു തിരിച്ചടിയും  കോടതിയിൽ വിലയില്ലാതെയുമായി. മത മൗലികവാദികളായ മുസ്ലിമുകൾ ഈ വിധി മതത്തിനെതിരായ വിധിയായി കരുതിയും ഇസ്‌ലാമിക നിയമത്തെ പരിഗണിക്കാത്തതിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മുസ്ലിമുകളിൽനിന്നും വന്ന എതിർപ്പുകാരണം കോൺഗ്രസ്സ് സർക്കാർ 1986-ൽ സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹ മോചനം സംബന്ധിച്ച പുതിയ വകുപ്പ് പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കുകയും  സുപ്രീം കോടതി വിധി അസാധുവാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ചു വിവാഹ മോചനം നേടിയ സ്ത്രീക്ക് മൂന്നു മാസം ചെലവിന് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. 
മുസ്ലിം സമുദായവും ഷിയാ ബോർഡും ഈ വിധി അസാധുവാക്കിയതിൽ സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയും പുതിയ നിയമത്തിനു പിന്തുണ നൽകുകയുമുണ്ടായി. ഇന്ത്യാ ഒരു മതേതരത്വ രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ മതത്തിന്റെയടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു നിയമ ഭേദഗതി ഖേദകരമായിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടത്. മതത്തെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനു പകരം ഈ നിയമം മൂലം ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാത്തതെന്നും വിലയിരുത്തി. ഇന്ത്യാ ഒന്നാണെന്നുള്ള ആദർശങ്ങൾക്കും വിലയില്ലാതെയായി. മതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു നിയമ ഭേദഗതി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും വോട്ടു ബാങ്കുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്തതിലും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
മുസ്ലിമുകളിൽ ബഹുഭാര്യത്വം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളെക്കാളും ബുദ്ധമതക്കാരെക്കാളും ആദിവാസികളെക്കാളും ബഹുഭാര്യത്വം അവരുടെയിടയിൽ കുറവെന്നും കാണാം. ഇന്ത്യയുടെ സെൻസസ് കണക്കുകൾ ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിയമപരമായി ബഹു ഭാര്യത്വം അനുവദനീയമായതുകൊണ്ട് അനേകം പേർ ഇസ്ളാം മതം സ്വീകരിക്കാനും താത്പര്യപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ മതപരമായ വിവാഹമോചനം എളുപ്പമല്ലാത്തതിനാൽ കോടതിവഴിയേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനായി ഭരണഘടനയിൽ പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹിന്ദു നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് മക്കൾക്കൊപ്പം സ്വത്തുക്കളിൽ തുല്യവകാശമുണ്ട്. മരിച്ചുപോയ മകന്റെ സ്വത്തുക്കളിൽ അവകാശം മകന്റെ വിധവയ്ക്കായിരിക്കും. എന്നാൽ വിവാഹിതയായ മകൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്കൊപ്പം അമ്മയ്ക്കും അവകാശം ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിഗതങ്ങളായ നിയമങ്ങളുടെ അന്തരം കാരണമാണ് ഏകീകൃതമായ ഒരു നിയമത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് വിവാഹത്തിലും, വിവാഹമോചനത്തിലും, പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കളിലും എല്ലാ മതങ്ങളിലും വിവേചനമാണുള്ളത്. 
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും ജാതികളുടെയും മദ്ധ്യേ ഏകീകൃതമായ ഒരു നിയമം നടപ്പാക്കുക എളുപ്പമല്ല. 1955-ലെ ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിലും ഹിന്ദുവിന്റെ നിർവചനത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജാതികളുടെയും നിലവിലുള്ള ആചാരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിവാഹം നടത്തണം. മുസ്ലിമുകളെ സംബന്ധിച്ച് നീണ്ട ആചാരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഷിയാകളുടെയും സുന്നികളുടെയും ഇടയിലുള്ള ആചാരങ്ങളിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. ഏകീകൃത നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രശ്നക്കാരായി മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡുകൾ സംബന്ധിച്ച് ബി.ജെപി.യ്ക്കും കോൺഗ്രസിനും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും അവരുടേതായ നയങ്ങളുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും നിയമം എന്തെന്നുപോലും അറിയത്തില്ല. അത്തരക്കാരാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചട്ടുകങ്ങളായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും.    

ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെപ്പറ്റി പലർക്കും തെറ്റായ ധാരണകളുമുണ്ട്. ന്യൂന പക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇതേസംബന്ധിച്ചു ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് കാണാം. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രം ഈ നിയമം പ്രയോജനപ്പെടുന്നുവെന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണകളും അജ്ഞരായ ജനത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. ഒരു പക്ഷെ സിവിൽ കോഡ് നിയമങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് നടപ്പിലായാൽ ദേശീയ തലങ്ങളിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടായേക്കാം. സമുദായ മൈത്രിക്ക് കോട്ടം സംഭവിച്ചേക്കാം. പടിപടിയായുള്ള  ചെറിയ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങളിൽക്കൂടി യുക്തിപൂർവം നിയമം നടപ്പാക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. നിയമങ്ങൾ ആധുനിക കാലത്തിനനുയോജ്യമായ വിധം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ശ്രമിക്കാം. മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായിരിക്കണം ലക്‌ഷ്യം. അങ്ങനെ ഏകീകൃത നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും സാധിക്കും. ഇന്ത്യാ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഓരോ മതങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ എന്നതും ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ തെരുവുകളിലെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ പേജുകളിൽ മതമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഏകീകൃത നിയമം രാജ്യത്തു നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് മതഭ്രാന്തന്മാർ ഈ നാടിനെ ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു. അവർ വെറുപ്പിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽക്കൂടി രാജ്യത്താകമാനം രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളുടെ വിപ്ലവങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള മുസ്ലിം വനിതാ സംഘടനകൾ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഇസ്‌ലാമിന്റെ വ്യക്തിഗത നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നു. തുല്യാവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രതിഷേധങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാരണവും കൂടാതെ ഒരു മുസ്ലിം പുരുഷന് മൂന്നു പ്രാവിശ്യം തലാക്ക് ചൊല്ലി സ്ത്രീയെ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാം. അതേസമയം സ്ത്രീയ്ക്ക് പുരുഷനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ, അയാൾ എത്ര വെറികെട്ടവനാണെങ്കിലും കോടതിയുടെ സഹായവും വേണം. വിവാഹ മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വർഷങ്ങളോളം കോടതിയിൽ പട പൊരുതുകയും വേണം. ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരതയും വ്യപിചാരവുമെല്ലാം തെളിവുകൾ സഹിതം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടിയും വരും. ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് വിവാഹ മോചനം കോടതിവഴി നേടാൻ ദീർഘകാലവും ആവശ്യത്തിനുള്ള തെളിവുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടപ്പോൾ പുരുഷന് യാതൊരു ചെലവുകളുമില്ലാതെ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും വിവാഹമോചനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. പുരുഷന് ഒരേ സമയം നാലു ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിക്കാം. സ്ത്രീയ്ക്ക് ഒരു ഭർത്താവേ പാടുള്ളൂ. ടെക്കനോളജിയുടെ വളർച്ചയോടെ ഒരു മുസ്ലിം മനുഷ്യന് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭാര്യയെ വിവാഹ മോചനം നടത്താം. പോസ്റ്റൽ വഴിയും, ഫോൺ, എസ്.എം.എസ്. മൊബയിൽ വഴിയും വിവാഹ മോചിതരാവുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ വിവാഹ മോചന രീതികൾ ഇസ്‌ലാമിക്ക് രാജ്യങ്ങളിലും മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ വരെയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും ഇസ്‌ലാമികളുടെയിടയിൽ അത്തരം ആചാരം തുടരുന്നു.

ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ള നിയമം 1872- ൽ പാസാക്കിയ ക്രിസ്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ചായിരിക്കും. എന്നാൽ ഗോവയിൽ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യമായ ഏകീകൃത പൊതു നിയമങ്ങളുണ്ട്. വിവാഹ മോചനം സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് 1869-ൽ പാസാക്കിയ ക്രിസ്തീയ വിവാഹമോചന നിയമം ബാധകമായിരിക്കും. ആ നിയമം ഗോവയിൽ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഏകീകൃത നിയമം  ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ബാധകമാക്കി. അവിടെ 1954-ലെ സിവിൽ നിയമപ്രകാരം മതത്തിനു വെളിയിലും സിവിൽ വിവാഹം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സർക്കാരിന്റെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പൊതുവായി കത്തോലിക്കസഭ എതിർത്തിരിക്കുകയാണ്. സഭയ്ക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ കാനോൻ നിയമങ്ങളുണ്ട്; വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, പാരമ്പര്യ സ്വത്തവകാശം, മുതലായവകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സഭയുടെ കോടതികളാണെന്നാണ്' വരാനിരിക്കുന്ന ഈ നിയമത്തിനെതിരെ കാത്തലിക് സെക്യൂലർ ഫോം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ ജോസഫ് ഡിയാസ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷ താല്പര്യത്തിനായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു കർദ്ദിനാൾ ക്ളീമിയസ് ബസിലിയോസും (Baselios Cleemis Thottunkal) ആരോപണമുന്നയിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വത്തുക്കളും കയ്യടക്കാനും മത നേതൃത്വങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുമാണ് സർക്കാർ പ്രയത്നിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൈകടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ നിയമത്തിനെതിരാണെന്നു തറപ്പിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. 

സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ പേരിൽ ട്രാവൻകൂർ സർക്കാർ 1916-ലും കൊച്ചി സർക്കാർ 1921-ലും ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുടർച്ചാവകാശ നിയമങ്ങൾ പാസാക്കിയിരുന്നു. വിവാഹിതരാകാത്ത സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കു പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സ്വത്തിന്റെ പകുതി അവകാശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ വിവാഹിതരായാൽ പൂർവിക സ്വത്തിന്മേൽ യാതൊരു അവകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 'മേരി റോയി' എന്ന വിധവയായ സ്ത്രീയെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ അവരുടെ സഹോദരൻ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കി. അയാൾക്കെതിരായി മേരി റോയി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും കോടതി അനുകൂലമായി വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജഭരണം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിച്ചതുകൊണ്ടു രാജനിയമങ്ങൾ അസാധുവെന്നായിരുന്നു വിധി. ഇന്ത്യാ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെപ്പോലെ സ്വത്തുക്കളുടെ തുല്യമായ വീതം മേരി റോയിക്ക് നൽകാൻ വിധിയുമുണ്ടായി. ഇതനുസരിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കും സ്വത്തിന്റെ അവകാശം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. 

മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ നിയമത്തിനെതിരെ തീവ്രമായ ചർച്ചകളുണ്ടെങ്കിലും  ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം അത്തരം ഒരു നിയമത്തെ കാര്യമായി ഗൗനിക്കുന്നില്ല. ബഹുഭാര്യത്വം ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിൽ അനുവദനീയമല്ല. വിവാഹ മോചനം സഭ അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നതു കൊണ്ട് വിവാഹമോചനങ്ങൾക്കായി കോടതികളെ ആശ്രയിക്കാം. ഇസ്ലാം മതത്തിലെപ്പോലെ 'തലാക്ക്' ചൊല്ലി സ്ത്രീയെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കില്ല. രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം സ്വത്തുക്കളിലും വിവാഹമോചനത്തിനും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ കോടതി വഴികളിൽ സാധിക്കും. പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കളിലും ഒരു കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ള അംഗങ്ങളെപ്പോലെ  സ്ത്രീയ്ക്കും തുല്യാവകാശമുണ്ട്. ഏകീകൃത നിയമം കൊണ്ട് ഇന്നുള്ള നിയമത്തിനെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായതു സംഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ചർച്ചകൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നുള്ളൂ.

ഏകീകൃത നിയമത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി കിട്ടുമെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾക്കായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കും. ഇത്തരം ഒരു നിയമത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കാതെ സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് സമുദായ പരിഷ്ക്കർത്താക്കളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സമാധാനപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾക്ക് മുതിർന്നാൽ തന്നെ മതനിയമങ്ങൾ അവിടെ തടസമാകും. ഇസ്‌ലാമിക സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയിൽ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ സ്ത്രീ ശക്തികരണം ആവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണവും സ്ത്രീകളിലുണ്ടാവണം. അഫ്‍ഗാനിസ്ഥാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ രാജ്യങ്ങൾ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് മതം  വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കാത്തത് ഒരു ആശ്വാസമാണ്. അതിന് അലിഗഢ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ഥാപകനായ 'സർ സെയ്ദ്' പോലുള്ള മഹാന്മാരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

Saturday, October 22, 2016

സ്രാമ്പിക്കൽ മെത്രാനും അമ്മയുടെ മോതിരം മുത്തലും
ചാക്കോ കളരിക്ക

യു. കെ. -യിൽ പുതിയതായി സ്ഥാപിച്ച പ്രെസ്റ്റൻ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാൻ മാർ സ്രാമ്പിക്കലിൻറെ പട്ടാഭിഷേകശേഷം സ്വന്തം അമ്മ മെത്രാൻറെ മോതിരം മുത്തുന്നതിൻറെ പടം സോഷ്യൽ മീഡിയായിൽ കാണാൻ ഇടയായി. "ഭാഗ്യപ്പെട്ട അമ്മ" എന്ന വിശേഷണവും കണ്ടു.

മെത്രാൻറെ മോതിരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആഭരണമാണ്; അലങ്കാരമാണ്. എന്നാൽ മെത്രാനാകുന്നതോടെ അയാൾ സഭയുടെ പ്രതിസുധവരനായി (mystical betrothal 0f the bishop to his church) എന്ന ദൈവശാസ്ത്രവും സഭ കണ്ടിപിടിച്ചു. A. D. 633-ൽ പോപ്പ് ബൊനിഫസ് നാലാമനാണ് ഒരു ഡിക്രിവഴി മെത്രാന്മാരുടെ ഔന്യത്തത്തെ കാണിക്കാൻവേണ്ടി മോതിരധാരണം ആരംഭിച്ചത്. പിൻകാലങ്ങളിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള രഗ്നങ്ങൾ പതിച്ച കൈയുറയുടെ മുകളിൽകൂടി ധരിക്കാവുന്ന വമ്പൻ മോതിരം മെത്രാന്മാർ ധരിച്ചുതുടങ്ങി. മദ്ധ്യകാലയുഗങ്ങളിലെ വഷളന്മാരായ മെത്രാന്മാരും മാർപാപ്പമാരും തങ്ങളുടെ വേഷഭൂഷാദികളിലും സുഖലോലുപ ജീവിതത്തിലുമായിരുന്നു ശ്രദ്ധ പതിച്ചിരുന്നത്. മെത്രാൻറെയും അയാളുടെ മുകളിലുള്ള സകല ഹയരാർക്കികളുടെയും മോതിരം സാധാരണ വിശ്വാസികൾ മുത്തണമെന്നുള്ള ദുരാചാരവും പിന്നീടാരംഭിച്ചു. ഇന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത പാരമ്പര്യമായി കേരളസഭയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 'ഒന്നുവെച്ചാൽ രണ്ടുകിട്ടും' എന്നു പറഞ്ഞപോലെ മെത്രാൻറെ മോതിരം മുത്തിയാൽ 50 ദിവസത്തെ ദണ്ഡവിമോചനവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടയൻ പ്ലാവിലക്കാട്ടി ആടുകളെ പുറകെ കൂട്ടുന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രം ദണ്ഡവിമോചനം നൽകുന്നതിലും ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം മോതിരം ധരിക്കണമെന്ന് യേശു കല്പിച്ചതായി സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നില്ല. മീൻപിടിച്ചുനടന്ന അവർക്ക് രഗ്നങ്ങൾ പതിച്ച മോതിരം വാങ്ങാൻ പൈസയെവിടെ?എങ്കിലും മാർപാപ്പയുടെ മോതിരത്തിൻറെ പേര് 'മുക്കുവൻറെ മോതിരം' (Fisherman's Ring) എന്നാണെന്നോർക്കുക!

