Translate

Sunday, April 27, 2014

'Never go close to a Priest and Elephant' famous say of olden times..

Comment by George Scariah,  From Face book


A Catholic priest has allegedly raped a nine year old girl in Kerala


At a School Festival in South India an Elephant suddenly gets enraged, and attacks school Boy.
2 comments:

 1. 'Never go close to a Priest and Elephant' ഈ പഴംചൊല്ല് ഇന്ന് അല്മായശബ്ദ്ത്തിൽ മഷിപുരണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ വല്ലത്തൊരാശ്വാസം ! ഒറ്റയ്ക്കൊരു കത്തനാരെ ഒരു വീട്ടിലും യാതൊരു കാരണവശാലും കയറ്റരുതെന്ന് എത്രൊയോകാലമായി ഞാൻ കരയുന്നു .. കാരണം ആട്ടിൽതോലിട്ട ഈ ചെന്നായ് "when & where" എപോഴാണു കാണ്ടാമ്രിഗം ആവുക എന്നാരറിഞ്ഞു? അബലകളായ പെണ്ണാടുകൾ കുമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ വച്ചു പാപമോചനത്തിനായി അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നഗ്നത കത്തനാർക്കു കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതോടെ , ഈ കത്തനാർ ദൈവത്തിന്റെയും അപ്പച്ചനായ സ്ഥിതിയിലാകുംഅവള്ക്കും കത്തനാര്ക്കും ! ..ഈ മാനസീകാടിമത്തത്തിൽ സ്ത്രീകളാൽ വളര്ത്തപ്പെടുന്ന കുട്ടികളും ഈ മാനസീകാടിമത്തത്തിനു വിധേയരാകുന്നു ! "സ്വര്ഗസ്തനായ പിതാവിനെ" അറിയുന്ന ഒരുവനും, ഒരു പാതിരിയും പാസ്ടരും ഒരിക്കലും വേണ്ടേ വേണ്ടാ!
  ക്രിസ്തനീ,നീ ഇനിയെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മൊഴികൾ മനസിലാക്കൂ..ക്രിസ്തുവിനെ മനസിലാക്കാൻ ഒന്നാമതായി " bhagavath geetha " "ഗീത" കരൾക്കാംപിലാക്കം ചേട്ടന്മാരെ ...ഭാരതത്തിന്റെ സനാതന അദ്വൈത വേദാന്ത മതം ഉപേക്ഷിച്ച നമ്മുടെ മണ്ടന്പിതാകന്മാർ തള്ളികളഞ്ഞ മഹാഭാഗവതവും ഉപനിഷത്തുകളും നാം ഇനിയും ഓരോ ഹൃദയത്തിലും പേറണം ..തലമുറകളോടീ ദൂത് പറയുകയും വേണം...ഇതാണു നവീകരണ സുവിശേഷം !

  ഓരോ ക്രിസ്തീയനും പാലിക്കേണ്ട അവശ്യപ്രമാണം . 1.യാതൊരു കാരണവശാലും ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന പുരോഹിതനെ വീട്ടിൽ കയറ്റാതിരിക്കുക . 2. കപ്പിയാരോ മറ്റു പള്ളിപ്പരീശന്മാരോ പുരോഹിതനു ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം 3.അത്യാവശ്യകൂദാശകൾക്കല്ലാതെ ഇവറ്റകളെ വീട്ടിൽ കയട്ടുന്നവന് അയ്യോകഷ്ടം! 4.അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശു ഇവരുടെ കീശയിൽ പോകാതെ സ്വയം പിശുക്കനാവുക ,ആ പണം പാവങ്ങളെ നാം നേരിട്ടു സഹായിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക . 5. ഗോപസ്ത്രീകളുടെ മാതിരി ഭക്തിപരവശകളായ സ്ത്രീകളെ ഇവർ വശീകരിക്കും എന്നതിനാൽ, കുംബസാരം എന്ന "ചീപ്പുപാപമോചനം" ഈ നാറികൾ മൂലം വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുക . 6.തന്നിൽത്തന്നെ സദാ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ജീവചൈതന്യമാണു ദൈവം എന്ന വലിയ സത്യത്തിലേക്കു ഓരോ മനസും ഉറയ്ക്കുക..അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി (ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു).എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു = സ്വയം അറിഞ്ഞവൻ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു! 7. വി.മത്തായി 5/6/7 മൂന്നദ്ധ്യായങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം മനസിലാക്കുക.. നീ ക്രിസ്തുവിലായി= നീ പുരോഹിതനിൽ നിന്ന് മോചിതനായി.! ശുഭം....
  കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും കൊലയാളിക്കും സുഗമമായി വിഹരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇന്ന് മതവും രാഷ്ട്രീയവും ആയതുകാരണം; മതത്തിൽ ഏതുകള്ളനും കുപ്പായം (ളോഹ)കിട്ടുന്നതുപോലെ, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏതു കുറ്റിച്ചൂലിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റും കിട്ടുമെന്നായീ ! ഏതാഭാസനും ളോഹക്കൂട്ടണിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കൈമോശംവന്ന പാവം അച്ചായസമൂഹത്തിനയാൾ പരിശുദ്ധ്നാകുന്നതുപോലെ , ഏതു "കുറ്റിച്ചൂലിനെ" നിർത്തിയാലും മനനമില്ലാത്ത ജനം വോട്ടുചെയ്യുമെന്നുമായിചവറു രാഷ്റ്റ്രീയപ്പാർട്ടിക്കും ചിന്ത ! അതുകൊണ്ടുതന്നെയാകാം ആമാദ്മിപാർട്ടി "ചൂലു" തന്നെ ചിന്ഹവും ആക്കിയതും ! അതുപോലെ സഭാനവീകരണം സ്വപ്നം കാണുന്നജനം , (കത്തനാരുടെ socalled "കുഞ്ഞാടുകൾ") താൻ ആരുടേയും ആടും പൂടയുമല്ലന്നും, സ്വർഗസ്ഥനായപിതാവിന്റെ പുത്രനാണെന്നും(സ്വര്ഗസ്തനായ പിതാവേ എന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്ന ഏവനും) സ്വയം മനസിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു . "സ്വയം അറിഞ്ഞാൽ അറിവായ്, അറിവുതാൻ ആത്മമോദം "!
  ചൂഷകനായ പുരോഹിതനെ മശീഹാ എപ്രകാരം വെറുത്തുവോ അതുപോലെ നാമോരോരുത്തരും ഇവറ്റകളെ (എതുകളർ ളോഹ ധരിച്ചാലും) മനസിന്റെ നാലയലത്തുനിന്നും അകറ്റെണ്ടതും ആകുന്നു !...പാസ്റെർ/പുരോഹിത മേൽക്കോയ്മയിൽനിന്നും മോചനം കൊതിക്കുന്നവർ, ആത്മാഭിമാനമുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒത്തുചേരേണ്ട കാലം ഇതാ വന്നണഞ്ഞിരിക്കുന്നു ! "ഹൃദയം ദേവാലയം " എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ടെത്തൽ നമുക്കും ഇനിയെങ്കിലും ഉൾവിളിയാകട്ടെ ! ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ സ്ഥിരവാസിയായ ദൈവത്തെ "അറയിൽ കയറി വാതിലുകൾ അടച്ചു രഹസ്യത്തിൽ നിന്റെ പിതാവിനോട് ഒന്നാവുക "എന്ന മശിഹായുടെ സാരോപദേശം(st mathew 6/5) സകല മനസുകളും ഇനിയെങ്കിലും ഏറ്റുവാങ്ങുവീൻ....ഹൃദയസ്ത്നാണ് ദൈവം, അല്ലാതെ കത്തനാരു പറയുന്ന സ്വർഗസ്തനല്ല !..ഇതാ അവൻ സകല മനസുകളിലും "വീണ്ടും വരാറായി "! മനസാകുന്ന അറയിൽ അവനെ നമുക്ക് സ്വയം മൌനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ, ധ്യാനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ കണ്ടെത്താം..ഇതാണെൻറെ കർത്താവും ലോകരക്ഷകനുമായക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം !

  ReplyDelete

 2. അടുത്ത ഞായർ തൃശൂരിലെ പള്ളികളിൽ വായിക്കാനായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഇടയലേഖനത്തിന്റെ കരട്.
  കർത്താവിൽ വിശ്വാസികളായ പ്രിയ മക്കളെ,

  കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫാദര്‍ രാജുവിനെതിരെ നിങ്ങൾ കേട്ട ആരോപണം തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഒരു നിർദ്ധനയായ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് തന്‍റെ തുച്ചമായ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും ആദ്യ കുർബാനസ്വീകരനത്തിനുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുത്ത്, അത് ധരിക്കാൻ ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പികുമ്പോൾ പുരോഹിതന്റെ കൈയ്യിലെ നഖം അറിയാതെ കുട്ടിയുടെ രഹസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കൊള്ളുകയും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ മുറിവുമാണ് vivaadakkaaryam. നമ്മുടെ സഭയെയും വിശ്വാസത്തെയും തകർക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന വിലകുറഞ്ഞ ആരോപണം മാത്രമാണ് ഇത്. ഇതിന് പിന്നിൽ പുരോഗമനവാദികളും, കമ്യൂണിസ്റ്റ്കളുമെല്ലാം വലിയരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം സഭാവിസ്വാസികളെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. ഫാദർ രാജു തീര്‍ത്തും നിരപരാധിയാണ്. അദ്ദേഹം സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തു പോലും നോക്കുന്നത് സഭാനേതൃത്വത്തിന്‍റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടിട്ടില്ല. സഭാനേതൃത്വവും, ഇടവക പ്രതിനിധികളും അന്വേഷിച്ചതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒന്‍പതു വയസുകാരിയായ ഈ പെണ്‍കുട്ടി 4 വയസ്സുമുതൽ ദുർനടപ്പ്കാരിയാണ് എന്നതാണ്. നേര്‍വഴിക്കു നടത്താന്‍ ഇടവകയുടെ ചെലവില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിടാനുള്ള ആലോചനവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിന്‍റെ പേരിൽ ഫാദര്‍ രാജുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ നിയമനടപടി എടുക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ നമ്മൾ വിശ്വാസികൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ മുന്നോട്ട്‌ വരണം. ഇത്തരം നീചമായ വാർത്ത നൽകുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ വിശ്വാസ സമൂഹം ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം. പുരോഹിതന്‍റെ നഖം കൊണ്ട് സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ മുറിവ് പറ്റിയ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് ഇടവക ഫണ്ടിൽ നിന്നും നഷ്ടപരിഹാരമായി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ തിരുമാനിച്ച വിവരം എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സാധു കുടുംബത്തെ മാനുഷികപരിഗണന വച്ച് സഹായിക്കാന്‍ കാണിച്ച സഭയുടെ വിശാലമനസ്കതയെ എല്ലാവരും പ്രകീർത്തിക്കുകയും പുകഴ്ത്തുകയും, ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ, കർത്താവിൽ വിശ്വാസികളായ എല്ലാ പ്രിയ മക്കളെയും ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. Praise the Lord! Allelum oooooiyaaa.

  എന്ന് നിങ്ങളുടെ രൂപതാ മെത്രാൻ

  സിഫിലിസ് മാർ റുപ്പിയാനോസ്

  https://www.facebook.com/KCRMove?ref=hl

  ReplyDelete