Translate

Tuesday, June 17, 2014

 1. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ "നറുതേനിനു പുളിരസമാണെന്നു" വിശ്വസിപ്പിച്ചുറപ്പിക്കാൻ, മാതാപിതാകളോ ഗുരുജനമോ പുരോഹിതനൊ ഒരുമ്പെട്ടാൽ ഒത്തതുതന്നെ! അവൻ 'തേൻ' നുകരുവോളം (കുറുക്കന് മുന്തിരിങ്ങാ എന്നപോലെയല്ല) "തേൻ പുളിക്കുന്ന വസ്തുതന്നെ", എന്നവൻ കണ്ണുമടച്ചു വിശ്വസിക്കും! ഒരിക്കലവൻ തേൻ നുകർന്നാലോ, തന്നെ ഇത്രനാളും കള്ളം പറഞ്ഞു കബളിപ്പിച്ചവരോടു തോന്നുന്ന അതേ വികാരമാണ് /വെറുപ്പാണ് /അറപ്പാണ് പുരോഹിതവർഗത്തോടാകമാനം എന്റെ വികാരം! ഇത് സത്യം! കാരണം, മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി ചതിക്കുന്നവരും ഇവർ തന്നെ! ദൈവത്തെ (സ്വയം) അറിയാനുള്ള അവന്റെ ജന്മാവകാശം ഇവർ തിരശീലയിട്ടു ഉൾക്കണ്ണിനു മറയ്ക്കുന്നത് കാരണം, തലമുറകൾ ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ "വെറും വിശ്വാസി"കളായി കല്ലറ പൂകുന്നു! അതുമൂലമാണ് ലോകരക്ഷകനെന്ന് എന്നാളും അറിയപ്പെടുന്ന യേശുവിനും, ഇവരെ വേശ്യകളേക്കാളധികം എന്നും വെറുകേണ്ടി വന്നതും, പകരമായി അവർ അവനെ കുരിശിലേറ്റിയതും !

  കലികാലവൈഭവം! ദേ ..ആ പുരോഹിതര്തന്നെ ഇന്നും അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു സ്വര്ഗം (അവര്ക്കുമാത്രമായി ) ഭൂമിയിലാക്കി സുഖിച്ചു വാഴുന്നു ! ഇതാണു പുരോഹിതൻ! ("ഇവൻ താൻടാ പോലീസെ;"ന്നതുപോലെയുമല്ല; ) മതങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മനനശേഷി തീരെ ഇല്ലാതായതാണിതിനു കാരണം! മതമെന്നാൽ അഭിപ്രായം എന്നല്ലേ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എന്തേ നിങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നില്ല? കാരണം നിങ്ങൾ മനസിനെ "മടി"യെന്ന പഴംതുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കത്തനാര്ക്ക് സ്വന്തം മനസിനെ സ്വയം കാണിക്കവച്ചു !

  "കണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്! കാലിനു പകരം കാല്"എന്ന മോശയുടെ കാട്ടാള നിയമത്തെ തകിടം മറിച്ചിതാ മനുഷ്യപുത്രൻ അവതരിച്ചു! "ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കൂ " എന്നായി പുതിയനിയമം! "വിവരക്കേട്, ഭ്രാന്ത്, സാത്താന്റെ ബാധ", എന്നൊക്കെയായി വചനം ജഡമായവനു ദേശീയ പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ, "പത്മശ്രീ /പത്മഭൂഷൻ" കണക്കെ!
  ലോകമേ, എന്തുതന്നെ നീ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചാലും ഈ താഴെ ചേർത്ത "ലിങ്കുകൾ" ഒരുവട്ടം കേള്ക്കൂ...ഒന്നും മനസിലായില്ലായെങ്കിൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുട്ടരുതെ...."അറിവിനെ അറിയാൻ ഒരറിവ്‌ വേണം "!
  pls use these links and enjoy then share to many
  http://youtu.be/8yNcKybF_mo 
  http://youtu.be/NrB87n3xN-M 
  http://youtu.be/IFbZAUZYaYs 
  http://youtu.be/2-nsvk4J04A
  http://youtu.be/6lfsnVGlRe0 
  http://youtu.be/Se3HGYVpLzU
  http://youtu.be/s53Mc67NWD4
  http://youtu.be/05jEcnsqN_s
  samuel koodal mughangal mtv ep 1,1
  LikeLike · · Promote · ഷെയർ
  വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടവർ വായിക്കൂ ("കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ" എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസിന്റെ വിലാപമല്ല ഇത് !) 

  LikeLike ·  · Promote · 

No comments:

Post a Comment