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ മെത്രാൻറെയൊ കർദിനാളിൻറെയൊ 'കൈമുത്ത്' ഇന്നാരും നടത്താറില്ല. വിശ്വാസികളെ മുത്തിക്കാനായി കൈയ്യും പൊക്കിപിടിച്ചു വരികയുമില്ല. നസ്രാണികൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. മെത്രാൻറെ കൈ മുത്തിയില്ലങ്കിൽ എന്തോ വലിയ ഒരു നഷ്ടഫീലിംഗോടെയേ അയാൾ വീട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുപോകൂ. കാലഹരണപ്പെട്ട കൈമുത്തലെന്ന ദുരാചാരം ഇന്നും കേരളത്തിൽ സദാചാരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ മനസിലാക്കാനും വിലമതിക്കാനും സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും കെല്പ്പില്ലാത്ത വിശ്വാസികൾ എന്നും അടിമയായെ ജീവിക്കൂ. ഒരു മെത്രാനോ കർദിനാളോ കൈ മുത്തിക്കാനായി അയാളുടെ കൈ തൻറെനേരെ നീട്ടുകയില്ലെന്ന് ഒരു അതിരൂപതയിലെ വേദപാഠ ഡയറക്റ്റർ മദാമ്മ എന്നോടൊരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. മെത്രാനല്ലാ മാർപാപ്പയായാൽപോലും സ്വന്തം മാതാവിനെക്കൊണ്ട് കൈമുത്തിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തിയാണെന്നാണ് എൻറെ അഭിപ്രായം. യേശുപോലും ഇതിനെ നികൃഷ്ടപ്രവർത്തിയായെ കാണൂ. സ്രാമ്പിക്കൽ മെത്രാൻ തൻറെ സിംഹാസനത്തിൽനിന്ന് എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് അമ്മയെ കെട്ടിപ്പുണർന്ന് ആശ്ലേഷിച്ചശേഷം സ്നേഹത്തിൻറെ ചുംബനങ്ങൾ പരസ്പരം സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ദൈവപ്രസാദ പ്രവർത്തിയാകുമായിരുന്നു.

ഒരിക്കലൊരു പട്ടംകൂടൽ ചടങ്ങിൽ ഞാൻ സംബന്ധിക്കുകയുണ്ടായി. പട്ടാഭിഷേക ചടങ്ങിൻറെ അവസാനം മെത്രാപ്പോലീത്ത പുത്തനച്ചൻറെ മാതാപിതാക്കളെ അൾത്താരയിങ്കലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെയും കൊച്ചച്ചൻറെയും വശങ്ങളിൽ നിർത്തി ഫോട്ടോകൾ പലതെടുത്തു. അതിനുശേഷം പള്ളിയിൽ കൂടിയിരുന്ന ആട്ടിൻപറ്റത്തോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: "എൻറെകൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൺമക്കളെ വൈദികരാക്കാൻ വിടുക." ഈ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ കൂടെനിന്ന് ഫോട്ടോയെടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണെന്ന് അയാൾതന്നെ അനുമാനിക്കുന്നു. അത്തരം ശുഭംമാരായ സഭാധികാരികൾ ഉള്ളിടത്തോളംകാലവും ആടിമമനസ്ഥിതി വച്ചുപുലർത്തുന്ന വിശ്വാസികൾ ഉള്ളിടത്തോളംകാലവും ഈ സഭ നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് ജന്മം നല്കിയ അപ്പൻറെയും അമ്മയുടെയും സ്ഥാനവും അവർക്കു മനസ്സിലാകുകയുമില്ല.

Thursday, October 20, 2016

മാമോൻറെ പ്രതിനിധികൾ അധ:പതിക്കുമ്പോള്‍ആദര്‍ശത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ അധ:പതിക്കുമ്പോള്‍ അത് വലിയ വേദനയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയതയുടെ അധ:പതനവും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്‍റെ അധ:പതനവും സുമനസ്സുകളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും അവര്‍ പ്രതികരിക്കുന്നതും. (NB: 2007 ല്‍ റിസേര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നോട്ടുമാലകള്‍ ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും അവ അണിയരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു)........................ in FB


Abraham John ഇതോക്കെ കൈയ്യടിയും ലൈക്കും കിട്ടാനുള്ള നിലവാരം കുറഞ്ഞ അടവുകളാണ്. അത്ര പ്രതിബന്ധതയുള്ളവൻ ബിഷപ്പിനോട് നേരിട്ട് പറയണം. എന്നിട്ടും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ കേസുകൊടുക്കണം. ഇത് വെറുതെ എന്തിനേ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന....Robin Thomas ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി ജനങ്ങളോടും പറയാമല്ലോ? അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് .അതിനെന്തിനാ ഇത്ര ചൊറിച്ചിൽ?ഇതൊരു കുമ്പസാരമല്ല പ്രൈവറ്റ് ആയി നടത്താന്‍. സഭആരുടേയും സ്വകാര്യ സ്വത്തും അല്ല. സഭക്ക് ഉള്ളിലും പുറത്തും കാണിക്കേണ്ട മന്യതകള്‍ ഉണ്ട്. പുറത്തെ മാന്യതയും മൂല്യങ്ങളും പൊതുവിടത്തില്‍ ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ അതിനു സ്വകാര്യമുറിയില്‍ അല്ല മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പോപ്പ് പറഞ്ഞത് ലൈംഗികകുറ്റങ്ങള്‍ അടക്കം ഉള്ള നിയമലംഘനങ്ങള്‍ നടത്തിയ പുരോഹിതരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മേത്രാനോ സഭയോ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന്. അവര്‍ നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ തന്നെ നിര്‍ത്തപ്പെടണം എന്ന്....
Lalu Joseph സഭകൾ വളരുന്നു... പള്ളികൾ വളരുന്നു... വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു... അരമനകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു... ഓരോ ജങ്ങ്ഷനിലും കുരിശിൻ തൊട്ടികൾ , ഭണ്ടാരങ്ങൾ ... പള്ളികളുടെ ഉയരം കൂടുന്നു... പൂമുഖം തേക്ക് കൊണ്ട് പാനൽ ചെയ്യുന്നു... പഴയ കൊടിമരങ്ങൾ ഫാഷൻ പോര എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വർണം പൊതിയുന്നു... ആളുകള്ക്ക് പുറത്തു നിന്നും കുർബാന കാണാൻ പുറത്തു cc tvയിൽ പ്രൊജക്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നു... കുറെ വർഷങ്ങൾ മുൻപ് കേട്ടുകേൾവി പോലുമില്ലാത്ത പെരുന്നാൾ ഏറ്റു നടത്താലും പെരുന്നാൾ ഓഹരിയും ഒക്കെ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവുകൊലാവുന്നു... വല്ല്യപ്പന്മാർ സ്കൂളിൽ ചേര്ക്കാൻ വേണ്ടി സൗകര്യപൂര്വം സ്വയം പ്രഘ്യാപിച്ച ജനനതീയതികൾ ഇന്ന് ജന്മദിന സ്തോത്രങ്ങളായി നമളിലേക്ക് എത്തുന്നു... പഴയ അച്ചന്മാർ വണ്ടറടിച്ചു നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ജന്മദിന സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയും വിവാഹവാർഷിക പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലുന്നു... എല്ലാ പള്ളികൾക്കും കൊയർ... കൊയർ ഇല്ലാതെ ഇന്ന് എന്ത് ആരാധന... പള്ളി സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരുന്നു... ഡൊണേഷൻ മഹാമഹവും ഭാങ്ങിയാവുന്നുണ്ട്... അച്ചായന്മാർ കൊഴുക്കുന്നു... ദുഖവെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ കുമ്പിടാൻ വയ്യാത്ത അച്ചായനും അമ്മായിയും കൂടെ ഹോളി ലാൻഡിന് പോകുന്നു... ഓരോ ഞായറാഴ്ചയും വെഞ്ചരിക്കാൻ പുതിയ പുതിയ കാറുകൾ .... ആകെ ഐശ്വര്യം തുളുമ്പുന്നു... ഐശ്വര്യം തുളുമ്പുന്നു... ഐശ്വര്യം തുളുമ്പുന്നു...

