Translate

Friday, March 3, 2017

മതാധിപത്യം കുലം കുത്തുമ്പോൾചാക്കോ കളരിക്കൽ

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയി കൊട്ടിയൂ സെറ് സെബാസ്റ്റ്യൻ കത്തോലിക്കാപള്ളി വികാരി റോബി വടക്കുംചേരി പതിനാറുവയസുകാരിയെ ഭിണിയാക്കി ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാകുകയും പിതൃത്വം പെകുട്ടിയുടെ അപ്പ ഏറ്റെടുക്കാ പത്തുലക്ഷം രൂപ കുടുംബത്തിന് കുകയുംചെയ്ത നീചകൃത്യങ്ങ സഭയ്ക്ക് മൊത്തത്തി നാണക്കേടിന് കാരണമായെങ്കിലും സീറോ മലബാ മെത്രാന്മാരെ സംഭവം വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. പെകുട്ടിയെ ബലാസംഗം ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് റോബി പോലീസ് പിടിയിലായി. ദൈവത്തിനും ഇടവകക്കാക്കും ഇടനിലക്കാരനായ 'വൈദിക' ഇത്രയും നീചകൃത്യം ചെയ്യാ സഹായകമായത് വൈദികരുടെ ഏതു വൃത്തികേടും കുറ്റകൃത്യവും മെത്രാന്മാരും സഹവൈദികരും കണ്ടില്ലായെന്നു നടിക്കുകയും സഭയുടെ സല്പ്പേരിനായി കുറ്റക്കാരായ വൈദികക്ക് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സഭാസംവിധാനവുമാണ്.

