Translate

Tuesday, June 14, 2016

സഭകളുടെ നാഥൻ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും !

 സഭകളുടെ നാഥൻ ക്രിസ്തുവാകട്ടെ ഇനിയെങ്കിലും   !                                                                                                                                            "ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സനാഥർ"!... കാതോലിക്കാബാവാ !                                                              ഈ ശീര്ഷകം ഇന്ന് മലയാലള മനോരമയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അറിയാതെ ഞാനിതു എഴുതിപ്പൊകുകയാണു ;ആടുകളെ, മാപ്പ്!   "ക്രിസ്തു നായകനെന്നു" തലമുറകൾ വീമ്പടിച്ച ഈ സഭകൾ, ദൈവത്തെ അറിയാത്ത പൌരോഹിത്യം കാരണം [ദൈവസ്നേഹം അറിയാത്തതുമൂലം]തമ്മിലടിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ അപമാനിച്ചത് കാരണം കാലഹരണപ്പെട്ടതായി ! "പ്രാർഥിക്കാൻ പള്ളിയിൽ പോകരുതെന്നു "കല്പ്പിച്ച ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഒരു സഭയുടെയും നായകനും രക്ഷകനും അല്ലായിരുന്നു ! പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിനെ വീഞ്ഞിലാക്കി/ഗോതമ്പിലാക്കി വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ കാശുകൊണ്ട് തിമിര്ത്തു ഉല്ലസിച്ചു, 'പൌരോഹിത്യം' സ്വയം 'രാജകീയമായി'; /കൊടിവച്ച കോടികളുടെ കാറിലുമായി! അരമനകളിലും ദേവലോകങ്ങളിലും പള്ളീയുറങ്ങിയ                  ഇവറ്റകൾക്കൊരു 'നാഥൻ' ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നല്ലോ ഈ കുരുടന്മാർ ജനമെന്ന കുരുടന്മാരായ ആടുകളെ ഇത്രകാലം  നയിച്ചിരുന്നതെന്നത് കാലം കണ്ട വലിയ               കൊലച്ചതിയുമായി !                                                                                                                            മാറി മാറി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളെയും, അതിലെ മാറിമാറി വരുന്ന  മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും നായകനായി അല്ല "നാഥനായി" ആരാധിച്ചാൽ എന്റെ സാമസംഗീതത്തിലെ "ആശ്രയം ക്രൂശിലെ സ്നേഹം , വേദന ഏറ്റു പിടഞ്ഞൊരു സ്നേഹം ;ഈ പാപിയെ ചേർത്തിടാൻ മാനവനായോരു സ്നേഹം ,കാൽവരി യാഗമായ് തീര്ന്നൊരു സ്നേഹം "എന്ന[in  youtube ' samuelkoodal  samasamgeetham ' ] ഗാനം കള്ളമാകുമല്ലോ ഈ കലികാലകത്തനാരന്മാരുടെ മുന്നിൽ?!  മനുഷ്യാ, കളർ കുപ്പായം അണിഞ്ഞു വേഷംകെട്ടിയ പൌരോഹിത്യമേ , നീ ദൈവത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ ഒരുകാലത്തും ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു ! അവനും അവന്റെ അംശമായ മനനമുള്ള മനുഷ്യനും നിന്നെ ആവശ്യവുമില്ല ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും എന്നോര്ത്ത് സ്വയം ആത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കുക .! ആത്മാവിനെ അറിയാൻ നാണക്കേട്‌ വെടിഞ്ഞു "ഭഗവത് ഗീത"  പള്ളിയിലും വീട്ടിലും വായിക്കുക !  എങ്കിൽ ഈ മുഖ്യൻ മരിച്ചാലും സഭ മിച്ചം കാണും ;ക്രിസ്തുവിനെ നാഥൻ ആക്കിയാലോ സഭ അമ്രിതവുമാകും. "കേള്പ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേള്ക്കട്ടെ"                                                                                        ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ആര്ക്കാനും ആവുമെങ്കിൽ അത് പുരോഹിതന് മാത്രം ! ക്രിസ്തുവിനെ "യേശുനാഥൻ" എന്ന് പുരോഹിതൻ കളിയാക്കി വിളിക്കുമെങ്കിലും, എന്നും പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ 'രക്ഷകൻ' രാജാവും ചക്രവര്ത്തിമാരും ആയിരുന്നല്ലോ! ക്രിസ്തീയത അട്ടിമറിച്ചതുതന്നെ റോമായിലെ ഒരു കൊൻസ്ടാന്റിൻ ചക്രവര്ത്തിയും, കുറെ കത്തനാരന്മാരും കൂടി ആയിരുന്നല്ലോ ! രാജാവിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുക, രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ കാര്യസാധ്യത്തിനായി വോട്ടു ബാങ്ക് കാണിച്ചു മോഹിപ്പിക്കുക വിരട്ടുക പ്രീണിപ്പിക്കുക എന്ന പല വശ്യതന്ത്രങ്ങളും കത്തനാരുടെ കീശയിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ! പാവം ബാവാ മുഖ്യനെ കണ്ടതും ആത്മീയ                      നാഥനായല്ല ,  പകരം ഭൌതീക നേട്ടങ്ങൾക്കു സഹായിയാകാൻ താല്ക്കാലിക നാഥൻ ആക്കിയെന്നെയുള്ളൂ ! സ്ഥിരമായി ഇവര്ക്കൊരു നാഥനും ഇല്ലതന്നെ ! അടുത്തമൂന്നു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ബാവാമാർ പുതിയ നാഥനെ കണ്ടെത്തിക്കൊള്ളും! ,ആടുകളെ നാം ഇതിൽ എന്തിനു വികാരം കൊള്ളണം? ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും ഇവരുടെ നാഥൻ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് ചരിത്രവും നമ്മോടു പറയുന്നു ! പിന്നെ നമുക്കെന്തിനീ കുരുടന്മാരായ ചൂഷകരായ വഴികാട്ടികളെ ആത്മീകാന്ധതയിൽ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആയവനെ തിരയുവാൻ ? നമ്മിലെ 'ജീവൻ' തന്നെയാണവൻ ! samuelkoodal ..                                                                                                         

No comments:

Post a Comment