എല്ലാത്തിനും നന്ദി ദൈവമേ... നീ അന്ന് വന്നു കാലിക്കൂട്ടിൽ പിറന്നതുകൊണ്ടു, ഈ നാട്ടിലെ പാവം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു ജീവനോപാധിയായി... പക്ഷെ ഈ അരമനയും പള്ളിയും ഒക്കെ കണ്ടു കൊതി ആയിട്ടു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നേക്കാം എന്ന് വല്ല മോഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസിലിരുന്നാൽ മതി. നീ മരിച്ചു ഉയിർത്തു സ്വർഗത്തിലോട്ടു പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളടെ തലേവര തെളിഞ്ഞത്. ഇനി വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അത് പൊളിക്കരുത്...

നീ ഇല്ലെങ്കിലും നിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോട്ടെ...
ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വല്ല മോഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് ആര്ക്കും പശുവില്ല.. തൊഴുത്ത് ഇന്നും ഫ്രീ ആണ്... സ്വാഗതം.. നിനക്ക് അന്നും പ്രിയം അതാരുന്നല്ലൊ... പിന്നേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ടവനും, രോഗികളും, നിരാശ്രയരും, ഒക്കെ ഇന്നും ഉണ്ട്... നീ ഇനിയും വന്നാൽ വേണ്ടിവരുമല്ലോ എന്ന് കരുതി അവരെ ആതെപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്... ഇത്രയൊക്കെയേ നമ്മളെക്കൊണ്ട് പറ്റു ...
- സത്യക്രിസ്ത്യാനി

അടിക്കുറിപ്പ്: ലൂക്കോസ് (8:45 ) "എന്നെ തോട്ടതാരാന്"എന്ന് കർത്താവു ചോദിച്ചപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പരിഹാസരൂപേണ ചോദിച്ചു. "ഈ ജനം ഇങ്ങനെ തിക്കിത്തിരക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാൻ വയ്യേ..? പിന്നേ എന്നെ തൊട്ടതു ആര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്തെ" എന്ന്. പ്രാർത്ഥനാ യാമങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറവേറ്റിയിട്ടും, കുര്ബാന കൂടിയിട്ടും, നേര്ച്ച കഴിച്ചിട്ടും, നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടും --- (തിക്കിതിരക്കിയിട്ടും) എനിക്കും നിങ്ങള്ക്കും അവനെ തോടാനാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്... ഈ അഹങ്കാരങ്ങൾ ഒന്നും അവകാസപ്പെടാനില്ലാത്ത മറ്റൊരാൾ അവനെ തോടുന്നുണ്ടാവും... അപ്പോൾ അവൻ പറയും "ഒരാൾ എന്നെ തൊട്ടു... എന്നിൽ നിന്ന് ശാക്തി പുറപ്പെട്ടത്‌ ഞാൻ അറിഞ്ഞു" എന്ന്... അത് ഞാനോ നീയോ ആകാം...

സഭയും പള്ളിയും മാത്രമേ വളരുന്നുള്ളൂ... പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നും അങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാണ്... അവന്റെ (നിന്റെ സഹോദരന്റെ) നേരെ കണ്ണടച്ചിട്ടു സ്വര്ഗതിലോട്ടു നോക്കിയാ വല്ലതും കിട്ടുമോ? വിശക്കുന്നവന് ആഹാരം, കരയുന്നവന് ആശ്വാസം, രോഗിക്ക് പരിചരണം, ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവന് സ്നേഹം, തുണ ഇതൊക്കെയാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രാര്ത്ഥന...1960 മുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവിധം സീറോ മലബാർ സഭ സാമ്പത്തിയകമായി തടിച്ചു കൊഴുത്തു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായി സ്വയംഭരണം കിട്ടി എന്ന അഹങ്കാരത്തിൽ സഭയുടെ തന്നതായിരുന്ന വിശിഷ്ട പൂർവ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആരാധനക്രമം, ഇടവകാംഗങ്ങൾ ചേർന്നുള്ള പള്ളിയോഗങ്ങൾ, പള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം, പട്ടക്കാരും വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ബന്ധം, പള്ളിഭരണസബ്രദായം എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. പണത്തിന്റെ ഹുങ്കാരത്തിൽ വിശ്വാസികളെ അടച്ചുഭരിച്ചും സീറോസഭ ലോകം മുഴുവൻ പരത്തിയും സഭാഭരണാധികാരികൾ മഹാരാജാക്കന്മാരെപ്പോലെ വാണരുളുന്നു. ഈ സഭയെ കാർന്നുതിന്നുന്ന അർബുദരോഗമാണിത്. സഭയെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ താഴെ തട്ടിൽനിന്ന് ആരംഭിക്കണം; വിശ്വാസികൾ ഉണരണം.


ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ അങ്ങ് ഭാരമേറിയ ഈ നോട്ട് മാല ചുമക്കുന്നത് എന്നോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഭക്തികൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയും ഹൃദയം തരളിതമാകുകയും ചെയ്യുകയാണ് കര്‍ദ്ദിനാളപ്പൂപ്പാ !
പാവം പോപ്പ് ഇത് വല്ലോം കാണുന്നുണ്ടോ ആവോ ?

Tuesday, October 18, 2016

ആഴത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ .....

പ്രെസ്റ്റണിൽ വന്ന ഇതര റീത്തുകാർ സീറോ മലബാറിന്റെ ആഴം കണ്ടു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മാർ ശ്രാമ്പിക്കൽ പറയുന്നത്. സീറോ മലബാറെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഏതു മെത്രാനും യഥേഷ്ടം തോണ്ടാവുന്നയൊരു കുഴിപോലെയാണെന്നെനിക്കു നേരത്തെ തന്നെ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. സിനഡിലെ പല തീരുമാനങ്ങൾക്കും അതെഴുതിയ കടലാസ്സിന്റത്ര വില പോലും കിട്ടുന്നില്ല; പിന്നെങ്ങിനെ സംശയിക്കാതിരിക്കും? സീറോ-മലബാർ ചടങ്ങുകളുടെ ആവറേജ് ആഴമെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുരണ്ടു മണിക്കൂറുകൾ വരും. പ്രസ്റ്റണിലെ ചടങ്ങുകളുടെ ഒരു വിവരണം ഒരു നിരീക്ഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ വായിക്കാനിടയായി. അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവേറ്റവും കൂടിയിരുന്നത് തൊപ്പിയും വടിയും പുതിയ പിതാവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോഴാണെന്നയാൾ എഴുതിയിരുന്നു. അഭിഷേകം ഉച്ചകോടിയായപ്പോൾ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രാവ് വട്ടമിട്ടു പറന്നുവെന്നും, അതു പരി. ആത്മാവു തന്നെയായിരുന്നെന്നും ഈ നിരീക്ഷകൻ പറയുന്നു. നമുക്കെന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും? നഗരങ്ങളിൽ വെന്റിലേഷനുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള വലകൾ മാറ്റി പരി. ആത്മാക്കളെ ഉള്ളിലേക്കു കയറ്റണമെന്നു നാളെ അച്ചൻ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞാൽ? മഴ പെയ്തു പരിപാടിക്ക് ലേശം ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും അതും ദൈവം നൽകിയ അടയാളമാണെന്നു വക്താവ് - ആലിന്റെ കഥ ഓർമ്മ വരുന്നു! എന്തിനാ നിരീക്ഷകാ കാണിക്കാവുന്നിടത്തോളം ആർഭാടം കാണിച്ചിട്ട് പരി. ആത്മാവിനെ കൂട്ടു പിടിക്കുന്നത്? ഇനി എന്തെങ്കിലും അർമ്മാദം പ്രസ്റ്റണിൽ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? വിതച്ചവൻ വിതച്ചതു കൊയ്യും, വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലെ.... തുടങ്ങിയ പരി. ആത്മാവിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആവോ? 

