Translate

Friday, February 28, 2014

മോണിക്കാ തോമസ്‌ മാർപ്പാപ്പായ്ക്കയച്ച സങ്കടഹർജി

ശ്രീമതി മോണിക്കാ തോമസ്‌ മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് 2013 ഡിസംബർ 4 ന് രജിസ്റ്റെഡ് പോസ്റ്റിൽ അയച്ച സങ്കഹർജിയാണ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്  2014 ജനു. 5 ന്  മാർപ്പാപ്പയുടെ ഓഫീസിൽ കൈപ്പറ്റിയതായി മുദ്രയോടുകൂടിയ രസിപ്റ്റ് ലഭിച്ചിട്ട് ഒരു മാസമാകുന്നു. നടപടി വൈകിക്കരുതേയെന്നപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മോണിക്കാ തോമസ്‌ പാപ്പാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ജോർജ് മൂലേച്ചാലിൽ

To
His Holiness Pope Francis PP
00120 Via del Pellegrino, Citta del Vaticano

From
Mrs. Monica Thomas, Arackal (House)
Koratty, Erumely P.O., Kottayam, Kerala, India-686509
Land Ph: 04828210715, Mob: 9745878009

SUBJECT: REDRESSAL OF GRIEVANCE AGAINST THE BISHOP OF KANJIRAPPALLY DIOCESE

AND HIS PRIESTS WHO RUN THE ‘AVE MARIA RETREAT CENTRE’, KORATTY, KERALA.

Dear Most Holy Pope Francis, My Elder Brother in Jesus Christ,
Let me first introduce myself. I am an elderly woman aged 70 years, now residing at our native place, Koratty in Kerala, India. My husband Dr. Thomas Arackal (76 years), a cousin of Mar Mathew Arackal, the bishop of Kanjirappally diocese, is an Alzheimer’s disease patient for many years and for the last 6 years he is bedridden & unable to speak. We have no children.

We both had been working in Germany for about 40 years and with our hard earned money we bought 5 acres 5 cents (about 2 hectares) of land property near our home. It was with the intention to have a comfortable and peaceful elderly life in our mother land. But now, the entire property has gone in to the hands of Kanjirappally Diocese!

You may wonder how such a thing happened. May I confess that it was partly due to my blind faith in priests. In fact, before this shocking experience I was an ardent believer of Charismatic retreats and to the priests who conduct such programmes.
After our return to Kerala, I used to go to the ‘Ave Maria Retreat Centre’ near our locality. On few occasions I had also shared some of my mystical experiences on the stage in the Centre. On one such occasion the director of the Centre, Fr. George Nellickal, jumped on the stage and announced that I was going to donate all our properties to the Centre and that the Centre was going to look after us in the future. I was astonished and could not utter even
a word, then.

Later, the director along with his team of preachers started influencing me to donate our property to the Centre and receive abundant blessings from God in return. They also brain-washed me with mesmerizing prayers and words to believe that the moment we register the land deed to the Centre, my husband would recover from all his illness and would start talking and walking. Won over by these words, I finally agreed to give half acre (50 cents) of
land to the Centre. Bishop Mathew Arackal also visited us several times for persuading us in this regard. Also I was told by the priests not to inform my relatives about this deal at any stage. I was forbidden from contacting my brothers and sisters by the Bishop and the Priests. It was in the year 2010.

Soon it was time for us to leave for Germany for my husband’s treatment. While preparations were going on for the journey, in the evening of 14th team of priests came to our residence with an official from the sub Registrar’s office for the official registration process of the land. When I told them that the registration could be done only after our return, they insisted us to sign at least an agreement so that they could be assured of the deal. Then all of them started a prayer session and in the midst of its mesmerizing atmosphere we both were led to sign, in a hurried manner, at all the places shown by the official.

It was only after 2 years we came to know that we were cheated. The priests were making us fools by making us believe that it was only an informal agreement paper. Infact, the blank papers we signed were real Stamp-papers which had been filled up and registered later in the name of procurator of the Diocese! And, they had registered our entire property of 5 acres 5 cents, instead of the promised half acre!

Knowing this, I went and pleaded them to give back the property other than the promised plot. But, our plea fell on deaf ears!

Then, I personally requested the bishop Mar Mathew Arackal to intervene and arrange to get the property back to us. He was very arrogant saying it could not be returned because once anything is donated to the church, the act cannot be reversed at any cost. Then I communicated about the issue to all the Syro-Malabar bishops, including its major Arch Bishop Cardinal George Alancherry. Arch Bishop of our Arch Diocese, Changanessery, replied that as the Arch Diocese was not involved in the matter he could not intervene in it and that the Bishop of Kanjirappally alone can solve the problem. There was no other response from any other bishop.
After the futile attempts with the Church authorities, I approached ‘Adalath’ (Settlement) court for a peaceful settlement. Though the judge advised the priests to return the property to us, they refused to do so and said that they were ready to face any legal
proceedings.

Meanwhile, I had conducted a press conference and made the issue public. Many progressive Christian groups came to support me. Then we jointly raised the issue by protest marches to Kanjirappally Bishop’s House, and also to the Arch Bishop’s House of 
Changanassery Arch Diocese. In both the places, the diocesan authorities deployed thugs with a mafia style along with members from youth organizations of the Dioceses and physically assaulted us and prevented our march from moving ahead.

Now, I have filed a petition in the Judicial Sub Court, Pala, pleading for return of the land from the Kanjirappally diocese to us. But, I know for certain that I am too weak a person to fight with the ‘mighty church’ which have immense wealth to adopt any kind of legal obstructions.

