Translate

Thursday, December 11, 2014

ഒരു മതത്തിന്റെ നാള്‍ വഴി!

സോണി ജോസ്

1) BC 7-നും BC2-നും ഇടയില് യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ചു.
2) AD 26–36 നും ഇടയില് യേശുക്രിസ്തു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അവര് - പത്രോസ് (ശീമോന്), അന്ത്രെയോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാന്, ഫിലിപ്പോസ്, ബര്ത്തലോമിയ, മത്തായി, തോമസ്, യാക്കോബ്, പിരിവുകാരനായ ശിമയോന്, യൂദാ, യൂദാസ് സ്കറിയാത്താ (പിന്നീട്, യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസിനു പകരമായി മത്തിയാസിനെ അപ്പസ്തോലനായി ശിഷ്യന്മാര് തിരഞ്ഞെടുത്തു). അങ്ങനെ യേശു തന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ദൈവിക സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിച്ചു.
3) AD 26-36 - നും ഇടയില് യേശു കൊല്ലപ്പെടുകയും ഉയര്‍ത്തെണില്ക്കുകയും തുടര്ന്ന് നാല്പത്‌ ദിവസത്തോളം അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാര്ക്കു വേണ്ട തെളിവുകള് നല്കികൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. താന് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നിന്നും ദൈവശക്തിയെ അയക്കുമെന്നും, അത് പ്രാപിച്ച ശേഷം തന്‍റെ ശിഷ്യന്മാര് ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. തന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും, താന് അതിവേഗം മടങ്ങി വരുമെന്നും അറിയിച്ച്, അവര് നോക്കിനില്ക്കെ യേശു സ്വര്ഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തു.
4) AD 25-37 കാലഘട്ടത്തില്‍ യഹൂദരേ ഭയപ്പെട്ട് ജറുസലേമില് ഒരു ഭവനത്തില് കൂടിയിരുന്ന ശിഷ്യരിലേക്കും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരിലേക്കും സ്വര്ഗ്ഗത്തില് നിന്നു ദൈവശക്തിയായ (സഹായകനായ) പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കടന്നു വന്നു!! ആകാശത്തുനിന്ന് കടന്നു വന്ന വലിയശബ്ദം കേട്ട് ഓടി വന്ന ജനക്കൂട്ടത്തോട്, പത്രൊസ് മറ്റു പതിനൊന്നു പേരോടും ഒരുമിച്ചു ചേര്ന്നുനിന്നുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് പറഞ്ഞ കാര്യം അറിയിച്ചു. ആ ദിവസം മൂവായിരത്തോളം ആളുകള് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ നാമത്തില് സ്നാനപ്പെട്ട് പാപമോചനം നേടി, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തില് അംഗങ്ങളായി!! അങ്ങിനെ, ആദിമ സഭ രൂപം കൊണ്ടു.
5) AD 37-50 ല്‍ റോമാ സാമ്രാജ്യം, ആഫ്രിക്ക, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളില് അപ്പസ്തോലന്മാര് സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും, യേശുവില് വിശ്വസിച്ച്, ഏക ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹകൂട്ടായ്മകള് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ ആത്മാവിനാല് നയിക്കപ്പെട്ട് ഒരേ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹങ്ങള് അവിടെല്ലാം അതിവേഗം വളര്ന്നു. തങ്ങള്ക്കുള്ളവ വിശ്വാസികളുടെ പൊതുവകയെന്ന് അവര് കരുതി!!
6) AD 40 ല്‍ യേശുക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ യഹൂദര് പള്ളിക്ക് പുറത്താക്കിയും സാമൂഹികമായി ബഹിഷ്കരിച്ചും പീഡിപ്പിക്കാന് തുടങ്ങി.
7) AD 45-65 യഹൂദ നേതാവായിരുന്ന സാവൂള് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സഭയില് ചേര്ന്നു. യഹൂദരല്ലാത്ത വിജാതിയരോട് യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ അനേകം കൂട്ടായ്മകള് അവര്ക്കിടയില് സ്ഥാപിച്ചു.