സീറോ-മലബാറിന്റെ ആഴം കണ്ടവർ ഔന്നത്യം കൂടി കാണുന്നതു നല്ലതാ. അതു വ്യാപകമായി കാണണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ വരണം. അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ഉയരത്തിലും അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സെക്യുരിറ്റിയിലുമാ കുരിശുകളിരിക്കുന്നത്. ശ്രാമ്പിക്കൽ മെത്രാന്റെ മോതിരം ചുംബിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയുടെ ചിത്രം കാണാനിടയായി. അദ്ദേഹം കസേരയിൽ തന്നെയിരിക്കുമ്പോൾ,  പ്രായം ചെന്ന ആ അമ്മ കുനിഞ്ഞോ കൊച്ചുമുട്ടേൽ നിന്നോ മോതിരം മുത്തുന്നുവെന്നാണ് ചിത്രത്തിൽ നിന്നെനിക്കു മനസ്സിലായത്. എന്റെ മനസ്സിലാക്കലുകൾ പ്രകാരം അതിലൽപ്പം സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേയെന്നു സംശയം! ഗുരുനിന്ദക്കുപോലും ശിക്ഷ അഗ്നിയാണെന്നാണു ഭാരതീയ സങ്കൽപ്പം - അപ്പോൾ മാതൃനിന്ദക്കോ? മാതൃദേവോ ഭവ! ഗുരുവിന്റെയും രണ്ടു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നയാളാണമ്മ. അതുകൊണ്ടാണല്ലൊ സഭയുടെ രക്ഷകയായി കന്യകാമറിയത്തെ പ്രതിഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാതാ-പിതാ-ഗുരു-ദേവാ - ഇതാണു ക്രമം. ഭൂമിയില്‍ ജന്മംതന്ന മാതാവ് പ്രഥമസ്ഥാനത്തിലും, മാതാവിലൂടെ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കിയ പിതാവ് രണ്ടാമതും, മാതാപിതാക്കള്‍ വിദ്യാരംഭത്തിലൂടെ കുട്ടിയെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാര്‍ മൂന്നാമതും, എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവം നാലാമതുമാണ്. 'മാതാ-പിതാ-ഗുരു-ദൈവം' എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് ഭക്തി രൂപപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നതും. മാതാപിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നു പറയുന്ന ഒരു പ്രമാണവുമുണ്ടെന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ കുറ്റം പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? അഞ്ചരമീറ്റർ തുണി, ഒരാളിൽ കണ്ടമാനം മാറ്റം വരുത്തുന്നു! പ്രായത്തിൽ മൂത്തവരെ കണ്ടാൽ എണീറ്റു കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള വൈദികർ നമുക്കു കുറവായതുകൊണ്ടാണ്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞും ഇങ്ങിനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചും പോകുന്നത്. ദുർമ്മാതൃക കാട്ടുന്ന വൈദികരേയും മെത്രാന്മാരേയും ധ്യാനകുരുക്കന്മാർ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിന്റെ പടം വരച്ച് അതിലേക്കു തള്ളിവിടുമായിരിക്കും! 

ഏതായാലും, ഇത്രയും ഊഷ്മളമായയൊരത്മായാ-പുരോഹിത ബന്ധം വേറോരു സഭയിലും കാണാനിടയില്ല. അച്ചന്മാർ മദ്ബഹായിൽ നിന്നു വീശുന്നു; അത്മായർ വെയിറ്റിങ് ഷെഡ്ഡുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയാകളിലും നിന്നു വീശുന്നു. മദ്ബഹായിൽ നിന്നുള്ള മറുപടിക്കവസരമില്ലാത്ത ഗോളുകൾ തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രതികരണവും ഇതെ റ്റോണിൽ ഉണ്ടാവാനാണൂ സാദ്ധ്യത. 

എന്തെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങളാണ്, ഇംഗ്ഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ രൂപതക്കു മാർഗ്ഗഭ്രംശം വരാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഇംഗ്ഗ്ലണ്ടിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം മര്യാദക്കു പറയുക, കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നാട്ടാരേക്കൊണ്ട് പറയിക്കുക; എന്നിട്ടും വഴങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരക്സരണി പ്രയോഗിക്കുകയെന്നതാണ് നിലവിൽ ആ കൂട്ടായ്മയുടെ പരിപാടി. ഈ പരിപാടി അവിടെ വിജയിച്ചാൽ യൂറോപ്പ്, അമേരിക്കാ, ആസ്ട്രേലിയാ, ചെന്നൈ മുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കു തന്നെയും രൂപതാതലത്തിൽ ഇതു വ്യാപിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. വിടരുത്; ആരും വിടരുത്; ഒരൊറ്റ അത്മായന്റെ പരാതിയും സൗമനസ്യപൂർവ്വം കേൾക്കുകയോ അതിനു ശരിയായ പരിഹാരമുണ്ടാക്കുകയോ മെത്രാന്മാർ ചെയ്യരുത്. അങ്ങിനെ സഭക്കു കളങ്കം വരുത്താതെ എല്ലാരും നോക്കുക; അപ്പോ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും. ഒരു വിശ്വാസിനീഭർത്താവ് മുളന്തുരുത്തിയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ, ഓരോ പള്ളിമുറിയിലും നാട്ടുകാർ ചെന്ന് സർവ്വസരസ്വതി പാടട്ടെയല്ലേ? അവിടുത്തെ കൊച്ചച്ചനൊരുഗ്രൻ 'ഓപ്പൺ' സെൽഫിയെടുത്ത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഭാര്യക്കു വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചുകൊടുത്തുകഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് താൻ നിൽക്കുന്നതു മുളന്തുരുത്തിയിലാണല്ലോന്നു കൊച്ചച്ചനോർമ്മ വന്നത് - മണ്ടൻ! 

എല്ലാരും അറിയുക, ലോകത്തിലൊരൊറ്റ ശരിയേയുള്ളൂ - അതു സീറൊ മലബാറിന്റേതാണു താനും. ഈ ശരിയുണ്ടാകാൻ യേശുവിന്റെ ജനനവും കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കൂടി നാം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. പവ്വം ഇവിടെ ജനിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ സംഭവം വീണ്ടും നീണ്ടേനെ. കേരളത്തിലൊരിടവകയിൽ ഒരു കത്തോലിക്കാ വൈദികൻ പതിന്നാലു ഭവനരഹിതർക്കു സ്വന്തമായി വീടു വെച്ചുകൊടുത്തു. ശരിയോ തെറ്റോ? ശരിയായിരുന്നെങ്കിൽ വികാരിയച്ചൻ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതു പള്ളിയിൽ പറഞ്ഞേനെയല്ലേ? അത്മായൻ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളും ബുള്ളറ്റിനിലൂടെ വരില്ല. ശരിയൊക്കെ തെറ്റെന്നും തെറ്റൊക്കെ ശരിയെന്നും തോന്നുന്ന റീത്തോഫീലിയായെന്ന രോഗം വ്യാപകമായി പലരേയും ആക്രമിക്കുന്നു. ഒരു ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്സ് സിസ്റ്റർ പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കരണക്കുറ്റി നോക്കിയൊരെണ്ണം കൊടുത്തെന്നു കേസ്; മഠം അതു വിശകലനം ചെയ്താൽ ശരിയെന്നേ തോന്നൂ - അതാ സ്ഥിതി! ബഹു. കന്യാസ്ത്രി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വേദപാഠകുർബ്ബാനയുടെ ഇടക്കു പള്ളിയിൽനിന്നിറക്കി വിട്ട കേസു വന്നപ്പോഴും മഠം കന്യാസ്ത്രിയുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. 'ന്യുമാനെ' പ്രതിഷ്ടിക്കാൻ പ്രൊഫ. ജോസഫെന്ന 'ഓൾഡ് മാനെ' കോളെജിൽ നിന്നൊഴിവാക്കിയത് ശരിയെന്നു തന്നെയായിരുന്നു കോതമംഗലത്തിന്റെ സ്റ്റാന്റ്; ഇടുക്കി മെത്രാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ തെറി പറഞ്ഞത് തെറ്റെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പത്രക്കുറിപ്പുകളൊന്നും വാഴത്തോപ്പിൽ നിന്നിറങ്ങിയതായി അറിവില്ല ('തിരുശ്ശരീര'ത്തേക്കാൾ പകിട്ടുള്ളത് 'തിരുമേനി'ക്കു തന്നെ); ദളിതന്റെ ശവം പള്ളിസിമിത്തേരിയുടെ അടുത്തുനിന്നു മാറ്റിയതും ശരിയായിരുന്നില്ലെന്ന് സഭാ വക്താക്കളാരും പറഞ്ഞതായി ഇതുവരെ അറിവില്ല.