So, I am looking up to you too, dear Pope, for the redressal of my grief which has occurred due to intransigence of a bishop who is directly under you. I hope that you would kindly advice Bishop Mathew Arackal to do justice by returning the property to me and my handicapped husband. Now, with our limited income we are struggling hard to find money for my husband’s costly treatment & nursing and also for our day to day life.

I read a lot about your acts of mercy and your all out efforts to take the Church towards Jesus Christ, our Lord. I also came to know about many innocent women who were pacified by your kind words and deeds. Please consider me also as one among them.

I remain, In the Union of Jesus’ Love,
Monica Thomas, Arackal

Place : Koratty 
Date : 4th December, 2013 

3 comments:

 1. 'കേരള താലിബൻ ബിഷപ്പെന്ന' തലക്കെട്ടിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ബിഷപ്പിനെപ്പറ്റി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഈമെയിൽ സൈബർലോകമാകെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭീകര പ്രവർത്തകനായി വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലേഖനമാണ്. ബുഷിനെ പിശാചായി ചിത്രീകരിച്ചും വേൾഡ് ട്രേഡ് കെട്ടിടങ്ങൾ തകർത്തതിൽ സന്തോഷിച്ചും ഭീകരക്കുവേണ്ടി ബിഷപ്പ് അന്ന് ദീപികയിൽ പാരീസുമോത്ത് ലേഖനങ്ങളെഴുതിയിരുന്നുവെന്നും ആരോപിക്കുന്നു. മാധ്യമ പത്രത്തിൽക്കൂടി 'സിമി'യെന്ന നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയ്ക്കുവേണ്ടിയും ബിഷപ്പ് എഴുതിയിരുന്നുവെന്നും ഈ മെയിലിൽ ഉണ്ട്. ഇത് തികച്ചും കുറ്റകരമായ ഈ മെയിലാണ്‌. അല്മായ ശബ്ദം വായനക്കാർ അങ്ങനെയൊരു ഈമെയിൽ കിട്ടിയാൽ പ്രതികരിക്കരുതെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 2. Report by George Kuttikattu
  വികാരിയുടെയും മെത്രാന്റെയും ഇടയ സ്വപ്‌നങ്ങൾ !
  കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മെത്രാൻ അറക്കൽ നോയംബുകാല ഇടയലേഖനം പള്ളികളിൽ വായിക്കാൻ വിതരണം ചെയ്തു. അതിൽ, മനുഷ്യര് പരസ്പരം അനുരജ്ഞനം ചെയ്തു ജീവിക്കാൻ ഉത്ബോധനം ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട എനിക്ക് അപ്പോൾ തോന്നിയതിതാണ് :എന്തുകൊണ്ട്, ഈ മെത്രാൻ സഹോദരന്റെ അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലം തട്ടിച്ചെടുത്തത് (മോണിക്കയ്ക്ക് ) തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. ? മോണിക്കയുടെ വിലാപം നാം വായിച്ചു. സ്വയം അനുരജ്ഞനം ചെയ്യാത്ത കപട മെത്രാൻ (സ്വാമി) അനുരജ്ഞനത്തിന്റെ ഭാഷ പറയുന്നത് ആര് ശ്രദ്ധിക്കും?
  ഇത് ചെങ്ങളം വി. അന്തോനീസിന്റെ നാമത്തിലുള്ള പള്ളിയിൽ വായിച്ച പുതുമന പാതിരി, കുര്ബാനയുടെ ഒടുവിൽ ഇടവകയിലെ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ സ്വർണ്ണം (മാല,വള,മോതിരം തുടങ്ങിയവ )
  ദാനം ചെയ്യണം,ഇതിനകം 80 -ഓളം സ്ത്രീകൾ സ്വർണ്ണം ദാനം ചെയ്തുവെന്നും ,ഇടവകയിലെ മറ്റു സ്ത്രീകൾ ഉടനെ തന്നെ സ്വർണ്ണം ദാനം ചെയ്യണം എന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സഭയുടെ കാനോണിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ,പുതുമന പാതിരീ.? പുതുമനയുടെ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പത്തുപവൻ സ്വർണ്ണമാല ആദ്യം പള്ളിക്ക് കൊടുത്ത് മാതൃക കാണിക്കൂ..വികാരി പുതുമനയുടെ നോയമ്പ് കാല ആഗ്രഹങ്ങൾ....!

  ReplyDelete
 3. ജോർജ് കുട്ടിക്കാട്ടും (Soul and Vision March 2, 2014 at 1:46 PM) അനൂപും (അനൂപ്‌ March 3, 2014 at 12:57 PM) എഴുതിയത് വായിച്ചപ്പോൾ, ഇതൊക്കെ സംഭവ്യമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചുപോകുന്നത്. ഈ പള്ളികളിലൊക്കെ ചെല്ലുന്ന മനുഷ്യർക്ക്‌ നാക്കില്ലേ, ഇതൊക്കെ എന്ത് തെമ്മാടിത്തരമാണ് എന്ന് അച്ചന്മാരോട് ചോദിക്കാൻ? അച്ചന്മാർക്ക് സുബോധമില്ലെങ്കിൽ, അവരെ വച്ചുപൊറുപ്പിക്കുന്ന ഇടവകയിലെ വിശ്വാസികൾക്കെങ്കിലും വേണ്ടേ അല്പം വെളിവ്? ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നതൊക്കെ നടത്തുകയെന്നാൽ, എവിടെയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഒരവസാനം? കേരളത്തിലെ പൊതുജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്ത തട്ടിപ്പുകളില്ല. അതിനൊക്കെ എത്ര തവണയാണ് മനുഷ്യർ ഇരകളാകുന്നത്! അതുതന്നെ പള്ളികളിലും നടക്കുന്നു. ബുദ്ധികെട്ട ജീവികൾ!

  ReplyDelete