8) AD 50 -312ല്‍  ക്രിസ്തു വിശ്വാസികള് റോമന്‍ ചക്രവര്ത്തിമാരാലും യഹൂദ മതനേതാക്കളാലും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
9) AD 312 ല്‍ ക്രിസ്തു വിശ്വാസികള്ക്ക് രാഷ്ട്രിയ സ്വാതന്ത്യം ലഭിക്കുന്നു! റോമന്‍ ചക്രവര്ത്തി കോണ്‍സ്റ്റന്റിയന് തനിക്കു യുദ്ധത്തില് വിജയം തന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവമായിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ച്, ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളുടെ കൂടെ തന്‍റെ അനുയായികളോടൊപ്പം ചേരുന്നു. തുടര്ന്ന്, അദേഹം ക്രിസ്തുവില് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മകള് തന്‍റെ സാമ്രാജ്യം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടങ്ങി!
10) AD 315 ല്‍ മരിച്ചവര്‍ക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കിടയില് ആരംഭിച്ചു .
11) AD 317 റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികള് കുരിശു രൂപം സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി.
12) AD 320 ല്‍ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്ന രീതി ആരംഭിച്ചു.
13) AD 325 റോമന്‍ ചക്രവര്ത്തി കോണ്‍സ്റ്റന്റിയന് ലോകത്തിന്‍റെ പല ഭാഗത്ത്‌ നിന്നും സ്വതന്ത്ര ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മകള് നയിക്കുന്ന 1800 മൂപ്പന്മാരെ റോമിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി, തന്‍റെ കൊട്ടാരത്തില് അവരുടെ ആദ്യം സൂനഹദോസ് കൂടി. അവിടെ വച്ച് ബിഷപ്പുമാരെയും അവര്ക്ക് റോമില് ഒരു തലവനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു വാഴിച്ചു. രാജകൊട്ടാരം അവര് തിരഞ്ഞെടുത്ത നേതാവിനു രാജാവ് സമ്മാനിച്ചു!! അങ്ങനെ, റോമില് നിന്ന് സഭയുടെ ഭരണം തുടങ്ങി. ക്രിസ്തുമതം നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഹൈരാര്‍ക്കിക്കല് ഭരണമുള്ള ക്രിസ്തുമതം നിലവില് വന്നു. റോമന് സൈന്യം വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്തു.
14) AD 325-326 ല്‍ രാജാവിന്‍റെയും റോമിലുള്ള ക്രിസ്തുമത നേതാവിന്‍റെയും (മാര്‍പ്പാപ്പാ) മറ്റു പുരോഹിതരുടെയും നേതൃത്വത്തില്, ക്രിസ്തുമത തിയോളജികളുടെ നിര്മ്മാണം ആരംഭിച്ചു!! ദൈവത്തെ സംബധിച്ച് "ത്രീത്വം" എന്ന് തിരുവചനത്തില് (തെര്ത്തുല്ല്യന് ഉണ്ടാക്കിയ വികല തിയോളജി) എഴുതപ്പെടാത്ത വാക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കോണ്‍സ്റ്റാന്റയിന് ചക്രവര്ത്തിയുടെ ആധ്യക്ഷതയില് നടത്തിയ നിഖ്യകൌണ്‍സിലില് റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ സഭ അംഗികരിച്ചു!! (The American Peoples Encyclopedia 1975).
15) AD 350 ല്‍ജൂലിയന്‍ മാര്‍പാപ്പ റോമന്‍ സൂര്യദേവന്‍റെ ജന്മദിനമായ ഡിസംബര്‍ 25, യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജന്മദിനം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ക്രിസ്തുമസ് ദിനാചരണം തുടങ്ങി !! സൂര്യദേവന്‍റെ നക്ഷത്രവും മരവും ആഘോഷത്തില് ചേര്ത്തു!
16) AD 375ല്‍ മാലാഖമാര്‍, മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാര്‍, അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്നിവകളുടെ ചിത്രങ്ങളും പ്രതിമകളും നിര്മ്മിച്ച് അവയെ വണങ്ങാന്‍ ആരംഭിച്ചു.
17) AD 381ല്‍ കുസ്തന്തിനോസിലെ സൂനഹദോസില്‍ "ദൈവത്തില് മൂന്നാളത്വം" എന്ന "ത്രിത്വ തിയോളജി" സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി റോമന്‍കത്തോലിക്കാ സഭ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു!! (The American Peoples Encyclopedia 1975). അങ്ങനെ, "യേശുവില് യഹോവയായ ദൈവം" എന്നത് മാറ്റി പകരം "യേശു ത്രിത്വത്തില് രണ്ടാമത്തെ ദൈവം" എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി!!