വക്താവ് പറയുന്നത് സഭ വിട്ടു പോയ വൈദികർ വൈദികരല്ലെന്നാണ്. ഇതു കേട്ടിട്ട് ളോഹക്കെന്താ രണ്ടു നിറമാണോന്നു ചോദിച്ചത്, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ് പത്രം. കർത്താവേ! മൂന്നു പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടും പത്രോസിന്റെ ശിക്ഷ്യത്വം അങ്ങുന്നെടുത്തു കളഞ്ഞില്ലല്ലോ; ഒറ്റു കൊടുക്കുമെന്നറിയാവുന്ന യൂദാസിന്റെയും ശിക്ഷ്യത്വം അങ്ങെടുത്തുകളഞ്ഞില്ലല്ലൊ! ഏഴിന്റെയും എഴുപതിന്റേയുമൊക്കെ കണക്കീ വയസ്സന്മാർക്കറിയത്തില്ലെന്നുണ്ടോ സർവ്വേശ്വരാ? പൗരോഹിത്യമുപേക്ഷിച്ചു തെണ്ടാൻ പോയയാളുടെ അടുക്കൽ പോയി മാർപ്പാപ്പാ കുമ്പസ്സാരിച്ചു. പിന്നാ കാക്കനാട്ടുനിന്നുള്ള വക്താവിന്റെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം! അത്മായൻ ചോദ്യം തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ. ബ്രിസ്ബണിൽ ഒരല്മായനെ ഒലത്താനിറങ്ങിയവർ അവസാനം പരസ്യമായി ക്ഷമപറഞ്ഞു പ്രശ്നം തീർത്തു. ഒല്ലൂരിലും അതു തന്നെ സംഭവിച്ചു. കാലം പഴയതല്ലെന്ന് ഓർക്കുക. ലോകം മുഴുവൻ അത്മായർ വാളും പരിചയുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലും ഗൾഫിലും ചെന്നൈയിലുമൊക്കെ രൂപത വരാൻ എന്താ താമസിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലാത്ത വിശ്വാസികളില്ല. ഇടിയും കുത്തുമായി എത്ര നാളീ സഭ മുന്നോട്ടു പോകും? 2012 ൽ അല്മായാശബ്ദം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാലു പേരാണുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നു ലോകം മുഴുവൻ പിന്തുണക്കാർ! 


കേരളത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു വരുന്നു, തെക്കേ വശത്തുനിന്നാണു വരുന്നത്. ഒരു വൈദികൻ 20 ഓളം വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളെ മറയില്ലാതെ 'ഉപദേശിച്ചു'വെന്നാണ് കാറ്റ് എല്ലാരേം അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫെയിസ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങിനെ വായിക്കുന്നു (ചിത്രം കാണുക). കാറ്റിനെത്തേടി ആളുകൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.കാറ്റേ നീ പോകരുതിപ്പോൾ, കാറേ നീ വീശരുതിപ്പോൾ...! 

അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും അകറ്റാന്‍

ജോര്‍ജ് മൂലേച്ചാലില്‍
(എഡിറ്റോറിയല്‍, സത്യജ്വാല, ഒക്ടോബര്‍ 2016)