മ്മപ്രബോധനത്തിറെ കുത്തകാവകാശവും പ്രാമാണികത്വവും കൈയ്യാളുന്ന ഇവക്ക് ഏതു തോന്യാസവും കാണിക്കാമെന്നും അവരോടാരും ചോദിക്കാനില്ലെന്നുമുള്ള ഹുങ്കിറെ സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകളാണ് ഒരു തെമ്മാടിപോലും ചെയ്യാ അറയ്ക്കുന്ന ഇത്തരം നീചകൃത്യങ്ങ വെള്ളക്കുപ്പായത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാ ഇവക്ക് ധൈര്യം കുന്നത്. ഭാധാന പ്രതിരോധനത്തെ അഥവാ ജനനനിയന്ത്രണത്തെ നഖശിഖാന്തം എതിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടക്ക് കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാനും ഭം സൃഷ്ടിക്കാനും വേണ്ടിവന്നാ പൈസ വാരിക്കോരിക്കൊടുത്ത് അത് തേയിച്ചുമായിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാനും മനഃസാക്ഷിക്കടി അശേഷം ഇല്ല. മൗലികമായ മര്യാദപോലുമില്ലാത്ത ഇടയന്മാരാണ് സദാചാരത്തിറെ കാവക്കാ! മെത്രാന്മാരും വൈദികരും ആരെയൊക്കെയാ ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? പട്ടക്കാരെയും മേല്പട്ടക്കാരെയും വിമശിക്കുന്ന അല്മായരെ (അവരെ തെമ്മാടികുഴിൽ അടക്കും); അച്ചറെയൊ മെത്രാറെയോ കാമഭ്രാന്തിന് കിടന്നുകൊടുക്കാത്ത കന്യാസ്ത്രീകളെ (അവരെ മഠത്തിനു വെളിയിലാക്കും). ആരെയാണിവ പള്ളിക്ക് പുറത്താക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? ഭിണിയായ പതുവയസുകാരിക്ക് ഭച്ഛിദ്രം നടത്താ അനുവദിച്ച കുട്ടിയുടെ അമ്മയെയും അത് നടത്തികൊടുത്ത ഡോക്ടറെയും. ഭത്തിന് കാരണക്കാരനായ രണ്ടാനപ്പ പള്ളിക്കകത്ത്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരുടെ സദാചാരം? അമേരിക്കയി നടന്ന സംഭവമാണിത്. ദൈവത്താ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഗെകളെയും (gay) അവരുടെ ലൈംഗിക പെരുമാറ്റത്തെയും ഇവ വെറുക്കുന്നു. അവക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങ പാസാക്കാ ലക്ഷങ്ങ വാരിക്കോരി ചിലവഴിക്കുന്നു. അപ്പോത്തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ബാലരതിക്കാരായ പുരോഹിത ഓടിനടന്ന് ബാല ലൈംഗികപീഡനം നടത്തുന്നു. അത്തരം നികൃഷ്ട സംഭവങ്ങ മൂടിവയ്ക്കാ സഭാധികാരം വിശ്വാസികളുടെ പണം ധൂത്തടിക്കുന്നു. അധികാരികക്ക് മനസാക്ഷി എന്നുപറയുന്നതൊന്നുണ്ടോ? ഇല്ലന്നേ എനിക്കനുമാനിക്കാ കഴിയൂ. പൗരോഹിത്യത്തിലെ ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് സീറോ മലബാ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും മനനം ചെയ്യുകയും പ്രാത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം സഭാധികൃത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാ പുസ്തകങ്ങവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മെത്രാന്മാക്കൊക്കെ അതുവായിക്കാ സമയമെവിടെ? പണസമ്പാദനപ്രിയരായ അവക്ക് ലൗകികകാര്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ. 2011- പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ലൈംഗികതയും പൗരോഹിത്യവും' എന്ന റെ പുസ്തകത്തി വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം റോബിറെ കുറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ്, ഞങ്ങക്കതി യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നുപറഞ്ഞവ പീലാത്തോസിനെപ്പോലെ കൈകഴുകും. റോബിറെ കുഞ്ഞിറെ ഭം പത്തുമാസം പെകുട്ടി ചുമന്നുകൊണ്ടുനടന്നപ്പോ മെത്രാനും വൈദികരും കന്യാസ്ത്രികളുമൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ? സംഭവം വെളിച്ചത്തായപ്പോ റോബിനെ വികാരിസ്ഥാനത്തുനിന്നും പുരോഹിത പ്രവത്തികളിനിന്നും പുറത്താക്കി മെത്രാ തടിയൂരുന്നു. തെറ്റുചയ്ത റോബിനെ പോലീസിലേല്പിക്കാ മെത്രാന് കടമയില്ലായിരുന്നോ? ഒരു പാവം പെകുട്ടിയെ ഒരു വികാരി ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കാനും മന്ദബുദ്ധികളായ കുറെ വിശ്വാസികളും സണ്ടേ ശാലോമും കാണിച്ച വിവരക്കേടാണ് സംഭവത്തിലെ മറ്റൊരു ഖേദകരമായ കാര്യം. പച്ചയായ കേസിലെ പ്രതിയെ രക്ഷിക്കുകയും ഒരു പാവം പെകുട്ടിയെ തെറ്റുകാരിയായി ചിത്രീകരിക്കുകയും സണ്ടേ ശാലോം   ചെയ്തത് ദൈവത്തിനു നിറക്കത്തെ തികഞ്ഞ തെറ്റാണ്.

ഇനി എടുത്തുപറയാനുള്ള മറ്റൊരു വസ്ത്തുത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രമാദമായ ഒരു സംഭവം  ദീപിക ഒരിക്കപോലും പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നതെന്നനുള്ളതാണ്. പ്രതിയുടെ പേരുപറയാതെ എങ്ങും തൊടീക്കാതെ ഒരു ചെറിയ ന്യൂസ് ഇന്നുണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സഭയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പുനയമല്ലേ ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. പെകുട്ടിയുടെ പ്രസവം നടന്ന ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനമായ ക്രിസ്തുരാജ ആശുപത്രിയുടെ അധികൃത എന്തുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചില്ല? നവജാതശിശുവിനെ അമ്മയുടെ സമ്മതംകൂടാതെ അനാഥമന്ദിരത്തിലേയ്ക്ക് ആരുപറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി? നിയമം പാലിക്കാതെ അനാഥമന്ദിരം എന്തുകൊണ്ട് ശിശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു? ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് സഭയിലെ ഉന്നത കേസുസംബന്ധമായി രഹസ്യ ആലോചനക നടത്തികൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ്. ദൈവം സത്യമാണ്. ദൈവത്തിറെ പ്രതിപുരുഷന്മാരോ?