18) AD 294ല്‍ ബലിയര്‍പ്പണം ഒരു നിത്യാചാരമാക്കി.
19) AD 431 ല്  വി. മറിയത്തെ ദൈവമാതാവ് എന്ന് വിളിച്ചു! കോണ്‍സ്റ്റാന്റെയിന് ചക്രവര്ത്തി കൊണ്ടുവന്ന തെര്ത്തുല്ല്യന്‍റെ ത്രിത്വ തിയോളജിയായിരുന്നു ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്!
20) AD 500ല്‍ പുരോഹിതന്മാര്‍ പ്രത്യേക വസ്ത്രം ധരിക്കുവാന്‍ ആരംഭിച്ചു .
21) AD 526ല്‍ അന്ത്യകുദാശ ആരംഭിച്ചു.
22) AD 593 ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാന്‍ ആരംഭിച്ചു. (മരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം നേരെ ചെറിയ നരകത്തില് ചെല്ലുന്നു എന്ന വിശ്വാസം).
23) AD 600 ല്‍ ആരാധനയില്‍ ലത്തീന്‍ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി.
24) AD 600ല്‍  മറിയം, മാലാഖമാര്‍, മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാര്‍ എന്നിവരോട് പ്രാര്‍ഥിക്കുവാന്‍ ആരംഭിച്ചു .
25) AD 610ല്‍ ബോണിഫസ് 3 -മന്‍ ആദ്യമായി പോപ്പ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു .
26) AD 709ല്‍ മാര്‍പാപ്പയുടെ പാദം മുത്തുന്ന പതിവ് ആരംഭിച്ചു.
27) AD 786ല്‍ കുരിശ്, തിരുസരുപങ്ങള്‍ തിരുശേഷിപ്പുകള്‍ എന്നിവയെ ആരാധിക്കുന്നത് ഔധ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു .
28) AD 850ല്‍ ഹന്നാന്‍ ജലം, വിശുദ്ധ തൈലം എന്നിവ പുരോഹിതന്മാര്‍ വാഴ്ത്തിക്കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ആരംഭിച്ചു.
29) AD 890ല്‍ യൗസേപ്പ് പിതാവിനെ ആരാധിക്കുവാന്‍ ആരംഭിച്ചു.
30) AD 927ല് കര്‍ദിനാള്‍ സംഘം ആരംഭിച്ചു.
31) AD 998ല്‍ നോമ്പും, വെള്ളിയാഴ്ച ഉപവാസവും ആരംഭിച്ചു.
32) AD
1054ല്‍ സഭപിരിയുന്നു!! സ്വതന്ത്ര "പൗരസ്ത്യ ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭ" ജന്മം എടുക്കുന്നു. (സഭാതലവന്മാരായ പാപ്പായുടെയും പാത്രിയാര്ക്കീസിന്‍റെയും അധികാര ഭ്രമങ്ങളും സൗന്ദര്യപ്പിണക്കങ്ങളും തുടര്ന്നുണ്ടായ പൗരസ്ത്യ-പാശ്ചാത്യ ഭിന്നതകളും കാരണം).
33) AD 1079ല്‍ പുരോഹിതന്മാര്‍ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്‌ ഗ്രിഗറി 6 - മന്‍ വിലക്കി .
34) എ ഡി 1090ല്‍ വി. മറിയത്തിന്‍റെ നാമത്തില് അപേക്ഷിക്കാന് ജപമാല ആരംഭിച്ചു!
35) AD
1095-1099ല്‍ ഒന്നാം കുരിശുയുദ്ധം. പോപ്പുമാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം കുരിശുയുദ്ധങ്ങള് തുടങ്ങുന്നു!! ജറുസലേം പിടിച്ചെടുക്കാന് അലക്‌സിയന് ചക്രവര്ത്തി ഒന്നാം യുദ്ധത്തിനിറങ്ങി! ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കി യുദ്ധം ജയിച്ചു.
36) AD1147-1149 ല്‍ രണ്ടാം കുരിശുയുദ്ധം.
37) AD 1189-1192 ല്‍ മൂന്നാം കുരിശുയുദ്ധം.
38) AD 11- )o നുറ്റാണ്ട് കുര്‍ബാന ബലിയര്‍പ്പണമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും അതില്‍ പങ്കുകൊള്ളുന്നത്‌ നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു.