തിരുനാള്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കൊരു പുനര്‍വായന' എന്ന തന്റെ ലേഖനത്തില്‍, ''ഊട്ടുനേര്‍ച്ച പുനഃപരിശോധിക്കണം, വിശുദ്ധരുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥ്യശക്തി പരസ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത അഭികാമ്യമല്ല, നേര്‍ച്ചപ്പണം ധൂര്‍ത്തടിക്കുന്നതു നീതീകരിക്കാനാവില്ല, ലാളിത്യത്തിന്റെ മാതൃകകളായിരുന്ന വിശുദ്ധരുടെ തിരുനാളുകള്‍ ആഡംബരമാക്കുന്നതില്‍ അനൗചിത്യമുണ്ട്, സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയ കാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍കൊണ്ട് തിരുനാളുകളെ ക്രൈസ്തവസാക്ഷ്യത്തിന്റെ അവസരങ്ങളാക്കണം'' എന്നൊക്കെ സീറോ-മലബാര്‍ മേജര്‍ ആര്‍ച്ചുബിഷപ്പ് കര്‍ദ്ദിനാള്‍ ആലഞ്ചേരി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതായി 2016 ആഗസ്റ്റ് 18-ലെ പത്രങ്ങളില്‍ കാണുകയുണ്ടായി. ആഗസ്റ്റ് 28-നു സമാപിച്ച 42-ാമത് സീറോ-മലബാര്‍ മേജര്‍ ആര്‍ക്കി എപ്പിസ്‌കോപ്പല്‍ അസംബ്ലിയിലും, പാവങ്ങളുടെ പക്ഷംചേരുന്നതു സംബന്ധിച്ചും ദേവാലയനിര്‍മ്മാണത്തിലെ ധൂര്‍ത്തിനെതിരായും സ്ത്രീ-പുരുഷസമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുമൊക്കെയുള്ള കുറെ നല്ല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നുവന്നുവെന്നും അതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസിസമൂഹത്തിനു പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍ നല്‍കുമെന്നും വാര്‍ത്തകളില്‍ കാണുകയുണ്ടായി.
കേരളത്തിലുള്ള സഭാനവീകരണപ്രസ്ഥാനങ്ങളെങ്കിലും നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടുപോന്നിരുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയും അനുകൂലമായ പ്രസ്താവനകളുമെല്ലാം ഉണ്ടായി എന്നതില്‍ ഈ സ്വതന്ത്രസഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അതോടൊപ്പംതന്നെ, ഇതെല്ലാം കേവലം പ്രസ്താവനകളില്‍ ഒതുങ്ങാതിരിക്കാന്‍, സഭയില്‍ തുടരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും അനാചാരങ്ങള്‍ക്കും അനീതികള്‍ക്കുമെതിരെ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓര്‍മ്മിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാരണം, ഈ പ്രസ്താവനകളൊന്നും ആത്മാര്‍ത്ഥതയോടെ നടത്തിയതല്ലെന്നും, അതിനവര്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധിതരായിത്തീരുകയായിരുന്നുവെന്നുമുള്ളതാണു സത്യം. മെത്രാന്മാര്‍ക്കും മൊത്തം പൗരോഹിത്യത്തിനുതന്നെയുംനേരെ, ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഉതിര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമര്‍ശനശരങ്ങളില്‍നിന്നു മുഖം സംരക്ഷിക്കാനും, ജനങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍ തുടര്‍ന്നും എളിമയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയുമായ ഒരു മുഖം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുംവേണ്ടി നടത്തിയതാണ് ഈ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ എന്ന് അവര്‍ക്കുപോലും നിശ്ചയമുണ്ടാകും.
പുതിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച്, 'വിശ്വാസികള്‍ക്കു പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍ നല്‍കു'മെന്ന പ്രസ്താവനതന്നെ ഇതിനു പിന്നിലെ കാപട്യവും ആത്മാര്‍ത്ഥതയില്ലായ്മയും വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതായത്, 'അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ആര്‍ഭാടങ്ങളും സ്ത്രീവിവേചനവുമെല്ലാം നടമാടുന്നത് വിശ്വാസികളുടെയിടയിലാണ്. അവരെ നേരെയാക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങളിതാ തിരുമനസ്സായിരിക്കുന്നു' എന്ന്! തങ്ങള്‍ ഇതില്‍നിന്നെല്ലാം മുക്തരാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ സ്വയംനീതീകരണമനോഭാവമില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍, 'വൈദികര്‍ക്കു പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ നല്‍കും' എന്ന വിധത്തിലെങ്കിലുമാകുമായിരുന്നു, സിനഡിന്റെ പ്രസ്താവന. കാരണം, വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകളില്‍ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും വിത്തുകള്‍ വിതയ്ക്കുന്നതും നട്ടുനനച്ചുവളര്‍ത്തുന്നതും പൗരോഹിത്യമാണ്. ആധികാരികസഭ പേരു വെട്ടിയ 'ഇല്ലാവിശുദ്ധരു'ടെ പേരുകളില്‍പ്പോലും നൊവേനകളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനാചാരപാരമ്പര്യങ്ങളും നടപ്പാക്കി അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച് മെത്രാന്മാരുടെ അനുവാദത്തോടെ മനുഷ്യരെ ചൂഷണംചെയ്യുന്നത്, പുരോഹിതരല്ലാതെ മറ്റാരാണ്! വേഷവിധാനങ്ങളില്‍ വര്‍ണ്ണപ്പകിട്ടും ആര്‍ഭാടവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും സിംഹാസനപ്രൗഢി കാട്ടുന്നതും മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരുമല്ലാതെ മറ്റാരാണ്? ജനഹിതത്തെ അവഗണിച്ച്, ലളിതസുന്ദരവും ബലവത്തുമായ അവരുടെ പള്ളികള്‍ പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ ആര്‍ഭാടപ്പള്ളികള്‍ പണിയാന്‍ ഇടവകക്കാരെ നിര്‍ബ്ബന്ധിക്കുന്നതും പൗരോഹിത്യമാണ്.
സ്ത്രീ-പുരുഷസമത്വമില്ലായ്മ സഭാഘടനയ്ക്കുള്ളിലുള്ളത്ര വേറെ എവിടെയാണുള്ളത്?' കന്യാസ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായും അല്ലാതെയും ചൂഷണംചെയ്യുന്ന പുരോഹിതരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവര്‍ക്കിരകളായിത്തീരുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയും നാടുകടത്തിയുമൊക്കെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീവിവേചനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? അദ്ധ്യാപികമാരായ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ ശമ്പളത്തില്‍നിന്നൊരു ഭാഗം 'നോക്കുകൂലി'യായി വസൂലാക്കുകയും അദ്ധ്യാപകപുരോഹിതരെ അതില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപതയുടെ നടപടി എത്രയോ വലിയ സ്ത്രീവിവേചനമാണ്! ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മെത്രാന്മാരും അവരുടെ കീഴിലുള്ള പുരോഹിതരുമാണെന്നിരിക്കേ, അവ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ വിശ്വാസിസമൂഹത്തിനു നല്‍കിയിട്ടെന്തു കാര്യമാണുള്ളത്?
നേര്‍ച്ചപ്പണം ധൂര്‍ത്തടിക്കുന്നതാരാണ്? ബ്രഹ്മാണ്ഡ അരമനകളും ആഡംബരകാറുകളും മെത്രാഭിഷേകമാമാങ്കങ്ങളുമെല്ലാം ഈ നേര്‍ച്ചപ്പണത്തിന്റെ ധൂര്‍ത്തല്ലേ? കുറ്റവാളികളായ പുരോഹിതരെയും മെത്രാന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കാനും വിശ്വാസികള്‍ക്കെതിരെ കേസു നടത്താനും സുപ്രീം കോടതിവരെ പോകുന്നതും ഈ നേര്‍ച്ചക്കാശിന്റെ ദുരുപയോഗവും ധൂര്‍ത്തുമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? ഇവയെല്ലാം നിര്‍ത്തലാക്കാന്‍ വിശ്വാസിസമൂഹത്തിനു മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുന്നത് ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ നല്ലതുതന്നെ!
കേരളസമൂഹത്തില്‍ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടുകളും നേരിടുന്ന ദളിതകത്തോലിക്കരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി ഒരു ചെറുവിരലെങ്കിലും അനക്കുകയോ, ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സിനഡില്‍ ഒന്നു പരാമര്‍ശിക്കുകപോലുമോ ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ മെത്രാന്മാര്‍ പാവങ്ങളുടെ പക്ഷംചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നുവത്രെ! എന്തൊരു നീതിബോധം! ആയിരക്കണക്കിന് സഭാസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പ്രവേശനത്തിനും നിയമനങ്ങള്‍ക്കും ദളിത്കത്തോലിക്കര്‍ക്ക് സംവരണം നല്‍കരുത് എന്ന് സഭാസമൂഹം എന്നെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇന്നോളം ഒരു കേട്ടുകേള്‍വിപോലുമില്ല. അതായത്, അത് നല്‍കാതിരിക്കുന്നതും സഭാപൗരോഹിത്യംതന്നെ.
ചുരുക്കത്തില്‍, അടിയന്തിരമായി പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളായി മാര്‍ ആലഞ്ചേരിയും മെത്രാന്‍ സിനഡും കണ്ടെത്തിയ മുഴുവന്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളും അവരുടെയും അവരുടെ കീഴിലുള്ള പുരോഹിതരുടെയും സൃഷ്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, അവയുടെ പരിഹാരത്തിന് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആത്മവിമര്‍ശനവും തിരുത്തലുകളുമാണ് ആദ്യമുണ്ടാകേണ്ടത്. അതിനവര്‍ തയ്യാറാകുന്നപക്ഷം, വിശ്വാസിസമൂഹം അതിനോടു തീര്‍ച്ചയായും സഹകരിക്കും. അപ്പോള്‍ മാത്രമേ സഭാസമൂഹത്തിനു മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ.
സഭയിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും കാര്യമെടുത്താല്‍, അവ ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമായി കാണാനുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികഉള്‍ക്കാഴ്ച ബഹുഭൂരിപക്ഷം മെത്രാന്മാര്‍ക്കും പുരോഹിതര്‍ക്കും ഇല്ല. അതുള്ളവര്‍ക്കാകട്ടെ, അതു വിളിച്ചുപറയാനുള്ള ധാര്‍മ്മികധീരതയുമില്ല. യഥാര്‍ത്ഥ ദൈവവിശ്വാസവും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ദൈവപരിപാലനയിലുള്ള വിശ്വാസവും സഭാധികൃതര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍, ആ വിശ്വാസം പകര്‍ന്നുകൊടുത്ത് ജീവിതത്തെ ശാന്തമായി നേരിടാനുള്ള ആത്മബലവും പക്വതയും ജനങ്ങളില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ അവര്‍ക്കു കഴിയുമായിരുന്നു; വിശ്വാസികളെ 'ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും അവന്റെ നീതിയും' തേടുന്നവരും അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നേടുന്നവരും (മത്താ. 6:33) ആക്കി മാറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ സാധിക്കണമെങ്കില്‍, സഭയെ നയിക്കുന്നവര്‍ ആത്മീയനിറവുള്ള ആചാര്യന്മാരും സത്യം ജ്വലിക്കുന്ന ധീരപ്രവാചകരും ആകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു പക്ഷേ, സാത്താന്‍ വച്ചു നീട്ടുന്ന സമ്പത്തും അധികാരവും പ്രതാപങ്ങളും യേശുവിനെപ്പോലെ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍, ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നതിനായി മാമോന്‍ സേവ വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കാന്‍, തയ്യാറാകുന്നവര്‍ക്കു മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളുവല്ലോ.
പ്രവാസിമലയാളികത്തോലിക്കരുടെ സഭാപൈതൃകസംരക്ഷണത്തിനെന്ന പേരില്‍, അവരുടെ ഹിതത്തിനു വിപരീതമായി, അവരുടെ പോക്കറ്റില്‍ കൈയിട്ടുവാരിക്കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവന്‍ റീത്തധിനിവേശം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീറോ-മലബാര്‍ മെത്രാന്മാരുടെ ആ നീക്കം മാത്രംമതി, അവരുടെ സാമ്പത്തിക-അധികാരക്കൊതികളും സ്വമഹത്വകാംക്ഷയും നേര്‍ബുദ്ധിയുള്ള ആര്‍ക്കും വ്യക്തമായി കാണാന്‍; ഒപ്പംതന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സുകളെ ഭരിക്കുന്നത് ആദ്ധ്യാത്മികതയല്ലെന്നും ഭൗതികവാഞ്ഛകളാണെന്നു കാണാനും.
കേരളസഭയിലെ എല്ലാ അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും അനാചാരങ്ങള്‍ക്കും അടിസ്ഥാനകാരണം സഭാദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെയും അവരുടെ കീഴ്ജീവനക്കാരെപ്പോലെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പുരോഹിത-കന്യാസ്ത്രീവൃന്ദങ്ങളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മികശൂന്യതയും ആദ്ധ്യാത്മികലേബലിലുള്ള ഭൗതികവ്യഗ്രതകളുമാണെന്ന് അല്പമൊന്നു നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കും കണ്ടെത്താനാകും. നേര്‍ച്ചപ്പെട്ടി വച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രതിമാവണക്കങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നേര്‍ച്ചകാഴ്ചകളും അന്ധവിശ്വാസാചാരങ്ങളുടെ ഗണത്തില്‍പ്പെടുന്നു. 'നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സ്വര്‍ഗീയപിതാവ് അറിയുന്നു. അതേക്കുറിച്ചു നിങ്ങള്‍ ആകുലരാകേണ്ട' എന്ന് യേശു പറയുമ്പോള്‍, ദൈവത്തോടു വക്കാലത്തുപറയാന്‍ ശേഷിയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ച്, കാര്യസാധ്യത്തിനായി മനുഷ്യരെ ഓരോരോ വിശുദ്ധരുടെ പ്രതിമകള്‍ക്കു മുമ്പിലേക്കു പറഞ്ഞുവിടുകയാണു പൗരോഹിത്യം! 'സ്വകാര്യവ്യഗ്രതകളില്‍ മുങ്ങിപ്പോകാതെ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുന്നപക്ഷം, എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങള്‍ നിവൃത്തിച്ചുകിട്ടു'മെന്ന യേശുവിന്റെ വാക്കുകളില്‍ വിശ്വാസമുറപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ, ഓരോരുത്തരെയും സ്വന്തം കാര്യങ്ങളില്‍ത്തന്നെ കെട്ടിയിട്ട് വിഹ്വലമനസ്‌കനും സ്വകാര്യമാത്രപരനും അന്ധവിശ്വാസിയുമാക്കുന്നു, സഭാപൗരോഹിത്യം. അങ്ങനെ, യേശുവിരുദ്ധമായ തന്‍കാര്യസുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയും, അതിനായി കഴുന്നെടുക്കല്‍, അടിമവയ്പ്പിക്കല്‍, നൊവേനകള്‍, തീര്‍ത്ഥാടനങ്ങള്‍ മുതലായ അനാചാരങ്ങള്‍ക്കാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കിക്കൊടുക്കുകയുംചെയ്തു പണസമ്പാദനം നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കുകയാണിന്നു സഭ. ഇതിന്റെയെല്ലാം മാനേജര്‍മാര്‍മാത്രമാണിന്നു സഭാദ്ധ്യക്ഷന്മാര്‍. അവര്‍ക്കെങ്ങനെ, അവരിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവടുവെട്ടാനാകും! ഇന്നത്തെ നിലയില്‍ അതു സാധ്യമാവില്ലതന്നെ.
അതിനുസാധിക്കണമെങ്കില്‍, അതിനുമുമ്പ് സഭാപൗരോഹിത്യംതന്നെ തങ്ങളിന്ന് എത്തിനില്‍ക്കുന്ന നിലപാടുകളെ യേശുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ സമൂലമായ പുനഃപരിശോധനയ്ക്കും തിരുത്തലുകള്‍ക്കും ധീരതയോടെ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആത്മാന്വേഷത്തിലൂടെ, തന്നെ ചൂഴ്ന്നുനില്‍ക്കുകയും തന്നില്‍ കുടികൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുകയും തന്റെ ആ സത്തയില്‍ മുഴങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ദൈവവചനങ്ങള്‍ക്കു കാതുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം പുരമുകളില്‍ കയറിനിന്ന് നിര്‍ഭയം വിളിച്ചുപറയാന്‍ ധൈര്യപ്പെടേണ്ടതുമുണ്ട്. ദൈവവിളികേട്ട് പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കിറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടവരില്‍ ഒരു ശതമാനംപേരെങ്കിലും ഈ യഥാര്‍ത്ഥ ദൈവവിളിക്കു കാതുകൊടുക്കാന്‍  തയ്യാറായാല്‍ മതി, ഇന്നത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും മാമോന്‍ഭരണവും സഭയില്‍നിന്നു നിഷ്‌ക്രമിച്ചുകൊള്ളും.
ജ്ഞാനവും ആത്മീയതയും നിറഞ്ഞ എത്രയോ നല്ല വൈദികര്‍, അധികാരപ്രമത്തവും സാത്താനികവുമായ ഇന്നത്തെ സഭാഘടനയ്ക്കുള്ളില്‍ തങ്ങളുടെ എല്ലാ അറിവുകളും കഴിവുകളും, തങ്ങളുടെ അന്നം മുട്ടുമോ എന്നു ഭയന്ന്, പറയ്ക്കടിയിലെന്നപോലെ പൂഴ്ത്തിവച്ച്, അസ്വസ്ഥരായി കഴിയുന്നു! നന്മയും കാഴ്ചപ്പാടുമുള്ള എത്രയോ കന്യാസ്ത്രീകള്‍, വായൊന്നു പൊളിച്ചാല്‍ ജീവിതം തകരുമെന്നു ഭയന്ന് ആവൃതികള്‍ക്കുള്ളില്‍ എല്ലാം സഹിച്ചു കഴിയുന്നു! യേശുവില്‍ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശിരസ്സുയര്‍ത്തി ഒന്നു നിവര്‍ന്നുനില്‍ക്കാന്‍ ഇവരില്‍ കുറേപേര്‍ക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാല്‍മതി, ആ നിമിഷം സഭയില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മാറിമറിയാനാരംഭിക്കും. ... പേടിച്ചതിനു വിപരീതമായി, സംരക്ഷിതരും ജനഹൃദയങ്ങളില്‍ ഉന്നതസ്ഥാനമുള്ളവരുമായിത്തീരും, അവര്‍. അന്യഥാ പാഴായിപ്പോകുമായിരുന്ന അവരുടെ ജീവിതങ്ങള്‍ സഫലമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

