Translate

Friday, July 1, 2016

വൈദീകന് "എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻ"!

വൈദീകന് "എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻ"!                                                                                                                                        സഭാതലത്തിലും ദേശീയതലത്തിലും വൈദീകന് "എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻ ഇന്ന്   അനിവാര്യമായി എന്നതാണ് സത്യം ! മെഡിക്കൽ / എൻജിനിയറിങ് ജോലിയിൽ കയറിക്കൂടാൻ ആശിക്കുന്ന കുട്ടികളെ  "എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻ" നടത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുപോലെ, അതാത് സഭകളിലും പോരാഞ്ഞു നാഷണൽ ലെവലിലുമൊക്ക് "എൻട്രൻസ് എക്‌സാമിനേഷൻ" നടത്തി യോഗ്യതയുള്ളവരെമാത്രം അതാത് സഭകളിലെ വൈദീക പരിശീലനത്തിനായി പറഞ്ഞയക്കണം ! ഒരു 'മൊണ്ണ' ഡോക്ടർ ആയാൽ ഒരു രോഗി മരിക്കും / ഒരു എൻജിനിയർ മൊണ്ണയായാൽ നിർമ്മിതി തകരും ; പക്ഷെ ഒരു പുരോഹിതൻ മൊണ്ണയായാൽ / വഷളനായാൽ പള്ളിയിലെ ജനമാകെ തകരും എന്നതല്ലേ സത്യം ? ഏതു ജഗപോക്കിരിക്കും 'പൗരോഹിത്യപട്ടം' കൊടുത്താൽപ്പിന്നെ അവനിൽനിന്നും ആപ്പട്ടം മരണംവരെ തിരിച്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുടുക്കിലാകും സഭ ! അവനു വേദരഹസ്യം / വേദാന്തം അറിയില്ലെങ്കിൽ "വായിൽതോന്നിയതു കോതയ്ക്ക് പാട്ടു" എന്നകണക്കെ തലമുറകളെ 'മിസ്സ്‌ഗൈഡ്' ചെയ്തു നശിപ്പിക്കും ! കർത്താവിന്റെ "കുരുടന്മാരായ വഴികാട്ടികളാകും നാടാകെ "! തലമുറകൾ ദൈവമെന്തെന്നറിയാതെ, ദൈവസ്നേഹം നുകരാതെ മതഭ്രാന്തന്മാരായി, മറ്റുള്ളവരെ വെറുക്കുന്ന മനുഷ്യക്കോലങ്ങളാകും! സഭകൾ തമ്മിലടിക്കും!  ജാതിജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും മല്ലടിക്കും!  മാനവസേവപോയി മനുഷ്യഹത്യ പെരുകും ! "അല്ലാഹു അക്ബർ" എന്നുറക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു മറ്റുമതക്കാരുടെ കഴുത്തറക്കുന്നത് നാം കാണുന്നില്ലേ ?കേരളത്തിലെ സമുദായലഹളയും പള്ളിവഴക്കും കാണുന്നില്ലേ ? ഇതിനെല്ലാം മൂലകാരണം പുരോഹിതനിൽ ദൈവാംശമില്ല എന്നതുതന്നെ! "'ഭഗവത്ഗീത' എന്ന ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാത്ത ഒരുവനും ഒരു മതത്തിലും പുരോഹിതനായിക്കൂടാ" എന്നു സർക്കാർ നിയമം കൊണ്ടുവരണം! ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്തുതന്നെ ഓരോമാനവും 'ഗീത' പാടിയിരിക്കണം ; എങ്കിലേ 'സ്കൂൾ സര്ടിഫിക്കറ്റ് ' കൊടുക്കാവൂ....രണ്ടാമതായി , പുരോഹിതനാകുന്നവൻ വിവാഹിതനായിരിക്കേണം ! "പൗരോഹിത്യവ്യഭിചാരം" അവരിലെ 'ഹോമോസെക്സ്'  കുറെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ ഇതുതാൻ ഏക പോംവഴി! "അവൻ ഏകനായിരിക്കുന്നതു നന്നല്ല " എന്ന ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്നാം കരുതൽ അനുസരിക്കാതെ, അവിവാഹിതരായി പിന്നീട് 'ഓച്ചിറകാളകളാകുന്ന' ഈയിനം  പരിപാടി നിർത്തലാക്കാൻ സർക്കാർതന്നെ നിയമം നിർമ്മിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു! ഒരു പുരോഹിതൻ  നന്നായാൽ ഒരുപള്ളി നന്നായി ; ഒരു മെത്രാൻ നന്നായാൽ 100 പള്ളികൾ നന്നാവും! മെത്രാന് കളർ ളോഹകൊടുക്കുമ്പോൾ സഭകൾ  CSI സഭ  ചെയ്യുന്നത്  പോലെ 'അവൻ' അവിവാഹിതനായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും കാനോന്  നിയമത്തിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തണം ! ആയതുപോലെ ഒരു സ്ത്രീയും ഭൂമിയിൽ കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിമാരും ആകുവാൻ സഭ അനുവദിക്കുകയുമരുത്! കർത്താവിനു വേണമെങ്കിൽ അതിയാൻ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊള്ളും അതിനായി ഒരു സഭയും holesale വ്യഭിചാരം ഫാഷനാക്കരുത്! ഒരിക്കലും കുരുക്കഴിയാത്ത അഭയാക്കേസുകൾ ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെയിരിക്കട്ടെ ! ഞാൻ എന്റെ ചിന്തയിൽ വന്നത് കടലാസിൽ പകർത്തിയത് കാരണം ആരും എന്നോട് കോപിക്കരുതേ ...കാരണം ചിന്ത മനസിന്റേതാണ് ! എന്റെ ഈ 70 വയസിനോടകം പുരോഹിതനാകാൻ യോഗ്യനായ 10 % പുരോഹിതരെപ്പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല! പിന്നെ മെത്രാന്റെ കാര്യം പറയണമോ? .എങ്കിലും  മാപ്പു മാപ്പു മാപ്പു ...

1 comment:

  1. എന്റെ പോന്നു മാഷെ നിങള്‍ ഒരു രക്ഷ ഇല്ല, ഈശോ അനുഗ്രഹികട്ടെ.

    ReplyDelete