39) AD 1190ല്‍  പാപമോചന ചീട്ടിന്‍റെ വില്പ്പന ആരംഭിച്ചു.അപ്പനെയും അമ്മയെയും വെട്ടികൊല്ലുന്നതും, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന് എതിരായ ദൂഷണം നടത്തുന്നതും ഉള്പ്പടെ, ഏത് മാരക പാപങ്ങളും പണം കൊടുത്താല് പുരോഹിതന് മോചിപ്പിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു പള്ളിയില് നടപ്പാക്കി.
40) AD 12 -)o നുറ്റാണ്ട് ഏഴുകൂദാശകള്‍ നിര്‍വചിക്കപ്പെട്ടു.
41) AD
1202–1204 - നാലാം കുരിശുയുദ്ധം.
42) AD 1215ല്‍ അപ്പവീഞ്ഞുകളുടെ പദാര്‍ത്ഥ മാറ്റസിദ്ധാന്തം ഇന്നസെന്റു മൂന്നാമന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പസ്ക്കസിയാസ് റാട്ബര്‍ത്ടുസ് കണ്ടുപിടിച്ച, അപ്പവും വീഞ്ഞും യേശുവിന്‍റെ ശരീരവും രക്തവുമായിതീരും എന്ന "ട്രാന്‍സ് സബ്സ്റ്റാന്‌സിയെഷന്‌" സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു അത്!! "De Corpore et Sanguine Domini " (written between 831 and 833), എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇദേഹം ഈ കണ്ടുപിടുത്തം അവതരിപ്പിച്ചത്. അത് റോമന് കത്തോലിക്കാ സഭ ഏറ്റെടുത്ത് അംഗീകരിച്ചു!!
43) AD 1215ല്‍ കുമ്പസാരം ആരംഭിച്ചു.
44) AD 1217–1221
ല്‍ അഞ്ചാം കുരിശുയുദ്ധം.
45) AD 1220ല്‍ ഓസ്തി (കുര്ബാന അപ്പം) വണങ്ങണം എന്ന് ഹെനോറിയസ് മൂന്നാമന്‍ കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. പിന്നീട് അത്, അരുളിക്കയില് വച്ച് കുര്ബാന അപ്പത്തിനെ ആരാധിക്കണം എന്നാക്കി തീര്ത്ത് സഭയില് ബലമായി നടപ്പാക്കി.
46) AD
1228–1229 ല്‍ ആറാം കുരിശുയുദ്ധം.
47) AD 1229 വാലന്ഷ്യ സൂനഹദോസില്‍ വെച്ച് റോമന്‍ കത്തോലിക്കാ സഭ സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ ബൈബിള്‍ വായിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുകയും ബൈബിള്‍ നിരോധിത പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
48) AD
1248–1254ല്‍ എഴാം കുരിശുയുദ്ധം.
49) AD 1251 സന്യാസി മഠങ്ങളിലെ പ്രത്യേക വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സൈമണ്‍ സ്റ്റോക്ക് എന്ന സന്യാസി അവതരിപ്പിച്ചു.
50) AD 1270
–1272ല്‍  എട്ടും ഒന്പതും കുരിശുയുദ്ധങ്ങള്‍.
51) AD 1311ല്‍ റാവന്ന സൂനഹദോസില്‍ വെച്ച് ശിശുസ്നാനം അംഗീകരിച്ചു.
52) AD 1414ല്‍ കുര്‍ബാന സമയത്ത് സാധാരണകാര്‍ക്ക്‌ വീഞ്ഞ് നിരോധിച്ചു.
53) AD 1439ല്‍ ഫ്ലോറന്‍സിലെ സൂനഹദോസില്‍ വെച്ച് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള പഠിപ്പിക്കല്‍ വിശ്വാസസത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
54) AD 1545ല്‍ ട്രെന്ടു സൂനഹദോസില്‍ വെച്ച് പാരമ്പര്യം ബൈബിളിനു തുല്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കപെട്ടു. അപ്പോക്രിഫാ പുസ്തകങ്ങളെ ബൈബിളിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
55) AD 16 -
)o നൂറ്റാണ്ട് - "സ്വതന്ത്ര പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകള്" രൂപം കൊള്ളുന്നു! ക്രിസ്തുമത നവീകരണ ശ്രമങ്ങളെ തുടര്ന്ന് സഭ പിളരുന്നു!! (മാര്ട്ടിന് ലൂഥര്, ജോണ്‍ കാല്‍വിന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തില് യൂറോപ്പിലെ ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുടെ ഇടയില് നടന്ന സഭാ നവീകരണ നീക്കം). കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ അനാചാരങ്ങള്‍ എതിര്ക്കപ്പെടുന്നു!! അതേ തുടര്ന്നു തിരുവചനത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്വതന്ത്ര "പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളുടെ" അതിവേഗ വളര്ച്ച!!