കേരളക്രൈസ്തവസമൂഹം കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഒന്നിനൊന്നു പ്രബുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രജാസമാനരായിരുന്ന അത്മായര്‍ സഭാപൗരന്മാര്‍ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കു വളരുകയാണ്. വളരെ പ്രകടമല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അനുരണനങ്ങള്‍ പുരോഹിത-കന്യാസ്ത്രീവിഭാഗങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൗരബോധത്തിനുമുമ്പില്‍ പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനാകാതെ സഭയിലെ രാജകീയപൗരോഹിത്യം വിറളിപൂണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനനുസൃതമായി, ഒരു വശത്ത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തി വിശ്വാസികളെ പ്രജകളും അടിമകളുമാക്കാനുള്ള ശ്രമവും മറുവശത്ത്, എല്ലാം പുനഃപരിശോധിക്കാം, മാറ്റാം എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു പിടിച്ചുനില്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുകയാണ്... എണ്ണം എത്രയുണ്ടെങ്കിലും പ്രജകളൊരിക്കലും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച്, എണ്ണത്തിലെന്നും കുറവെങ്കിലും ഉള്ളുണര്‍വ്വു നേടിയ പൗരന്മാരാണ് എന്നും എവിടെയും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. കേരളസഭയില്‍ ഒരു നാവോത്ഥാനചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ സഭാസമൂഹത്തിലെന്നപോലെ, പുരോഹിത-കന്യാസ്ത്രീവിഭാഗങ്ങളിലും ഈ പൗരബോധമുണര്‍ന്ന് തമ്മില്‍ കൈകോര്‍ക്കാന്‍ ഇടവരട്ടെ!