മെത്രാന്മാരും വൈദികരും അധികാര ദുവിനയോഗം, വിശ്വാസ്യതാ ദുവിനയോഗം, പൗരോഹിത്യ ദുവിനയോഗം, ശാരീരിക ദുവിനയോഗം, മനുഷ്യാവകാശ ദുവിനയോഗം എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതുപോലെ നാണമില്ലാതെ മിടുക്കന്മാ ചമഞ്ഞു നടക്കുന്നു. നികൃഷ്ടരായ വൈദികക്കെതിരായി നടപടികളെടുക്കാത്ത സഭാധികാരികളും നികൃഷ്ടതന്നെ. കുറ്റക്കാരായ വൈദികക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംരക്ഷണവും മെത്രാന്മാ നേടിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇരയായ പെകുട്ടിക്കും അതിനു ജനിച്ച കുഞ്ഞിനും പാവം കുടുംബത്തിനും രൂപത എന്തു സഹായം ചെയ്തുകൊടുത്തു? മനഃസാക്ഷിയില്ലാത്ത മെത്രാന്മാ ഭത്തിനു കാരണക്കാരനായ വൈദികനെ രക്ഷിക്കാ രാപകലില്ലാതെ ഓടിനടക്കുന്നു. പെകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിച്ച പാപഭാരം സഭാധികാരിക ഏതു കുമ്പസാരക്കൂട്ടിപോയി ആരോടു കുമ്പസാരിച്ചുതീക്കും? പാപം കഴുകിക്കളയാ ഗംഗാനദിയിലെ വെള്ളം തികയുകയില്ല. തികഞ്ഞ നേതൃത്വപരാജയം മാന്തവാടിമെത്രാ ജോസ് പൊരുന്നേടം സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞു രൂപതാമെത്രാസ്ഥാനം രാജിവച്ച് എല്ലാ വിശ്വാസികക്കും മാതൃകയാക്കണം. വല്ല മഠത്തിലെയും കപ്ലോനച്ചനായി ശിഷ്ടകാലം ജീവിക്കുന്നതാണ് അഭലഷണിയം. സഭയി ഇതൊന്നും പുത്തരിയല്ല.

വൈദികരുടെ ബാലപീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടികക്കനുകൂലമായ നിയമങ്ങ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാവേണ്ടി ഗവമെറ്റി സമ്മദ്ധം ചെലുത്താ ന്യുയോക് ദിനാ തിമോത്തി ഡോള (Cardinal Thimothy Dolan of New York Archdiocese) കോടിക മുടക്കി കിട ലോബി ഫേമിനെ (lobby firm) വാടകക്കെടുത്തിരിക്കയാണ്. ബാലരാതിക്കാരായ പുരോഹിതരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദിനാളിറെ ശുഷ്ക്കാന്തി അപാരംതന്നെ. ഇയാ സഭയുടെ രാജകുമാരനും അടുത്ത മാപ്പാപ്പയാകാ ഉടുപ്പും തയ്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുമാണ്! കെസിബിസി ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി ജനറ ഫാ. ഗീസ് വെള്ളിക്കാട്ടിറെ പ്രസ്താവന ഇപ്രകാരമാണ്: "ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങ ഉണ്ടായതായി ശ്രദ്ധയിപ്പെട്ടാ മേലധികാരിക അടിയന്തിരമായി നടപടിക സ്വീകരിക്കുന്നതും കുറ്റാരോപിത രാജ്യത്തിറെ നിയമങ്ങക്ക് വിധേയരാകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമാണ്. തെളിവുക നശിപ്പിക്കുന്നതിനോ നിയമത്തിറെ പരിധിയിനിന്ന് കുറ്റാരോപിത രക്ഷപെടുന്നതിനോ സഭ കൂട്ടുനില്ക്കുകയില്ല...." ഇത്തരം കള്ളപ്രസ്ഥാവനക ഇവ നൂറുവട്ടം നടത്തിയിട്ടുള്ളവിവരം മാലോകക്കറിയാം. കഷ്ടമെന്നല്ലാതെ എന്തുപറയാ!

No comments:

Post a Comment