Translate

Thursday, May 1, 2014

പീഡന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മേയ് ദിനാശംസകള്‍


1 comment:

  1. അടിയന്തിരമായി അച്ചായ സമൂഹം ഉണർന്നെഴുനേറ്റു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം .പൌരോഹിത്യം മ്ലേച്ചതയിൽ നിപതിക്കുന്നത് കാരണം , അവരുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളിൽ വിശുദ്ധി മേമ്പടിചേർക്കാൻ കൂടി ഇല്ലാതായത് കാരണം, നാം ഇവരെ,ഇവരുടെ തട്ടിക്കൂൂകൂദാശകൾ ബഹിഷ്ക്കരിക്കണം !കുറെ ജൽപ്പനങ്ങൾ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം തുറന്നു വായിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയങ്ങളല്ലേ അല്ല ! ഇവരുടെ തട്ടിപ്പുകുര്ബാനയിൽ ഒരുകാരണവശാലും ആരുംതന്നെ പങ്കു ചേരാതിരിക്കുക ! ഇവരുടെ അശുദ്ധമായ കൈകളാൽ വഹിക്കാവുന്നതല്ല സാരപ്രപഞ്ചസൃഷ്ടാവായ ദൈവമെന്ന ആ നിത്യ ചൈതന്യം എന്ന് , ഓരോ മനസും മനനം ചെയ്തു ബുദ്ധിയിൽ ഉറപ്പിക്കുക ! അവനവന്റെ ഉൾചേതനയായി ആ ഈശ്വരൻ സദാ നമ്മിൽ മരുവുന്നതുമൂലമാണു നാം ഓരോനിമിഷവും ജീവിക്കുന്നതുതന്നെ എന്നും തിരിച്ചറിയുക ! പള്ളിയിൽ പ്രാർഥിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക (ref വി മത്തായി 6/5) കത്തനാരുടെ കാമവെറി താനേ അടങ്ങികൊള്ളും ! "ദിവസ"പ്രാർഥനക്കായി നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ പള്ളികളിൽ വിടാതിരിക്കുക ! ഈ വിശുദ്ധൻ എത്ര പെണ്ണാടുകളെ /ഇപ്പോൾ പോലീസ്പിടിയിലായത്? കുംബസാരം ഉപേക്ഷിക്കുക !(പള്ളിക്കമ്മറ്റിയിൽ കയറിക്കുടാൻ ,കയ്യിട്ടുവാരുവാൻ ,പള്ളിദാദാമാർ കുമ്പസാരിക്കട്ടെ) യൂറോപ്പിലെപ്പോലെ പള്ളികൾ ശൂന്യ്മാകുന്ന നാൾ ഇവിടെയും വിദൂരമല്ല !

    ''നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ ഇവളെ കല്ലെറിയട്ടെ "എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വിധി ഓർത്തായിരിക്കാം കത്തോലിക്കാ പാതിരിമാരുടെ അശ്ലീലങ്ങളിൽ, മുകളിലധികാരമുള്ള അരമനകളിൽ വിലസിവാഴുന്ന പുണ്യാളന്മാർ ഇതിൽ ഇടപെടുകയോ കുറ്റവാളികളായവരെ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തത് !എന്നാൽ ortthodox സഭ കൊല്ലം മേത്രാസനാധിപൻ (താൻ പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നസ്വയം അറിവിനാൽ ) ഉടൻ ഈ കത്തനാരെ കുര്ബാന/കൂദാശകളീൽനിന്നും വിലക്കുകൽപിച്ചതായി അറിയുന്നു ! ചിന്തിക്കൂ ചിന്തിക്കൂ അച്ചായാ ചിന്തിക്കൂ വി.സഭകളെ, ഈ കുംബസാരക്കൂടൊന്നു പൊളിച്ചു തരാമോ..കഷ്ടിച്ചു പെണ്ണടുകൾ രക്ഷപെടും ..ഈ കൂടുപണിത ആശാരി ഔസേപ്പുപുണ്ണ്യാളനല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ...അശുദ്ധനെ വീണ്ടും വിശുദ്ധനാക്കാൻ "ഭഗീരഥപ്രയഗ്നം" ചെയ്യുന്ന കാലമേ .. "പാപിയോടു ശിവൻ ചേർന്നാൽ, ശിവനും പാപിയായിടും "....ഈ മ്ലേചരെ ളോഹയൂരി മേയാൻ വിടൂ
    യൂറോപ്പിലെപ്പോലെ അമേരിക്കയിലെപ്പോലെ റോടെന്നില്ല,വീടെന്നില്ല ഈ ഇരുകാലികൾക്കും ?! വെറും മൂന്നു കൊല്ലത്തേക്ക്‌ കുംബസാരിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന കത്തനാര് വിളിച്ചപ്പോൾ നടുറോടിലും മണിയറ ഒരുക്കുന്ന നീ "കര്ത്താവിന്റെ മണവാട്ടീ,.. ഭാരതസ്ത്രീകൾതൻ ഭാവശുദ്ധി നീ തന്നെ മകളെ ...നിനക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച പുരുഷൻ ജനിക്കാതെയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ?!

    ReplyDelete