Translate

Friday, July 10, 2015

വീണ്ടൂം ബെംഗാളിൽ പള്ളി ആക്രമണം


പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൃഷ്ണഗർ രൂപതയിൽപ്പെട്ട തഹേർപൂർ പള്ളിയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതത്. 
സക്രാരി തുറന്ന നിലയിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള തെരുവിൽ നിന്നു ലഭിച്ചു....കൂടുതൽ വായിക്കുക (CCV) - Church desecrated in West Bengal!

No comments:

Post a Comment