Translate

Tuesday, May 26, 2015

പുരോഹിതരുംകന്യാസ്ത്രീകളുംവെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കെ. സി ആർ.എം. ദേശീയ സമ്മേളനം വിളിച്ചു

പുരോഹിതരുംകന്യാസ്ത്രീകളുംവെളിപ്പെടുത്തുന്നു.  കെ. സി ആർ.എം. ദേശീയ സമ്മേളനം വിളിച്ചു

.For Molly George, who is in her late forties, leaving the nunnery was not as smooth as it was for Maria. She actually ran away in fear of being raped and killed. George is also from Palai, Kottayam, and also joined the order as a way out of poverty. She joined the convent at the age of 17, and, after two years of training, was sent to the Andamans for social service. “Initially, I enjoyed the life [there]. I had a lot of things to do in service of the poor. Gradually, I realised that all was not well around me. I was sexually harassed by a Parish priest. When I wouldn’t give in to his advances, he started intimidating and spreading rumours about me. I complained to the Mother Superior, but was disappointed by her response. I was assigned work at a village quite far from the convent and had to walk 5-6 km every day. The road through the forest was often deserted and this man used to follow me. I was thoroughly scared. I was even afraid that he would kill me. I wrote to my sisters that I do not want to be another Abhaya [a nun who was famously murdered]. I decided to come back to Kerala. My elder sister sent a telegram that my mother was seriously unwell and so they allowed me to go. I never went back.”


Back home, George was supported by her three sisters, but her three brothers gave her a hostile welcome. They got her married off. In her case, there was no property to share, a common reason for brothers to treat their sisters exiting nunneries as pariahs. George’s husband was a former priest, but his family didn’t accept them. George, her husband and two children now live in Kottayam, and she does menial jobs to support the family.

1 comment:

 1. വികാരി വാഴാത്ത ഗാർലാണ്ട് മാമോൻ ചർച്ച്!.

  വികാര ജീവിയും, സ്ത്രീപീഡനക്കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് ഇടകക്കാർ അടിച്ച് വെളിയിൽക്കളഞ്ഞ
  ജോജിയുടെ സേവനത്തോടുകൂടി ഗാർലാണ്ടിൽ സ്ഥിരമായി വികാരിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആരും
  മുതിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ വികാരിയായിരുന്ന കുര്യാച്ചനെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച്ച ഹ്യൂസ്റ്റണിലുള്ള
  സീറോ മലബാർ ചർച്ചിൽ കുടിയിരുത്തും. ഗാർലാണ്ട് ഭരണത്തിന് നിലവിൽ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട്
  ക്നാന പള്ളിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ച ശബരിമാക്കൻ അച്ചനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻ ചാർജ്. വല്ല്യ
  കപ്യാരുടെ ശല്ല്യം സഹിക്കവയ്യാതെയാണ് കുര്യൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിലേക്ക് മാറുന്നതെന്നും ജനസംസരമുണ്ട്.
  ഗാർലാണ്ട് ഭരിക്കുന്നത് വല്ല്യ കപ്യാരാണ്, അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെ നടക്കുകയുള്ളു. കപ്യാർ
  ഭരണമായതിനാൽ കുര്യൻ വിർപ്പ് മുട്ടുകയായിരുന്നു. ക്നാന പള്ളിയിൽനിന്നും വിരമിച്ച അച്ചൻ
  ശബരിമാക്കൻ വേറെ പള്ളികളൊന്നും തരപ്പെടാതിരിക്കുംബോളാണ് ഈ അവസരം വീണുകിട്ടിയത്.
  ഒന്നുമില്ലാത്തതിൽ ഭേതമെന്നുകരുതിയാണ് ശബരിമാക്കൻ അച്ചൻ ഗാർലാണ്ടിലെ മാമോനുവേണ്ടി
  സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത്.

  വല്ല്യ കപ്യാരും കുര്യൻഅച്ചനും കൂടിയാണ് ഹാളിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രൂശിതരൂപം താഴെയിറക്കി
  ആക്രിരൂമിൽ തള്ളിയത്. അവിടെ മദ്യം വിളബുംബോൽ ക്രൂശിതരൂപം പാടില്ലെന്ന് ജേക്കബ്
  അങ്ങാടിയത്ത് നേരത്തെതന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൂശിതരൂപം ഹാളിൽനിന്നും
  എടുത്തുമാറ്റിയത്. ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും മാമോനുള്ളത് മാമോനും കൊടുത്തല്ലെ പറ്റൂ.

  ഗാർലാണ്ടിൽ എന്ത് നടക്കണം എന്ത് നടക്കണ്ട എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് കപ്യാരാണ്. വേണ്ടിവന്നാൽ
  അങ്ങാടിയത്തിനെവരെ താഴെയിറക്കാൻ ഈ കപ്യാർ വിചാരിച്ചാൽ നടന്നെന്നുവരും. അങ്ങാടിയുടെ
  സർവ്വ കൊള്ളരായ്മക്കും കൂട്ടുനിന്നത് ഈ കാവാലം കപ്യാരാണ്. കപ്യാരു ഗർഭം എന്നൊന്ന് ഉച്ചത്തിൽ
  തുമ്മിയാൽ മതി അങ്ങാടിയത്ത് പിന്നെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടില്ല, താനെ ചെറുതാകും കപ്യാരുടെ മുൻപിൽ.
  ഗാർലാണ്ടിലുള്ള മലയാളം പള്ളിയിൽ സാത്താനാണ് കുടിയിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ദൈവ സാമിപ്യം
  ഇല്ല. പള്ളിയുടെ മേൽക്കുരയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മാമോൻ കുരിശുവരെ തന്നെ താഴെവീണു, മാമോൻ
  വരെ ഭയക്കുന്നു പള്ളിയുടെ മുകളിലിരിക്കാൻ. ബ്ലോഗിൽ എഴുതുന്നത് എല്ലാം 99.9% നുണയാണെന്ന്
  വീംബിളക്കിയ അങ്ങാടിയത്ത് എന്നെങ്കിലും നേരുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ. കള്ള സന്യാസിയല്ലേ ഈ അങ്ങാടി.
  അങ്ങാടിയുടെ മാമോനേയും ക്ലാവർകുരിശിനേയും, ശിവലിംഗനിലവിളക്കിനേയും ഒന്നിച്ച് നാടുകടത്തണം.
  കള്ളനും കാപഠ്യനുമായ ഒരു ദരിദ്ര്യവാസി മെത്രാനാണ് ഈ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്ത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
  കീഴിലുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയുകയേ വേണ്ട, എല്ലാം ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവർ തന്നെ!!. അതാണ്
  പറയുന്നത് താനിരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പട്ടി കയറിയിരിക്കുമെന്ന്. ശുംഭൻ അങ്ങാടി.

  ReplyDelete