56) AD 1599-ലെ ഉദയം‌പേരൂര് സൂനഹദോസ്‌. ഇന്ത്യയിലെ ക്രിസ്തിയ സഭയെ റോമിന് കീഴിലുള്ള ഭരണത്തില് കൊണ്ടുവന്നു.
57) AD 1618-1648 ല്‍ നവീകരണ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി മുപ്പതുവര്ഷത്തെ കാത്തോലിക്-പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു രക്തചൊരിച്ചില്!! റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെയും മാര്‍പ്പാപ്പാപ്പാമാരുടെയും നേതൃത്വത്തില് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു വിശ്വാസികളെ നിര്‍ദ്ദയം കൊന്നൊടുക്കി (Casualties and losses :- 8,000,000).
58) AD 1653 ജനുവരി 3: കൂനന് കുരിശു സത്യം. ഇന്ത്യയില് മാര്‍ത്തോമ്മാ സ്ഥാപിച്ച സഭയിലേക്ക് വിദേശരാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് അനാചാരങ്ങളും ആധിപത്യങ്ങളും കൊളനി വാഴ്ച്ചയുടെ മറവില് അതിവേഗം കടന്നു കയറി!! അതിനെ ചെറുത്ത ഇന്ത്യയിലെ വി. തോമസിന്‍റെ ഉപദേശങ്ങളെ പിന്തുടര്ന്നവര് അവരില് നിന്ന് വേര്പെട്ടു!! മാര് തോമ്മാ നസ്രാണികളുടെ സഭ പിളര്ന്നു.
59) AD 1854ല്‍ മാതാവിന്‍റെ അമലോത്ഭവം വിശ്വാസസത്യമായി പീയുസ് 9 -മന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു 
60) AD 1870ല്‍ ധാര്‍മ്മികവും വിശ്വാസപരവുമായ കാര്യങ്ങളില്‍ മാര്‍പാപ്പ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചാലും അദേഹത്തിന് തെറ്റ് പറ്റില്ല (തെറ്റാവരം) എന്ന് വത്തിക്കാന്‍ സൂനഹദോസില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു!!
61) AD 1950 മാതാവിന്‍റെ സ്വര്‍ഗാരോഹണം വിശ്വാസസത്യമായി പീയുസ് 12- മന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
62) AD 1965ല്‍ മറിയത്തെ സഭാമാതാവായി പോള്‍ 6 -മന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സഹരക്ഷകയായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നു.
63) AD 1996ല്‍ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റല്ല എന്ന് ജോണ്‍ പോള്‍ 2 -മന്‍ മാര്‍പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു .
64) AD 2000ല്‍ കത്തോലിക്കാ സഭ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില്‍ മാര്പ്പാപ്പമാരുടെ നേതൃത്ത്വത്തില് ചെയ്തു കൂട്ടിയ മഹാപാതകങ്ങള്‍ക്ക് മാര്‍പാപ്പ ലോകത്തോട്‌ ക്ഷമ ചോദിച്ചു.
65) AD 2002ല്‍  ഒക്ടോബര്‍ കൊന്തക്ക് പുതിയ പതിപ്പ് ഇറക്കി .
66) AD 2013 മുതല് കാസയില് അപ്പത്തില്, യേശുക്രിസ്തുവിനെ വരച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു .... ഇതാ യേശുക്രിസ്തു ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കാണിച്ചു ഫോട്ടോ സോഷ്യല് നെറ്റ് വര്ക്കിലും മറ്റും ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഒടുക്കം, ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണo നടത്തി സത്യം പുറത്തു വരും എന്ന് വന്നപ്പോള് ചിത്രം ഒളിച്ചുവച്ചു സ്വയം ഇളിഭ്യരാകുന്ന കലാപരിപാടി തുടങ്ങി!!


No comments:

Post a Comment